foodora

Rekrutterings- og synlighetskampanje for foodora med mål om å få flere bud i Norge.

foodora ryggsekker står på gresset i forgrunn av syklistene som sitter på en benk i bakgrunn.

Mål og resultater

Foodora kom til oss med en utfordring; de hadde en periode foran seg hvor budene ikke leverer like hyppig på grunn av væromslag, men også en periode hvor flere aktører kom inn i markedet. For å beholde posisjonen sin og imøtekomme økt etterspørsel i flere byer, ønsket foodora vår hjelp som et performancebyrå.

Målet med kampanjen var å styrke deres posisjon digitalt for å rekruttere flere bud. Dette ga oss en unik mulighet til å skape dialog, engasjere og inspirere målgruppen – samtidig som vi styrket omdømmet til merkevaren. Vi gikk i gang med å optimalisere deres annonsering og kanalmiks, samt sørget for bedre måloppnåelse og flere nyansettelser enn tidligere oppnådd.

Tre eksempler av annonser i sosiale medier på rosa bakgrunn, skjermbilder.
Gjennom prosessen har vi nådd ut til segmenter vi tidligere har slitt med, og utforsket nye kanaler som krever nytenkning og kreative løsninger.

Emil Hübert Lakhmari, Fleet Management, foodora Norway

11,5 mill

visninger

8 500

samhandlinger

600

nye følgere i SoMe

To foodora-bud står ute og jubler og smiler.

Mål for kampanjen

 • Styrke foodora sin posisjon digitalt.
 • Rekruttere 1000 bud i kampanjeperioden på 6 måneder.
 • Gjøre det mer attraktivt å jobbe som foodora-bud.

Vi tok eierskap til, og kontroll over, innhold som vi kunne bruke i de ulike kanalene organisk, parallelt med den betalte kommunikasjonen.

To foodora syklister er ute og ser på bilder på telefonen til fotografen, under produksjonsdagen.
Tre foodora bud står oppstilt for å ta et kreativt bilde under produksjonsdagen.

Produksjonsdag med sykkelbudene

Med ekte, egenprodusert innhold ville vi vise hvordan livet som foodora-bud er, og hvorfor det er attraktivt å jobbe som det. Dette ville vi gjøre ved å fokusere på tre hovedpunkter i innholdsproduksjonen til de eide kanalene:

Hvem er mine kollegaer?
Hvordan er selve jobben?
Hvordan kan en arbeidsdag se ut.

Det parallelle løpet med organisk kommunikasjon skulle vise den faktiske hverdagen til budene – slik at målgruppen fikk muligheten til å kjenne seg igjen og se mangfoldet ved å bli litt bedre kjent med hva de gjør på fritiden og hvordan en arbeidshverdag kan se ut. Vi supplerte produksjonsdagene med bidrag fra flere bud sin hverdag, selfies direkte fra sykkelsetet i de største byene i Norge.

Tre skjermbilder av annonser på rosa bakgrunn.

Suksessfaktorer for kampanjen

 • Innsikt, analyse og strategi

  Det ble utført en foranalyse som ga oss et riktig utgangspunkt for å kunne gi konkrete anbefalinger til foodora på innholdsstrategi, sosiale medier og utforming av konsept/idé og kampanjestrategi. Basert på funnene i analysen ble det presentert en kampanjestrategi og distribusjonsplan. • Fremdriftsplan og produksjon

  For å sikre god informasjonsflyt i samarbeidet benyttet vi Figma som styringsverktøy. Her utarbeidet vi visuelle publiseringsplaner, fremdriftsplaner, brand guides og planla produksjonsdager. 

  Gjennom kanalene sine egne annonseverktøy og LookerStudio kunne vi overvåke og optimalisere kampanjen fortløpende. Dashboard ble delt med fodoora for effektiv rapportering og smidige ukentlige statusmøter.  • Innholdsproduksjon og sosiale medier

  Vi gjennomførte totalt to produksjonsdager med bud hos foodora og innholdsprodusenter fra Semway. Vi fikk da nok materiell til hele kampanjeperioden samt til å bygge opp Instagram- og TikTok-profiler. Her skapte vi engasjerende innhold fra hverdagen til budene, kombinert med intervjuer og konkurranser. 

  Innholdet som presterte godt organisk, støttet vi så opp med betalt boost for å oppnå enda større rekkevidde kombinert med øvrig annonsering.  • Riktig kanalvalg

  Det å prøve seg frem i ukjent terreng kan gi stor merverdi, og har inspirert oss til å prøve flere kanaler – oftere, i tillegg til å jobbe aktivt for og ikke havne i et vanemønster. Vi sitter igjen med et sterkt inntrykk av at denne typen kampanjer fremstår som mer troverdige, fremfor å bare fokusere på betalte plasseringer med målsetning om å generere leads. Her er kanalmiksen som ble brukt i løpet av kampanjen: 

  Meta
  Facebook, Instagram og Messenger organisk + boost og betalte annonser.

  TikTok
  Organisk + boost kombinert med betalte plasseringer i feed.

  Snapchat
  Story annonser for bred målretting og synlighet.

  Native Ads
  Annonser på nasjonale og lokale nettaviser.

  Jodel
  Betalte annonser i feed og community management. • Kontinuerlig testing, effektmåling og analyse

  Ved å kontinuerlig teste, evaluere og optimalisere – kunne vi disponere annonsebudsjetter og ressurser i de kanalene som presterte best. Etterspørselen og respons hos målgruppen varierte gjennom kampanjeperioden, så vi måtte justere hyppig på plassering, type creatives og kanaltilstedeværelse. CPA (kostnad per konvertering/lead) var hele tiden en styrende KPI, men i perioder hvor repons på søknader var lav – kunne vi fokusere på merkevarebyggende aktiviteter istedet og endret dermed målhensikt.Tre skjermbilder ved siden av hverandre av innlegg postet på Instagram.
Foodora got my attention on Snapchat when I saw several riders also being students, and I shared the link with a few friends from university when discussing part time jobs.

foodora bud, "Lea" fra Tromsø

Tre skjermbilder ved siden av hverandre som viser profil på Instagram og TikTok.

Tredobling av kampanjemålet

Kampanjen har vist oss styrken av å kombinere organisk og betalt innhold, samt å produsere innholdet selv.

Creatives som målgruppen kjenner seg igjen i, og det å skape følelsen av et “community” har bidratt positivt til det store engasjementet vi har fått på poster og annonser, samt alle de interesserte som har fylt ut søknadsskjema. Dette har effektivisert flaskehalsen som dessverre ofte oppstår når et eksternt produksjonsselskap lager innholdet, byrået setter distribusjonsstrategi og publiserer, og kunden er mellomledd.

Alle poster og annonser skapte et stort engasjement rundt samholdet og bekjentskapene en kunne få som bud i foodora. Vi nådde også ut til eksisterende bud som viste et positivt engasjement rundt kampanjen – og ikke bare det å se seg selv i markedsføringen, men å bli involvert i en strategi og å bli verdsatt for den jobben en gjør.

Lead-ads og Messenger-ads på Facebook og Instagram ble aktivitetene med best performance. Det resulterte i en tredobling av kampanjemålet.

Tjenester vi har levert: SoMe betalt, SoMe organisk, Design

Vil du også nå målene dine med en kampanje?