Ghilardi + Hellsten arkitekter

Gjennom snart 20 år har Ghilardi+Hellsten arkitekter bidratt med nyskapende arkitektur og byutvikling av høy kvalitet i Norge og i utlandet. I forbindelse med deres vekst, hadde de behov for en oppdatert profil og en ny nettside som kunne formidle deres kunnskap og prosjekter på en god måte.

Prosjekt-landingssiden for GHA i en laptop
Økern torg, et prosjekt av GHA

Godt samarbeid

Samarbeidet med GHA opplevde vi som svært smidig og givende, ettersom vi fikk tydelige og raske tilbakemeldinger underveis. GHA er i tillegg over gjennomsnittet opptatt av godt visuelt design (naturligvis), som gjorde det ekstra stas for designteamet å sparre om retning og løsning.

Når også kunde tar en større del av ansvaret selv for å strukturere innholdet fra gammel nettside, -etter opplæring i beste praksis fra oss, kunne vi spille hverandre gode gjennom hele prosessen og sammen skape et veldig godt og gjennomtenkt resultat.

Logo for Ghilardi+Hellsten arkitekter
Mobilskisser av nettsiden til GHA
«Semway opplevdes som svært løsningsorienterte, effektive og profesjonelle, og ikke minst, svært dedikerte i designarbeidet. Nettsiden leverer på alle punkter!»

Henrik F. Poulsson, Partner / M.Ark i GHA

Fleksibel nettside

Løsningen er en fleksibel plattform som gir muligheten til å bygge prosjektsider ved hjelp av et modulbibliotek. Dette biblioteket inneholder ulike moduler som kan tilpasses og kombineres for å skape forskjellige strukturer og layouter basert på innholdet.

Ved å ha et designsystem som fundament, sikrer vi at alle elementer på siden er i samsvar med den rene profilen og opprettholder en konsistent visuell stil. I tillegg holder designsystemet seg oppdatert med de nyeste valgene og retningslinjene. Det fungerer også som en styleguide og designmanual som inkluderer logoer, fargekoder, typografi, formater og annen relevant designinformasjon. På denne måten gir løsningen et solid rammeverk for å opprettholde en enhetlig visuell identitet og sikrer at alle designvalg er oppdaterte og i tråd med merkevaren.

Forsiden til GHA i en laptop
Transittkaia, et prosjekt av GHA
«Vi hadde et godt samarbeid med Semway, og er veldig fornøyde med resultatet. »

Henrik F. Poulsson, Partner / M.Ark i GHA

En av landingssidene til GHA i en mobilskjerm
Eldhusøya, et prosjekt av GHA

Organisk synlighet

Et sterkt digitalt fotavtrykk er avgjørende i den moderne verden, og derfor har vi lagt vekt på å styrke den organiske synligheten ved å følge flere SEO-prinsipper. Vi har arbeidet systematisk med å tilpasse det skriftlige språket på nettsiden til det naturlige språket til brukerne, som hovedsakelig søker og leser på norsk. Dette bidrar til å forbedre relevansen av nettstedet i søkemotorer og gjøre det mer tilgjengelig for målgruppen.

I tillegg har vi jobbet med det tekniske aspektet av SEO, og sørget for at nettstedets grunnmur er solid og bærekraftig, klar for fremtidige utfordringer og endringer. Vi har lagt vekt på korrekt bruk av overskrifter, bildetekster og strukturen på nettsiden, for å sikre optimal indeksering av nettstedet i søkemotorer og forbedre brukeropplevelsen.

Trygge anbefalinger og strategisk rådgiving

Vi er opptatt av at nettsideprosjekter skal være smidige og kostnadseffektive, og oppleves enkelt og trygt for kunden underveis. Det er mange valg som må tas underveis i en slik prosess og der bidrar våre rådgivere innen UX, visuelt design og SEO med veiledning og strategiske anbefalinger basert på innsikt om målgruppe og marked.

Forsiden til GHA sin nettside i en mobilskjerm

Suksessfaktorer for prosjektet

 • 1. Behov og innsikt

  I dette prosjektet benyttet vi oss av dataunderlag fra ulike analyseverktøy. Analyseverktøyene hjalp oss å få mer innsikt om atferden til brukerne. I behov og innsiktsfasen fikk vi også et innblikk i forventninger fra kunde, og deres kunder igjen. Tekniske avklaringer ble også gjort i denne fasen. • 2. Idé, innhold og UX

  I denne fasen jobbet vi med å utforske, skisse og teste ulike retninger, med brukeren i fokus. Grunnmuren ble satt ved hjelp av både enkle og «high fidelity» wireframes. • 3. Visuelt design

  Da grunnmuren var på plass, sørget vi for at det visuelle designet og designsystemet tok form. Her er var det også høy fokus på brukeropplevelse – et estetisk design blir oppfattet som mer brukervennlig fordi det trigger en positiv respons hos brukerne. • 4. Utvikling

  Utvikler, SEO og designer sparret underveis i hele prosessen. På denne måten gikk det veldig smidig da vi var i utviklingsfasen. Det ble laget en demoside, slik at både vi og kunde kunne jobbe med å legge over innhold i WordPress, og parallelt gjøre bugtesting og kvalitetssikring før lansering. • 5. Lansering og oppfølging

  Både før og etter lansering var det viktig for oss å kunne bistå kunden med oppfølging av nettsiden. Om det var endringer, videreutvikling eller drift/oppdatering av nettsiden så fant vi en fleksibel og god løsning.Besøk GHA sin nettside
Tjenester vi har levert: SEO, Design, Utvikling

Trenger du hjelp med nye nettsider?