Cowi

Rekrutterings- og synlighetskampanje høsten 2020 for Cowi, et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap. De driver rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Dekorativt bilde som får frem konseptet Ingenørd. Dame som lager briller med hendene.
2,3 mill

visninger

7105

klikk

5128

fullførte quiz

Bakgrunn

COWI er til en hver tid involvert i mer enn 5 000 prosjekter i Norge, og behovet for dyktige ingeniører er derfor stort. De skaper økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og deres oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Målsetning

Som en del av deres markedsstrategi, jobbet COWI ut kampanjen «Ingenørd» som hadde som hensikt å øke attraktivitet og kjennskap, skape internt engasjement og rekruttering av spesialister. Målgruppen for kampanjen var ingeniører, helst med 10-15 års erfaring, som er opptatt av samfunnsutvikling, bærekraft, klimaendringer, teknologi og digitalisering.

Definisjon av ordet

Løsning

Før vi startet, utarbeidet vi en kommunikasjonsstrategi og la en plan i samråd med COWI for hvilket innhold som kunne benyttes og hva som måtte produseres.

  1. I første fase benyttet vi oss av portrettintervjuer for å skape interesse for COWI. Allerede i denne fasen startet datainnsamlingen slik at vi kunne gi potensielle kandidater tilpasset informasjon, CTA-er og visuelt materiale videre i kundereisen. Vi benyttet en bred kanalmiks som vi vet målgruppen er tilstede i, der hensikten var å nå ut til alle vi antok at var i målgruppen, kartlegge disse basert på analyse av data, og deretter strategisk benytte oss av kampanjerelatert innhold «ingenørd».
  2. Den andre fasen tilpasset vi innholdet i størst mulig grad til målgruppen og presenterte relevant innhold. I denne fasen ønsket vi å bygge opp forventinger og skape engasjement for å gi målgruppen riktig motivasjon til å ønske seg en ny jobb. Her tok vi i bruk Gamification – se kampanjesiden for ingenord.no her.
  3. I siste fase av kundereisen var det konvertering som sto i fokus og målet var å få flest mulige kvalifiserte søkere. Her var også CTA-er (oppfordring til handling) tilpasset hvor søkeren befant seg i kundereisen, som er nederst i trakten.

Relevante kanaler/medium som ble anbefalt for kampanjen og tilhørende målgrupper:

  • Google Søk ads
  • Google bannerannonsering
  • Kontekstuell bannerannonsering (Kobler)
  • Facebook newsfeed og story + organisk
  • Instagram newsfeed og story
  • LinkedIn
  • YouTube

Les mer om hvordan vi jobber med en digital strategi her.

Kundereisen for Cowi er mappet opp med tre faser: Awareness, Consideration og Conversion
Forsiden til landingssiden som Semway har laget i forbindelse med kampanjen til Cowi.

Ved å samkjøre pixler og script slik at vi fikk utnyttet dem optimalt, la vi til rette for effektiv bruk av maskinlæring i annonsekanalene. Det vil si at vi benyttet informasjon om målgruppens atferd og handlinger til å optimalisere fremtidig budskap, målretting og plassering av annonser/innhold.

Engasjementet i denne kampanjen var eksepsjonell. COWI Norge fikk internasjonal oppmerksomhet fra COWI i hele verden og kampanjen skal nå benyttes i flere andre land.

Se også vår video om hvordan vi jobbet med Cowi for å nå målene de hadde med rekrutteringskampanjen.

Ønsker du hjelp med å kjøre en kampanje for å nå målene til bedriften din? Ta kontakt med oss.

Viser et bilde av resultatsiden i quizen som er laget for Cowi
Ingenord.no
Tjenester vi har levert: Design, Performance, Utvikling