Universell utforming for nettsider

«Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal vere tilgjenglig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Ved å gi rom for mangfoldet i befolkningen gir vi den enkelte rom for å utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.»

– Definisjon hentet fra uutilsynet.no

Hva er universell utforming

I Norge finnes det et eget regelverk som sier at ikt-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, apper og automater. Private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket.

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimiumskrav for nettløsninger og automater. Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Fra 2021 gjelder de alle slike løsinger, uavhengig av alder. For nettløsninger gjelder standarden WCAG 2.0.

WCAG 2.0-standarden for privat sektor

Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger stiller krav om at nettsteder og apper må oppfylle 35 av 61 suksesskriterium i Retningerlinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Du kan lese mer om universell utforming og WCAG 2.0-standarden på uutilsynet sine nettsider.

Semway sin metode

Semway vil under design og utvikling av nytt nettsted praktisere og informere om suksesskriterier og best practice rundt dette. I tillegg er det flere sukesskriterier vi sørger for at oppfylles under designprosessen, og under og etter programmering. Som en standard vil demo av kundes nye nettsted sjekkes gjennom verktøyene Lighthouse, Wave og Siteimprove for å sørge for at vi oppfyller de krav som stilles. Vi skal som leverandør sørge for at Lighthouse gir grønn score ved lansering av nytt nettsted.

Leverandør sitt ansvar

Flere av de obligatoriske suksesskriteriumene i WCAG 2.0 har vi som leverandør et ansvar for at oppfylles under design- og programmeringsprosessen, og ved lansering. Dette gjelder sukesskriteriene som eksempelvis omhandler sensoriske egenskaper (1.3.3), kontrast (1.4.3) og språk på siden (3.1.1). Årsaken til at vi som leverandør står ansvarlig for disse suksesskriteriene er at våre fagpersoner innehar kompetansen som sikrer at kriteriene blir oppfylt. Dette være designere, utviklere og andre.

Dersom en kunde etter lansering av nytt nettsted selv ønsker å videreutvikle og/eller gjøre designendringer på nettstedet på egenhånd er det kunden selv som er ansvarlig for å opprettholde kravene som Semway tidligere har tatt ansvar for.

Kunde sitt ansvar

Det finnes flere suksesskriterier som vi som leverandør er ansvarlig for å informere våre kunder om og overholde under nettstedsprosessen, men vi som leverandør er på ingen måte ansvarlig for at disse opprettholdes. Dette gjelder sukesskriteriumer som eksemplevis ikke-tekstlig innhold (1.1.1 ) og formål med lenke (2.4.4). Felles for flere av sukesskriteriene er at de dreier seg om innhold (tekst, bilder, video, filer) som er synlig på nettstedet. Dette er det kunden selv om er ansvarlig for når innhold legges inn på nettstedet av dem – både under nettstedsprosessen, men også etter lansering. I de tilfellene hvor vi som leverandør skal legge over innhold på et nettsted på vegne av kunde er det selvsagt vi som da er ansvarlig for å opprettholder suksesskriterierene for dette innholdet.

De 35 obligatoriske kravene for privat sektor

Her følger en oversikt og kort forklaring over de 35 obligatoriske kravene for privat sektor. I listen under er det merket hvilke kriterier vi som leverandør er ansvarlig for at oppfylles, samt hvilke suksesskriterier som kunden er ansvarlig for.

For en utdypende beskrivelse og mer informasjon av alle 35 obligatoriske krav henviser vi til uutilsynet sine nettsider. Les mer om WCAG-kravene på uutilsynet sine sider.

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A)
Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.
Les mer om kravet ikke-tekstlig innhold, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)
Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.
Les mer om kravet bare lyd og bare video, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)
Tilby teksting for video med lyd.
Les mer om kravet teksting, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A)
Ting skal være kodet som det ser ut som. Eksempelvis skal overskrifter kodes som overskrifter.
Ansvarlig: Semway

1.3.2 Meningsfylt rekkefølge (Nivå A)
Skjermlesere og andre hjelpemidler skal kunne presentere innhold i samme meningsfylte rekkefølge som den visuelle presentasjonen på en nettside.
Ansvarlig: Semway

1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A)
Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.
Ansvarlig: Semway

1.4.1 Bruk av farge (Nivå A)
Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.
Ansvarlig: Semway

1.4.2 Styring av lyd (Nivå A)
Gi brukeren mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk.
Les mer om kravet styring av lyd, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA)
Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.
Ansvarlig: Semway

1.4.4 Endring av tekststørrelse (Nivå AA)
Tekst kan bli endret til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon.
Ansvarlig: Semway

1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)
Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.
Les mer om kravet bilder av tekst, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.1.1 Tastatur (Nivå A)
All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.
Ansvarlig: Semway

2.1.2 Ingen tastaturfelle (Nivå A)
Det skal være mulig å navigere med tastatur gjennom alt innhold på nettsiden, uten å bli stående fast i noen elementer.
Ansvarlig: Semway

2.2.1 Justerbar hastighet (Nivå A)
Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.
Ansvarlig: Semway

2.2.2 Pause, stop, skjul
Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.
Les mer om kravet pause, stop og skjul, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt (Nivå A)
Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.
Ansvarlig: Semway

2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A)
Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.
Ansvarlig: Semway

2.4.2 Sidetitler (Nivå A)
Bruk nyttige og tydelige sidetitler.
Ansvarlig: Semway

2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A)
Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.
Les mer om kravet fokusrekkefølge, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A)
Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
Les mer om kravet formål med lenke, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.4.5 Flere måter (Nivå AA)
Tilby brukeren flere måter å navigere på.
Les mer om kravet flere måter, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)
Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.
Les mer om kravet overskrifter og ledetekster, ekstern side.
Ansvarlig: Kunde

2.4.7 Synlig fokus (Nivå AA)
Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
Ansvarlig: Semway

3.1.1 Språk på siden (Nivå A)
Sørg for at språket til innholdet på alle nettsider er angitt i koden.
Ansvarlig: Semway

3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA)
Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.
Ansvarlig: Semway

3.2.1 Fokus (Nivå A)
Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.
Ansvarlig: Semway

3.2.2 Inndata (Nivå A)
Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.
Ansvarlig: Semway

3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)
Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.
Ansvarlig: Semway

3.2.4 Konsekvent identifikasjon (Nivå AA)
Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.
Ansvarlig: Semway

3.3.1 Identifikasjon av feil (Nivå A)
For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.
Ansvarlig: Semway

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (Nivå A)
Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.
Ansvarlig: Semway

3.3.3 Forslag ved feil (Nivå AA)
Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.
Ansvarlig: Semway

3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA)
For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.
Ansvarlig: Semway

4.1.1 Parsing (oppdeling, Nivå A) Alle sider skal være uten store kodefeil.
Ansvarlig: Semway

4.1.2 Navn, rolle, verdi (Nivå A)
Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.
Ansvarlig: Semway

Trenger du hjelp med universell utforming?
Trenger du hjelp med universell utforming?