Webanalyse
Få et tilbud

For å lykkes digitalt må man ha kunnskap og data på hva som fungerer. Ved hjelp av en rekke verktøy, grundige analyser og dyktige interaksjonsdesignere, skaffer vi oss den innsikten vi trenger i arbeidet med din nettside.

 

Analysene har til hensikt å gå i dybden for å finne tiltak som kan skape bedre resultater for bedriften din. I en analyse samles en mengde data. Vi trekker ut det som er viktig og relevant for din bedrift og forklarer funnene for deg. Analysene viser blant annet hvor trafikken kommer fra, brukermønstre og endring i adferd, hvilke segmenter som utvikler seg over tid og hvordan de responderer på endringer i markedsføringen vår. Vi hjelper bedriften din med å forstå hvordan dine kunder reagerer på markedsføringen som blir gjort. Ved markedsføring på nett kan alt måles, og webanalyse er noe av det viktigste en bedrift som markedsfører seg på internett gjennomfører.

«Å kunne samle de riktige dataene er én ting, men å gjøre det ekstremt nyttig krever en annen ferdighet og tenkemåte

Smart Insights, 2018

 

Hva innebærer en brukerorientert webanalyse?

Målet med en brukerorientert webanalyse er å gjøre et dypdykk i dagens nettside hvor vi studerer brukeratferden for å avdekke forbedringsområder ved kundens nåværende nettside. Vi gjennomfører analysen og hjelper din bedrift med å strukturere datamengden, og finne de dataene som er verdt å følge. Våre eksperter har lang erfaring, og vet hva det er viktig å se etter og hvilke tiltak som må gjøres for å nå de satte målene.

Prosessen starter med en avklaring av hvilke områder og temaer vi ønsker å studere nærmere. Dermed danner vi konkrete hypoteser, setter en tidsramme og velger de datainnsamlingsmetodene som best passer for den gitte problemstillingen. Brukerdataen samler vi inn ved hjelp av analyseverktøyet Hotjar, hvor vi benytter oss av metoder som heatmaps, klikk-, scroll- og bevegelsesmønstre, samt tilbakemeldingsskjemaer, trakter og videopptak.

Etter innsamlingsperioden er over, analyserer våre interaksjonsdesignere datamaterialet og presenterer funnene i form av rådata og kortfattede oppsummeringer. I tillegg presenteres en liste med konkrete tiltak og anbefalinger for veien videre basert på funnene i analysen.

Konverteringsoptimalisering for økt salg

En konvertering er når brukeren utfører en handling som er verdifull for bedriften din. Dette kan eksempelvis være gjennomføring av et kjøp i nettbutikk, innsending av kontaktskjema, bestilling av en tjeneste eller lignende. Vi vet hvordan å optimalisere nettsider og nettbutikker for økt konvertering basert på mål.

Konverteringsoptimalisering er en kontinuerlig prosess hvor du alltid bør ha definerte mål basert på handlingen du ønsker at skal bli gjennomført. Spor målene ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics og identifiser eventuelle problemer og forbedringsområder på nettstedet og nettbutikken din. Hensikten med å måle konverteringene er å analysere og kartlegge hva som kjennetegner brukere som konverterer. Ved å se på data som forteller om brukeratferden, får vi en indikasjon på hvordan type optimalisering som kreves for å forbedre konverteringsraten. Gjennomgående handler det om å benytte både statistikker og å kartlegge brukeropplevelsen.

Gratis webanalyse

Har du behov for vår bistand i forbindelse med digital markedsføring eller ny nettside, tilbyr vi en gratis webanalyse. I denne analysen går en av våre interaksjonsdesignere gjennom din nettside med mål om å avdekke forbedringsområder, samt komme med nye forslag og anbefalinger som kan bidra til økt trafikk, salg og konverteringer. Vi ser på den helhetlige brukeropplevelsen på din nettside og din bedrifts digitale fotavtrykk.

Noen av områdene analysen tar for seg er:

  • Nettsidens teknisk tilstand og organisk synlighet
  • Brukervennlighet
  • Krav til universell utforming
  • Optimalisering til ulike skjermstørrelser

Når analysen er bestilt, vil én av våre rådgivere ta kontakt med deg for å sette opp et presentasjonsmøte. Gratis webanalyse tilbys kun bedrifter som kan være aktuelle å jobbe sammen med, og vi forbeholder oss retten til å si nei til oppdraget om vi ikke har noen tjenester å tilby bestiller.

Høre dette interessant ut? Fyll inn linken til den nettsiden du ønsker analysert, samt fyll inn navn og e-post, så kontakter vi deg for et presentasjonsmøte innen 2 uker. Få gratis webanalyse.

Bestill gratis webanalyse