Design og UX

Få et tilbud

Våre kreative designere skaper visuell magi og effektiv visuell kommunikasjon basert på erfaring og sterk fagkunnskap. Kombinert sitter de på en variasjon av ekspertise og kompetanseområder, der summen er en bred erfaring innen både digitale flater og trykte medier, samt innsikt i en stor variasjon av bransjer.

Ghilardi + Hellsten arkitekter

Jerpefaret 12

Villbrygg

Av-og-til

Cowi

Designområder

I sin helhet dreier design seg om å skape positive opplevelser for mottaker, samt visuelt engasjerende innhold, uavhengig av medium. Med den brede kompetansen og mengden erfaring våre designere sitter med, leverer vi det aller meste innenfor print, digitalt design og UX.

Apple laptop med Jølstad.no forside vist på skjermen.
En av landingssidene til GHA i en mobilskjerm

Noen av våre tjenester innen design

 • Visuell identitet

  Visuell identitet er som bedriftens visittkort. Den formidler kjerneverdiene og visjonen på en visuell måte. Tenk på det som et språk av farger, logoer, typografi og bilder som får følelsene dine til å våkne til liv. Vi sørger for at den visuelle identiteten er unik, gjenkjennelig og treffer akkurat riktig målgruppe. • Webdesign

  Nettsiden er ditt digitale ansikt utad. Den skal fange oppmerksomheten til brukeren, skape begeistring og sørge for at bedriften blir lagt merke til og husket. God webdesign krever grundige forberedelser, tjenestedesign og interaksjon for å skape en god brukeropplevelse. Vi jobber tett sammen for å utforme nettsider basert på brukerinnsikt, kombinert med bedriftens verdier og identitet. • Brukergrensesnitt (UI) og brukeropplevelse (UX)

  UI og UX er som et drømmepar. De samarbeider tett for å skape den ultimate opplevelsen for brukerne. Våre UX-designere er eksperter på brukerpsykologi og analyserer brukernes behov for å ta smarte designvalg. UI, derimot, handler om å lage et visuelt imponerende grensesnitt med knapper, skjemaer, animasjoner, tekst, bilder og video. For å oppsummere, brukergrensesnitt og en brukervennlig opplevelse går hånd i hånd for å gi deg det beste av begge verdener. • Universell utforming

  La oss ikke glemme viktigheten av universell utforming. Universell utforming på en nettside handler om å inkludere alle, uavhengig av deres funksjonsevne. Det gjelder alle brukere, men også de med permanente, midlertidige eller situasjonsbestemte begrensninger.

  I Norge er det et regelverk som krever at IKT-løsninger skal være universelt utformet, og nettsider innen privat sektor må oppfylle 35 krav i henhold til WCAG 2.0-standarden. Vi tar hensyn til alle de nødvendige kravene og sikrer at nettsiden din oppfyller standardene.

  Les mer om universell utforming og kravene her. • Brukertesting

  Når det kommer til brukertesting, er det som å få en gullbillett til brukerens tanker. Gjennom brukertesting får vi verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer på en nettside. Ved å avdekke eventuelle svakheter og få tilbakemeldinger fra brukerne, kan vi forbedre og optimalisere brukeropplevelsen.

  Det finnes flere metoder for brukertesting, blant annet remote brukertesting, lab-testing, gerilijatesting, feltobservasjon, spørreundersøkelser og A/B-testing. Disse metodene gir ulike innsikter og kan brukes avhengig av behov og ressurser.Lyst til å se på mulighetene for din bedrift?
Lyst til å se på mulighetene for din bedrift?