Av-og-til

Av-og-til ønsket å få utviklet et nettsted som var i tråd med deres nye, moderne profil, samt mer brukervennlige lokal-sider og en plattform der brukerne enkelt kunne ta en test for å finne sitt promillenivå.

En mann tar i mot en vinflaske. Han ler. I bakgrunnen ser man en ni år gammel gutt.
120 %

økning i antall brukere på nettstedet.

30 %

forbedret fluktfrekvens.

381k

fullførte tester i promillekalkulatoren.

Bakgrunn

Av-og-til er en alkovettorganisasjon som bidrar til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet, slik at hverdagen blir tryggere for alle. Bak Av-og-til står politiske partier, offentlige virksomheter og faglige og frivillige organisasjoner.

Av-og-til var i en prosess med å utvikle en helt ny profil, og ønsket derfor å få utviklet et nytt nettsted som var i tråd med den moderne profilen. I tillegg var deres tidligere løsning for lokal-sider utdaterte og tungvinte å bruke for de besøkende og kommunene. De ønsket derfor å utvikle lokal-sider med bedre brukervennlighet og bedre kontroll på brukermønstre og besøkende til nettstedet.

Sammen med et nytt nettsted ønsket også Av-og-til å tilby en enkel og brukervennlig plattform der brukerne kunne ta en test for å finne promillenivået sitt. Her ønsket de også å få designet illustrasjoner tilpasset den nye profilen som skulle beskrive og illustrere ulike promillenivåer. Til slutt ønsket de, i forbindelse med deres hovedtema, arbeidsliv, å tilby en plattform med forslag til alkoholfrie aktiviteter man blant annet kan gjøre med kollegaer, sammen med forslag til alkoholfrie gaver, fremfor vin som har blitt en vanlig gave i arbeidslivet. Dette var for å skape oppmerksomhet rundt andre alternativer, samt å innføre en alkoholpolicy på arbeidsplassen.

Viser forsiden til Av-og-til som er utviklet av Semway

Målsetning

Av-og-til hadde som mål at ny profil og nytt nettsted skulle være i tråd med hverandre, samtidig som det skulle være enklere for brukerne å finne frem til relevante artikler og nyttig informasjon. Målets hensikt var at Av-og-til skulle kunne skape en bedre struktur rundt arbeidet de gjør med å jobbe for godt alkovett i Norge. Dette innebar også at de ønsker å være et sted der brukerne kan finne relevant informasjon og få hjelp til bedre alkovett. En løsning som presenterer informasjonen på en ryddig, enkel og oversiktlig måte var derfor helt essensielt.

Med lokal-sidene var målet at det skulle bli enklere for kommuner og samarbeidspartnere å bestille kampanjemateriell, finne relevant informasjon om alkovett og hvordan de selv kan bruke dette i sine kommuner. Målet med promillekalkulatoren var å skape mer bevissthet rundt promille ved å tilby en plattform som lar brukerne regne ut sitt eget promillenivå og få relevant informasjon til resultatet. Dette er en plattform som er spesielt aktuell for temaet trafikk, der man ofte kan tro at man er edru tidligere enn det man faktisk er, og ofte setter seg i bilen for å kjøre mens man fortsatt har promille.

Forsidedesign for alternative alkoholfrie gaver
Viser skjermbilder fra promillekalkulatoren som Semway har laget for Av-og-til

«Da vi skulle lage nye nettsider i Av-og-til valgte vi å jobbe med Semway. Prosjektet gikk fint og vi er storfornøyde med resultatet! Det var både gøy og givende å jobbe sammen med Semway. De er gode til å tenke nytt og kreativt rundt design. Samtidig er Semway flinke til å implementere designet, og sluttresultatet skiller seg ut. Til sist, og kanskje viktigst: De ansatte i Semway er hyggelige, effektive, løsningsorienterte og enkle å samarbeide med. Vi har hatt en stor økning i antall besøkende til nettsidene etter at de ble lansert. Det er enklere og mer effektivt for oss å oppdatere og legge ut saker. Vi er glade for den jobben Semway har gjort for oss!»

Sigbjørn P. Kiserud, Av-og-til

«Det var både gøy og givende å jobbe sammen med Semway. De er gode til å tenke nytt og kreativt rundt design!»

Sigbjørn P. Kiserud, Av-og-til

Løsning

For å løse Av-og-til sitt mål og ønske hadde vi flere innledende møter sammen med kunden, der kunden også opprettet en prosjektgruppe som jobbet tett med oss i forkant og underveis i prosjektet. Før lansering utførte vi forprosjekt for avogtil.no og brukertesting av lokal-sidene.

Som en løsning på prosjektet startet vi hele nettstedsprosessen, hovedsiden, med et forprosjekt der vi og kunden kartla konkrete behov, ønsker og målsettinger med nettstedet, før vi gikk i gang med selve nettstedsprosessen. Forprosjektet ga oss innsikt i målgruppen og personas, og hvilke funksjoner og løsninger som var nødvendige ved nye løsning.

Ved hjelp av brukertesting av eksisterende kommune-kunder, kartla vi om den nye løsningen var forståelig og brukervennlig, og om den dekket alle behov. Selv om både vi og kunden hadde hypoteser og tanker om ny løsning, ønsket vi å få avkreftet og bekreftet dette ved hjelp av brukertesting. Dette var en viktig del av prosessen for å kunne kartlegge brukermønster og besøkende av nettstedet.

For designet av alle delene av prosjektet satte vi opp et modulbasert design, da kunden hadde behov for fleksible løsninger, og mulighet til å ha frie tøyler. Dette ble løst med design og utvikling av moduler som fungerer som byggeklosser slik at kunden praktisk kan bygge opp egne landingssider ved hjelp av disse. Slik kan de enkelt tilpasse hver nettside for ulike typer innhold.

Les mer om hvordan vi jobber med nettsider og design.

Viser design av Av-og-til sine alkoholfrie gaveforslag

Resultater

Nettstedsprosjektet har sørget for nye funksjoner som er bedre til rettelagt for brukere av nettstedet, samt et enklere CMS-system for Av-og-til å jobbe med og produsere nytt innhold på. Lokal-sidene er en enklere og mer oversiktlig plattform enn tidligere, med nye funksjoner utviklet for å forenkle prosessen ved bestilling av kampanjemateriell. Her er også dashboardet til brukerne forenklet og ryddet opp i, etter at tidligere løsning var rotete og hadde mye «støy».

Nettsiden har etter lansering økt antall brukere på nettsiden med 120% og antall økter med 130%. Brukerne besøker nå 12% flere sider per økt, i tillegg til at fluktfrekvensen har gått ned med 30% fra tiden før lansering.

Promillekalkulatoren har fra lanseringen som var 13. desember 2018 og frem til 26. august 2020 registrert 381 000 fullføringer.

Illustrasjoner som Semway har utviklet for Av-og-til sin promillekalkulator
Dette har vært et spennende prosjekt der kunden har vært godt involvert i alle steg. Av-og-til liker å utfordre og bli utfordret, og vi fikk jobbe med design og funksjoner som ikke er «typiske», noe som gjorde at vi kunne tenke helt nytt!

Christina Nilsen, prosjekt- og leveranseleder

Nettsiden til Av-og-til
Tjenester vi har levert: Design, SEO og innhold, Utvikling

Trenger du hjelp med nye nettsider?