UX står for ”User experience” og er et fagfelt som tar for seg en hel rekke ulike fagområder. Felles for alle disse er derimot fokuset på brukeren. Å skape gode brukerorienterte løsninger handler om å forstå helheten, hvordan en løsning oppleves på tvers av kontaktpunkter, gjennom hele kundereisen.

Det er ved å tenke på hele kundeopplevelsen vi kan hjelpe bedriften din å få en unik fremstilling med en sterk merkevare i alle kontaktflater. Vi har interaksjonsdesignere som er kreative problemløsere. De hjelper bedriften din med å se tjenestene fra et brukerperspektiv, og balanserer brukerens behov med forretningsmål for å skape unike og gode kundeopplevelser.

«A design isn’t finished until somebody is using it.»

Brenda Laurel, designer at MIT

 

En interaksjonsdesigner arbeider for gode brukeropplevelser

Interaksjonsdesign er et fagfelt som hører til og ofte blir brukt vekselsvis med UX. Når vi sier at våre interaksjonsdesignere arbeider med UX vil dette si at de designer med fokus på brukeren gjennom hele kundereisen, og at designvalgene begrunnes ved hjelp av brukertester, analyser og forskning innen fagfeltet.

Noen av dimensjonene en interaksjonsdesigner tar for seg er språk og tone i all tekst, samt prioritering og plassering av innhold. De vurderer visuelle representasjoner som ikoner, bilder, animasjoner, og tar fargevalg basert på forskning innen persepsjon og web-psykologi for å skape fargepaletter som vekker riktige reaksjoner hos brukeren. Våre interaksjonsdesigner jobber også med informasjonsarkitektur, brukertesting, A/B testing, webanalyse, konverteringsoptimalisering, universell utforming, responsivt design og optimalisering av eksisterende løsninger.

 

Grundig prosess for sterke resultater

Designprosessen starter med innsiktsfasen hvor det utføres research, settes mål for prosjektet og en avklaring av kundens og sluttbrukenes ønsker og behov. Dermed settes en fremdriftsplan og designstrategi for produktet eller tjenesten, og våre interaksjonsdesignere starer ved å skissere opp interaksjonene i form av såkalte wireframes. Når disse er ferdige settes de opp til klikkbare prototyper. Prototyping og testing er en viktig del av tjenestedesignprosessen. Gjennom disse metodene kan vi teste ulike designalternativer, enkelt kommunisere med våre kunder og bekrefte eller avkrefte våre designvalg underveis. Etter runder med testing blir prototypene forvandlet til mer virkelighetsnære mockups hvor det grafiske uttrykket blir satt.

Ta kontakt med oss og se hva vi kan gjøre for din bedrift!