Publisert

Universell utforming – en nødvendighet for noen, men bra for alle

Veiledning

Hånd med et stempel som sier «Menneske»
Universell utforming handler om at alle tjenester og produkter skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Men hva er universell utforming på nett og hvorfor er det viktig?
Elisabeth Broch Trondsen Bilde

Elisabeth Broch Trondsen
Senior Designer


Universell utforming på nett

Mange brukere av nettsider støter daglig på utfordringer med å utføre oppgaver, bestille tjenester og finne informasjon på nett. En del av disse utfordringene skyldes nedsatt funksjonsevne relatert til hørsel, syn, motorikk og kognisjon. Universell utforming er et sett med krav utformet nettopp med disse brukergruppene i tankene.

I Norge er det ca. 600 000 personer som har en form for nedsatt funksjonsevne. De vanligste funksjonsnedsettelsene er forbundet med synet, hørselen eller muligheten til å bevege seg. Det er i dag et eget regelverk som sier at ikt-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette regelverket peker på minimumskrav for blant annet nettløsninger. For nettløsninger gjelder standarden WCAG 2.0. Denne standarden stiller 35 krav til en nettside for at den skal betegnes som universelt utformet. Kort forklart beskriver disse kravene at innholdet og mulighet for navigasjon skal være tilgjengelig for så mange brukere som mulig.

Universell utforming sine fire hovedprinsipper

Alle kravene som stilles for tilgjengelig innhold på nett kan deles inn i fire hovedprinsipper:

 • Mulig å oppfatte
 • Mulig å betjene
 • Det skal være forståelig
 • Løsningen skal være robust

Eksempler på universell utforming

Hvorfor skal man tilrettelegge for noen få? Her er det viktig å tenke på at alle brukere av en nettside, også de uten nedsatt funksjonsevne, kan nyte godt av universell utforming. En liten parallell til den fysiske verden: En bygning uten heis ekskluderer langt på vei de som ikke har mulighet til å gå i trapper. Ved å sette inn en heis inkluderer du de som ikke kan gå i trapper, samtidig som det gjør det enklere også for de som normalt kan gå i trapper.

Video med tekst er nødvendig for noen med nedsatt hørsel, men kommer godt med om du befinner deg et sted du ikke kan ha på lyd. Stor nok tekststørrelse på en nettside er nødvendig for noen med nedsatt syn, men også nyttig for de som har glemt brillene hjemme. Er det nok fargekontrast dersom du har telefonen med deg ut i sterkt sollys? Hvordan skal du navigere deg på en nettside dersom du har senebetennelse i armen og ikke kan bruke musepekeren? En universelt utformet nettside vil, i tillegg til å inkludere flest mulig, også være til hjelp for brukere som har en midlertidig funksjonsnedsetting eller er i en situasjon der de ikke har de samme forutsetningene som ellers.

Universell utforming handler ikke bare om å inkludere mindretallet, men også om å gjøre det enklere for flertallet.

Hvorfor universell utforming er «good business»

Universell utforming kommer ikke bare til nytte for brukeren, men også deg som bedrift eller avsender av en nettside. Her er eksempler på fordeler som både din bedrift og brukere av din nettside har nytte av:

 • Større nedslagsfelt og flere mulige brukere
 • Enklere tilgang til informasjon og tjenester for brukeren
 • 83 % av de med nedsatt funksjonsevne returnerer til nettsider de vet er inkluderende
 • Mer brukervennlig for brukere med midlertidig funksjonshemming
 • Mer brukervennlig for brukere med situasjonsbegrensninger
 • Raskere sideinnlasting ved treg internettforbindelse
 • Bedre resultater for SEO og søkemotoroptimalisering
 • Nettsider som er brukervennlig og universelt utformet, blir favorisert av de store søkemotorene

5 enkle grep for en bedre universell utformet nettside

 • Husk å skriv inn beskrivende alt-tags på bilder
 • Sørg for god nok kontrast på tekst
 • Bruk minimum 16 px stor tekst på mengdetekst
 • Bruk «heading tags» i overskrifter
 • Alle funksjonaliteter skal være tilgjengelige via tastaturet

Få mer informasjon om universell utforming for nettsider og se alle kravene her.

Universell utforming også i andre kanaler

Prøv å tenk på universell utforming også utenfor nettsiden din. Mange av kravene i WCAG 2.0 kan gjennomføres i andre digitale kanaler. SoMe er et godt eksempel. Er skriftstørrelsen stor nok i bildene på Instagram? Har fargene god nok kontrast så noen med fargeblindhet vil kunne skille de fra hverandre? Har videoer undertekst i Reels?

Ønsker du mer informasjon? Kom og ta en kaffe med oss!