Vi har hjulpet Jølstad med UX, SEO, utvikling og annonsering, samt gitt de et helhetlig identitetsløft på nett og i sosiale medier.

Apple laptop med Jølstad.no forside vist på skjermen.

Jølstad kom til oss for å få hjelp med å videreutvikle nettsiden deres. Den nye nettsiden skulle i større grad appellere til deres brede målgruppe og gi brukerne en bedre opplevelse. Resultatet ble en visuell fornyelse som er fleksibel, mer tilgjengelig og teknisk oppdatert.

Data fra: 8. des.–20. aug. (2022 vs 2023)

23 %

økning i organiske brukere

85 %

mer trafikk på FAQ-sider

33 %

flere mobilbrukere

iPad som viser landingssiden for streaming av en begravelse.

Design og innholdsprosess

En nettsideprosess er en kompleks oppgave som krever grundig planlegging og gjennomføring. En sentral del av denne prosessen var å forbedre brukeropplevelsen (UX) for besøkende på nettstedet.

De viktigste stegene vi gjorde var å hente datainnsikt fra brukerne, samt utføre brukerintervjuer og -tester. På denne måten kunne vi forstå hva som fungerte og ikke på den eksisterende nettsiden, slik at vi kunne identifisere brukernes behov og preferanser. Videre var informasjonsarkitekturen, som sidestruktur og innhold, en stor del av jobben. Dette innebar å organisere innholdet på en mer logisk måte og opprette et hierarki som gjorde det enklere for brukerne å finne det de lette etter. Wireframing ble brukt for å lage skisser av den nye nettsidens layout og funksjonalitet, og videre utviklet vi et designsystem for Jølstad.

Et nettsideprosjekt er en on-going prosess. Etter lanseringen fortsatte vi å samle data og tilbakemeldinger, og gjorde jevnlige iterasjoner for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen basert på den innsikten vi fikk – og dette arbeidet pågår fortsatt.

Fokus på SEO og innhold

Løsningen vår prioriterte blant annet SEO som en viktig del av redesignet. Den organiske trafikken til nettstedet er den største kilden til trafikk, og om dette ble påvirket av endringene vi gjorde kunne det ha mye å si for byråets digitale tilstedeværelse.

For å sikre en sømløs overgang mellom det gamle og nye nettstedet, var målet vårt å sikre at overgangen ble gjort under en periode med lite trafikk og uten de typiske nedgangene i rangeringer, som ofte følger store nettstedsendringer.

I tillegg ble den nye visuelle identiteten utviklet med SEO i kjernen. Dette gjorde vi med baktanke om å ikke bare opprettholde, men også øke den organiske trafikken på lang sikt. Vi var bevisste på å aktivt bruke beste praksis når det gjelder SEO, med elementer for sidemaler, schema-typer, struktur på overskrifter, sidelastningstid, optimalisert for mobile brukere og plassering av innholdselementer.

Denne prosessen tillot oss også å revurdere og eventuelt forsterke eksisterende innhold på nettsiden. Vi introduserte en ny menystruktur og fornyet innhold som enkelt skulle hjelpe personer som hadde opplevd et dødsfall. I tillegg inkluderte vi flere ofte stilte spørsmål og ryddet opp i kategorier.

iPad på steinbakgrunn, viser blogginnlegg med overskriften Å samles rundt graven.
«Semway evner å levere gode, kreative løsninger til oss og er god samarbeidspartner. De er med på å drive oss fremover og løser oppgaver vi ber om – raskt.»

Anette Hallquist, leder for marked og produkt

Mobiltelefon som ligger på steinheller med forsiden til jølstad på skjermen.

Sosiale medier

Vi har arbeidet strategisk med innholdsproduksjon med formål om å skape trygghet, fellesskap og støtte gjennom sosiale medier. Gjennom tilstedeværelse på de ulike plattformene bidrar det å opprettholde en solid og sterk merkevare som ivaretar mottakerens behov, og Jølstad sine verdier. Dette har vi gjort vi ved å kommunisere med bedriftens «tone» og identitet i alt som blir kommunisert.

6,4k %

økning i rekkevidde på Instagram

877 %

økning i nye Instagram-følgere

408 %

økning Instagram profilbesøk

Mange varianter av maler for poster på Instagram.

Suksessfaktorer for prosjektet

 • UX-design

  I nettsideprosessen vår var brukeropplevelse (UX) en prioritet, og vi tok en helhetlig tilnærming som inkluderte brukerundersøkelser, prototyping, brukertesting og kontinuerlig analyse. Dette sikret at den redesignede nettsiden ikke bare så bedre ut, men også fungerte bedre for våre besøkende og oppfylte deres behov på en mer effektiv måte. • Designsystem

  Designsystemet vi utviklet inneholder retningslinjer, designelementer og kodekomponenter som sikret en enhetlig visuell og funksjonell opplevelse på hele nettstedet. Her definerte vi farger, typografi, ikoner, knapper m.m. Designsystemet var en nøkkelressurs for å kunne opprettholde kontinuitet, effektivisere design- og utviklingsprosessen, og er med på å sikre at brukerne opplever nettstedet på en sammenhengende måte. • SEO

  SEO var vesentlig for å opprettholde den største trafikkilden til nettstedet. Gjennom prosjektet fokuserte vi nøye på elementer som videresendinger, innholdsstruktur, interne lenker og sidelastningstid. Alt dette resulterte i en økning i organisk trafikk uten den typiske nedgangen i rangeringer som ofte oppstår når et nettsted gjennomgår store endringer. • Utvikling og kvalitetssikring

  Nettsiden vi utviklet er lagt til rette for fremtidig videreutvikling og endringer ved at vi har implementert fleksible moduler og et tilhørende bibliotek. Vi gjennomfører jevnlige iterasjoner basert på innsikt fra brukerne og deres behov, slik at vi kontinuerlig kan forbedre brukeropplevelsen.Flere mal-poster for sosiale medier ved siden av hverandre på grå bakgrunn.

Oppsummert

Resultatene viser at Jølstad nå i dag har en nettside og en tilstedeværelse som genererer mer trafikk, større engasjement, bedre brukeropplevelse og ikke minst har én felles visuell identitet og kommunikasjonsform på tvers av alle flater og plattformer.

Trenger du hjelp med nye nettsider?