Klima og miljø

I Semway mener vi at det er vårt ansvar å ta en proaktiv tilnærming til klima- og miljøspørsmål på arbeidsplassen. Vi er fast bestemt på å minimere vår påvirkning på miljøet og samtidig fremme en bærekraftig arbeidskultur.

Vårt miljøstandpunkt

Som et digitalt markedsføringsbyrå forstår vi at vår bransje har en påvirkning på miljøet, og vi tar dette ansvaret på alvor. Hos Semway er vi forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser. Vi tror på at vår digitale ekspertise kan være en kraftig katalysator for positiv endring når det kommer til miljøspørsmål.

Hva vi gjør på bedriftsnivå

På bedriftsnivå har Semway implementert en rekke bærekraftige tiltak for å redusere vår økologiske fotavtrykk. Dette inkluderer å investere i energieffektiv teknologi og infrastruktur, redusere unødvendig papirforbruk, og aktivt samarbeide med leverandører som deler våre miljøverdier. Vi jobber også med å optimalisere våre reiseruter og fremme bruk av kollektivtransport for våre ansatte.

Hver enkelt ansatt kan bidra

Vi tror at hver enkelt ansatt kan spille en avgjørende rolle i vårt bærekraftige engasjement. Derfor tilrettelegger vi for tiltak som våre ansatte kan gjennomføre i sitt daglige arbeid. Dette inkluderer oppfordring til virtuelle møter for å redusere reiseaktivitet, støtte til ansattes initiativer for miljøvern, og kontinuerlig opplæring for å øke bevisstheten rundt bærekraftige praksiser. Hos Semway, vet vi at små handlinger fra hver enkelt kan føre til store positive endringer for miljøet.

Våre tiltak

 • Miljøbevissthet og opplæring

  Vi tror på å skape bevissthet blant våre ansatte om klima- og miljøspørsmål. Semway oppfordrer og tilrettelegger derfor for at alle ansatte kan lære mer om klima og miljø. Nylig var det flere ansatte i Semway som deltok under Green Camp. • Transport

  Vi legger stor vekt på å redusere utslipp fra ansattes pendling. Over 90 % av våre ansatte benytter seg av kollektivtransport, sykler eller går til jobb hver dag. Som en bonus gir det helsefordeler for de som jobber her. • Digitalisering og reduksjon av papirforbruk

  Ikke bare reduserer vi papirforbruket ved å utføre de aller fleste oppgaver digitalt, men vi er også klar over at digital teknologi ikke er uten miljøpåvirkning. Derfor gjør vi bærekraftige praksiser som å optimalisere kode, komprimere filer/bilder, fjerne unødvendige digitale prosesser m.m. • Avfallshåndtering/Resirkulering

  Semway har implementert et resirkuleringsprogram for å håndtere avfall på en ansvarlig måte. Vi oppfordrer våre ansatte til å resirkulere og gi klare retningslinjer for resirkulering av papir, plast og annet materiale på kontoret.Velg et miljøbevisst byrå!
Velg et miljøbevisst byrå!