Analyse og effektmåling

Få et tilbud

Gjennom å analysere effekten av markedsaktiviteter kan bedrifter oppnå bedre resultater og større gevinst. I Semway hjelper vi bedrifter med å optimalisere sine markedsaktiviteter ved å tilby innsikt i hvordan ulike kanaler og tiltak presterer.

Analyseverktøy og metoder for effektmåling

Vi samler, behandler og visualiserer data for å tilpasse digitale strategier og kampanjer. Dette gjør vi for å kunne ta gode datadrevne beslutninger som forbedrer ytelsen og konverteringsraten.

For å gjøre dette best mulig, bruker vi en rekke forskjellige verktøy. Blant annet Looker, et kraftig verktøy for datavisualisering og et egenutviklet verktøy, skreddersydd for å møte spesifikke behov og utfordringer i kundenes bransjer.

Analyseverktøy vi bruker for effektmåling

 • Looker for rapporter og visualiseringer

  Vi benytter Looker, tidligere kjent som Google Data Studio, for å lage rapporter og visualiseringer der data er tilgjengelig i sanntid. Her enes vi om relevante KPI’er i forkant og sørger for en oversiktlig fremstilling av samtlige digitale resultater.

  Ved å bruke Looker, kan vi sikre at alle involverte parter har tilgang til oppdatert og relevant informasjon, og dermed bidra til en effektiv, informert og datadrevet beslutningsprosess. Vi anbefaler å sette opp flere ulike dashboards som kan benyttes av ulike grupper. Eksempelvis vil det være forskjeller mellom hvilke data styret og operativ personale er opptatt av. • Semway Intelligence for den mer avanserte innsikten

  For å sikre effektiv budsjettering inkluderes metoder for attribusjon. Ved hjelp av metoder som Markov-chains, Vector Autoregression, Random Forest og K-means, kan vi gjennom vårt egenutviklede attribusjons-verktøy, Semway Intelligence, identifisere hvordan ulike kanaler bidrar til konverteringer og tilpasse strategiene våre.

  Disse algoritmene kan også brukes for å segmentere kundebaser og tilpasse markedsføringsmateriell til ulike kundesegmenter.Kontinuerlig optimalisering og forbedringstiltak

Sentralt i tjenesten er løpende analyser og forbedringstiltak, der det utarbeides en månedlig liste med tiltak for å øke konverteringsraten basert på analyseresultatene. Dette sikrer kontinuerlig optimalisering av digitale markedsføringskampanjer.

Eksempler på dette kan være:

 • Forbedre nettsidehastighet
 • Forenkle betalingsprosessen
 • Forbedre CTA-knapper
 • Målrette seg annerledes i ulike sesonger
 • Tilby gratis frakt
 • Optimalisere for mobile brukere
 • Datainnsamling og analyse

For å oppnå en helhetlig oversikt over kundereisen og konverteringer, er det viktig å samle inn og analysere data fra ulike kilder, som webanalyseverktøy, CRM-systemer og markedsføringsplattformer.

Implementering av en sentralisert plattform og klare retningslinjer for deling av data er nødvendig for effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom ulike avdelinger og selskaper.

Samtidig er det viktig å ivareta personvern og datasikkerhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Verktøy og systemer bør derfor være i tråd med GDPR og andre relevante reguleringer.

La oss optimalisere din markedsaktivitet med datainnsikt

Markedsføring har i all tid vært vanskelig å måle og evaluere, men med digitaliseringen og ny teknologi – vil maskinlæring og kunstig intelligens erstatte mye av synsingen.

Lyst til å vite mer?
Lyst til å vite mer?