Designutvikling som sørger for en tydelig profil og effektiv kommunikasjon.

Få et tilbud

Våre kreative designere skaper effektiv visuell kommunikasjon basert på erfaring og sterk fagkunnskap. De har en unik evne til å kombinere forståelsen for hva kunden ønsker å kommunisere, med hvilke visuelle virkemidler som vil nå sluttbrukeren mest effektivt.

Hvordan vil du at andre skal oppfatte din bedrift?

For å forstå hvordan andre oppfatter din bedrift er det essensielt å kunne se bedriften din fra begge sider. Fra din side og fra brukerne sin side. Vi hjelper deg med å skape et helhetlig konsept og en visuell identitet hvor begge sider speiler ett felles budskap. Design handler mye om følelser. De aller fleste handlingene vi gjør blir tatt på grunnlag av hvordan det får oss til å føle – enten bevisst eller ubevisst. Design er derfor avhengig av å skape følelser som brukerne finner både gjenkjennelig og troverdig. Ved å fokusere på denne følelsen vil bedriften din skille seg ut i mengden.

Design for alle flater

I Semway er vi så heldige at vi har et helt team av designere, med en variasjon av ekspertise og kompetanseområder. Kombinert sitter de på en bred erfaring innen både digitale flater og trykte medier, med innsikt i en variasjon av bransjer. Design dreier seg, i sin helhet, om å skape visuelt engasjerende innhold, uavhengig av medium. Kommunisert effektivt til en gitt målgruppe. Med et godt samarbeid med hverandre, og våre andre avdelinger, sørger designerne alltid for profesjonelle leveranser med meget høy kvalitet.

Ønsker du å starte et prosjekt med oss?
Ønsker du å starte et prosjekt med oss?