Publisert

Hva er UX-design og hva er verdien av det?

Faglig påfyll

UX design – produktet eller tjenesten tar hensyn til brukernes behov, ønsker og begrensninger
Du har kanskje hørt uttrykket «UX», men vet du hva det egentlig betyr? Og hvorfor skal man prioritere å bruke tid og penger på noe som er forkortet med to enkle bokstaver?
Elisabeth Broch Trondsen Bilde

Elisabeth Broch Trondsen
Senior Designer


Aller først – hva er UX?

UX eller User Experience, eller det norske begrepet brukeropplevelse handler om en persons følelser og holdninger før, under og etter kontakt med et produkt, system eller en tjeneste.

Har du noen gang opplevd å ha en forutinntatt forståelse av hvordan noe skal fungere, for så å bli overrasket over at det ikke var sånn det fungerte likevel? Dette kan være et eksempel på en opplevelse før, under og etter interaksjon med produktet, systemet eller tjenesten. Dette kan eksempelvis være en døråpner på trikken eller en meny på en nettside. Så fort noe ikke samsvarer med hva du forventer eller gjør, kan det gå ut over totalopplevelsen du sitter igjen med.

Som du skjønner er UX-paraplyen stor og dekker mange områder, alt fra opplevelsen av en nettside, til kjøp av ny bil. Hvordan var din opplevelse sist du skulle ta kontakt med banken din? Hvilken opplevelse sitter du igjen med i ettertid, kunne den vært bedre?

Hva er god UX-design?

Felles for alle steder der UX benyttes, er at produktet eller tjenesten tar hensyn til brukernes behov, ønsker og begrensninger, fremfor å tvinge brukeren til å endre seg. Produkt, tjeneste og innhold må kobles sammen, smarte funksjoner og navigasjon må til, og det er viktig at brukeren føler forutsigbarhet og trygghet hele veien.

«Gode brukeropplevelser kommer ikke av et pent design alene. En god brukeropplevelse skapes ved å ha brukeren i fokus

En god brukeropplevelse fokuserer på hva brukeren og kunden har som mål. For å identifisere problemer må man snakke med brukere av løsningen. Ved å finne ut hva kundene og brukerne trenger, kan vi oversette disse behovene til funksjonalitet.

UX design har brukeren i fokus

Konsekvensen av dårlig brukeropplevelse

En dårlig brukeropplevelse skaper frustrasjon, forvirring, sinne, håpløshet og påvirker merkevaren din direkte. Kanskje alt har gått smidig i en nettbutikk, helt til du kommer til betalingsløsningen? Det hjelper lite at nettsiden har vært brukervennlig og oversiktlig hvis du ikke får fullført betalingen din. Da hjelper det ikke at kundeservice var svært hjelpsomme og at nettsiden var oversiktlig. Inntrykket du sitter igjen med er frustrasjon, noe som kan føre til et dårlig omdømme for merkevaren.

Gode brukeropplevelser skapes når man er klar over hvilke utfordringer eller hindringer brukerne dine har. Hva fungerer bra, hva fungerer dårlig, hva kommer de dit for? Eksempler på dette kan være at:

  • det må være enkelt å overføre penger til en venn uten å måtte logge inn i nettbank
  • det er avgjørende å kunne bestille billig overnatting hvor som helst i verden med få enkle trykk
  • det må være oversiktlig å finne riktig verktøy til jobben som skal gjøres

Første skritt til å forbedre brukeropplevelsen for dine kunder er først og fremst å bli klar over hvilke problemer eller utfordringer de støter på. Her er det fort gjort å komme med antagelser og gjøre endringer basert på dem, uten å være sikker på at antagelsene stemte i utgangspunktet. For å komme frem til hva dine brukere sine utfordringer er, er det viktig med research, brukertesting, komme opp med hypoteser basert på det man finner, lage prototyper og teste igjen. Før man til slutt implementerer endringene.

Brukertesting for å forbedre brukeropplevelsen

«Hvis brukeren har et problem, har vi et problem»

– Steve Jobs, tidligere sjef i Apple.

 

5 gode grunner til å fokusere på UX

1. Ved å involvere brukerne i prosessen er man tryggere på at det endelige produktet/tjenesten møter deres behov.

Hvis ikke du løser det brukerne kommer for, så er man like langt. Det gjelder å finne ut hva brukene er ute etter før man starter med design. Å definere brukerbehov og designe etter dem, er mer effektivt og gjør det lettere å holde tidsfrister og budsjett. Redesigner du om igjen og om igjen uten å vite hva brukeren er ute etter vil du aldri komme i mål. Det er stor forskjell på å redesigne en nettside og for eksempel tweake den litt basert på data.

2. Krever færre tilpasninger etter lansering.

Det er rimeligere å teste skisser på papir tidlig, fremfor eksempelvis en ferdig nettside etter lansering. Når man forstår brukernes interaksjoner før løsningen utvikles i kode, vil bedriften spare penger i lengden.
De tilpasningene og endringene som eventuelt må gjøres, blir mindre, og da unngår brukerne å tilpasse seg store endringer. De færreste liker forandringer, men med små tilpasninger er det lettere å tilpasse seg.

3. Gode brukeropplevelser fører til et bedre omdømme.

En god brukeropplevelse kan selge mer, samtidig som det får brukerne til å vende tilbake ved en senere anledning. Og er du fornøyd, snakker du om det til andre.

4. Få et konkurransefortrinn gjennom research og gjør ditt produkt bedre enn konkurrentene sitt.

Hva gjør konkurrentene dine bra, hva kan du gjøre enda bedre?

5. SEO + UX = konvertering

SEO og UX må jobbe sammen. SEO bringer trafikk inn, men det hjelper lite dersom brukerne har en dårlig brukeropplevelse. Dårlig UX har en direkte påvirkning på SEO. Google vil favorisere nettsider med god UX.

Slik jobber vi med UX-design i Semway

Som totalleverandør av digital markedsføring er det viktig å tenke på brukeropplevelse (UX) i alt vi gjør for våre kunder. Det er mange kontaktpunkter en bruker er innom, derfor må vi hele tiden tenke på at det skal være en god opplevelse for dem uavhengig av hvor i kundereisen de kommer inn.

Typiske tjenester hvor UX er i fokus er design av nettsider. Her er brukerinvolvering svært viktig. Ved hjelp av brukertester, brukeranalyser og datainnhenting kan vi designe etter funnene. Slik kan vi unngå synsing og antakelser, samt bekrefte/avkrefte hypoteser. Vi må skape et nettsted som gir brukerne nøyaktig den informasjonen de er ute etter. God UX kan være avgjørende på om en bruker ønsker å fortsette å bruke din tjeneste eller bestille dine produkter.

I Semway jobber vi både med å utforme digitale løsninger fra start, men også med å forbedre tidligere løsninger eller eksisterende nettsider. Prosessen er unik for hvert enkelt prosjekt, men starter gjerne med research/innsikt og analyse. Vi har interaksjonsdesignere som benytter kunnskap om hvordan brukere leter etter, finner og oppfatter informasjon.

For å unngå antakelser, må vi teste. Våre designere vet hvilke spørsmål man skal stille og hvordan man bruker funnene til å designe riktige løsninger. UX handler i bunn og grunn om å spørre hvorfor.

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre for din bedrift.