Søkemotorannonsering

Få et tilbud

Annonser i søkeresultatet til Google eller Bing er en av de mest kostnadseffektive formene for markedsføring. Med relevante tekstannonser koblet til din nettside blir du synlig i det øyeblikket en kunde søker etter ditt produkt eller tjeneste. Vi vet hva som engasjerer målgruppen din og hva som skal til for å skape klikk og konverteringer.

Søkemotorene er en viktig del av kjøpsprosessen

Med betalt søk, for eksempel Google Search Ads, kan du være til stede som første alternativ i søkeresultatet for den som søker. Dette uten å betale noe for plasseringen, kun når noen klikker på annonsen din. Annonsering gir god oversikt, og er sterkt målbart, hvor vi kan sette opp egne budsjetter per dag, uke eller måned slik at du alltid har optimal kostnadskontroll. Annonsene kan målrettes ved å segmentere på geografi, språk og enheter som mobil, desktop og nettbrett. Annonsering i søk er pull-markedsføring på sitt beste, da brukerne aktivt jakter på det du tilbyr. Søkemotorannonsering gir derfor bedriften din en unik mulighet til å vise seg frem på toppen av søkemotorene på aktuelle søk til potensielle kunder, både i research-fasen og i kjøpsmodus.

Grundig prosess for gode annonser

For å sikre at søkemotorannonseringen blir lønnsom, er det viktig å gjøre en grundig jobb med valg av søkeord og utforming av budskapet i annonsene. Her gjør vi blant annet analyser av dagens markedssituasjon, samt ser på digital konkurranse og nettstedets ytelse for å kunne gi deg vår beste anbefaling til en always-on-strategi med betalt søk.

Google og Bing som ledende søkemotorer

Annonsering i Google og Bing er resultatbasert, fleksibelt og målrettet. Med søkemotorannonsering får du som annonsør effektiv og relevant markedsføring. I dag er Google den desidert største søkemotoren både i Norge og internasjonalt med en markedsandel på over 90 %. Av den enkle grunn bør Google Ads være en viktig del av markedsmiksen til bedriften din. Men selv om Bing ikke er den største søkemotoren, er det likevel viktig å ikke utelukke denne, da brukere av Bing er like aktuelle, i noen tilfeller også mer aktuelle. Brukere av Bing har et tydeligere segment av brukere, spesielt hvor aldersgruppen 35-64 utmerker seg. Dette betyr bedre kjøpekraft og flere beslutningstakere i mange bedrifter. Derfor er det også viktig å inkludere Microsoft Ads i markedsmiksen.

Google Partner og best practice

Vi er en sertifisert partner av Google og opererer i henhold til deres anbefalinger og beste praksis. I Google universet finnes det en rekke utvidelser, funksjoner og annonseformer som kan være aktuelle for din bedrift. Vi hjelper deg med hvilke du bør velge og setter opp konto, annonser og søkeord for deg. For en best mulig optimal annonsekonto som skaper resultater i henhold til satte mål og KPI-er, arbeider vi kontinuerlig med å teste hypoteser, evaluere og optimalisere annonseringen.

Bedre resultater med maskinlæring

For å oppnå bedre resultater med annonsering i søkemotorene benytter vi maskinlæring i stor grad. Maskinlæring går ut på å bruke kunstig intelligens basert på statistiske metoder. Dette er for å se mønstre i data som gjør det enklere å fatte beslutninger. Maskinlæring brukes der informasjonen er så omfattende eller i så store mengder at mennesker ikke har kapasiteten til å behandle dataene. Eksempelvis til bildegjenkjenning, der en maskin kan gjenkjenne hva som er på et bilde på millisekunder og med større sikkerhet enn et menneske.

Vi benytter maskinlæring i søkemotorannonsering for blant annet å definere hvilke annonser som skal vises til hvilken person basert på en rekke faktorer. Vi bruker også maskinlæring i budstrategier, der vi tar hensyn til kontekstuelle faktorer som for eksempel lokasjon, enhet, tid på dagen og brukernes bruksmønster og historikk. Ved å bruke dette gir det bedre resultater og sikrer en mer effektiv annonsering, enn om det gjøres manuelt. Dette er hverdagsmagi som gir bedre resultater ved annonsering.

Automatisering frigir viktige ressurser

For å frigi ressurser til viktige strategiprosesser og valg for markedsføring, benyttes automatisering i annonseringsprosessen. Automatisering handler om å redusere manuell friksjon og menneskelig påvirkning. Det er i mange tilfeller sikrere å automatisere prosesser og endringer som ikke krever en menneskelig involvering. Spesielt viktig er det å benytte automatisering på repetitive prosesser. For søkemotorannonsering bruker vi dette spesielt ved automatisert budgivning og målretting, men også responsive annonser der en optimal kombinasjon av overskrift og beskrivelse tilpasses hver enkelt bruker.

Kurs og workshop i Googles verktøy

Våre fagspesialister kan bistå dere som kunde med kompetanseoverføring underveis i samarbeidet, og også skreddersy kurs eller workshop ved behov. Vi kan gi dere innføring i hvordan verktøyene fungerer og hvordan en på best mulig måte kan bruke dem for deres bedrift. Dette kan bidra til å skape en enda større trygghet på hvordan lese og forstå viktige data, og hvordan sette opp annonser for å kunne skape gode resultater for bedriften. Kontakt en av våre rådgivere for en prat om hvordan vi kan tilpasse et kurs eller en workshop tilpasset ditt behov og kunnskapsnivå.

Lyst til å høre mer om hva vi kan skape for din bedrift?
Lyst til å høre mer om hva vi kan skape for din bedrift?