Drift
Få et tilbud

Etter lansering av et nettsted er det viktig å opprettholde nettstedskvaliteten på ulike områder. Et minimum du bør sørge for, er å holde siden like velfungerende i tiden fremover som den er ved lansering. Vi tilbyr rask oppfølging med høy kompetanse innen fagområdet, med skreddersydde drift- og vedlikeholdsavtaler basert på ditt behov og ønske. De viktigste områdene å fokusere på ved drift av nettstedet ditt er sikkerhet, oppdateringer, overvåkning og brukerstøtte.

Sikkerheten til nettsiden er viktig

Det er ikke uvanlig med hackerforsøk av nettsider, og har du ikke fokus på sikkerhet kan du miste både verdifull data og funksjon på nettsiden, samt tap av inntekter som en følge.
Om du ikke passer på å oppdatere WordPress og utvidelser, såkalte plugins, som har blitt brukt i forbindelse med nettstedet, kan du være uheldig og bli offer for ulike dataangrep. WordPress er i seg selv en solid og sikker plattform, men det er fortsatt muligheter for angrep som kan bryte igjennom utdatert kode. Trusselbildet endrer seg daglig og det er viktig å følge utviklingen for å holde nettstedet ditt sikkert, også etter lansering. Vi følger med på sikkerheten og tar de grep nødvendig for å levere nettsider med et sikkert og trygt grunnlag. Teknologien bever seg raskt, og nettsider er ikke et unntak.

«Google svartlister hver uke rundt 20 000 nettsteder for skadelig programvare og rundt 50 000 for phishing.»

wpbeginner, 2018

Trygge oppdateringer

Hvert eneste år kommer WordPress og plugins med flere oppdateringer som kan innebære ny funksjonalitet, men også kritiske sikkerhetsoppdateringer. Det er viktig å sørge for en regelmessig oppdatering minimum to eller tre ganger i året, med unntak av sikkerhetskritiske oppdateringer. Noen oppdateringer kan være såpass omfattende at gammel funksjonalitet endres eller fjernes, noe som kan ødelegge nettstedet ditt. Vi tar sikkerhetskopier og gjennomfører trygge oppdateringer, hvor vi først benytter et lukket testmiljø, for å sikre at oppdateringene ikke ødelegger nettstedet ditt.

Unngå nedetid med overvåkning

Årsaker til nedetid eller tap av funksjonalitet på nettstedet ditt kan være et dataangrep, brudd på nettlinjen, menneskelig feil eller systemsvikt. Ved å ha konstant overvåkning av nettstedet ditt kan det unngås. Dette er spesielt viktig for nettsider som er avhengig av å alltid være tilgjengelig. Vi har et tilgjengelig apparat som ivaretar dette ved å sende varsling av feil direkte til utvikler, hvor vi umiddelbart utfører arbeid for gjenoppretting basert på sikkerhetsmelding.

Brukerstøtte for oppdatert innhold og design

Nettstedet ditt krever jevnlig oppdateringer av innhold og design for å opprettholde autoritet, kvalitet og forbedre plassering i søkemotor, samt sørge for oppdatert innhold til brukerne. Om det så gjelder å endre tekster, oppdatere knapper, legge inn nye undersider eller artikler. Det kan også være tilfeller der du ønsker ny funksjonalitet eller mindre designendringer, som ikke krever et helt prosjekt. Basert på dine behov og ønsker bistår vi med den daglige driften av nettstedet ditt, webanalyse og annet. Vi gir god opplæring slik at du selv kan sørge for å redigere, slette og legge inn nytt innhold på nettsidene dine. Vi er alltid tilgjengelige ved behov og fungerer som en brukerstøtte for nettstedet ditt.

Ta kontakt med oss og se hva vi kan gjøre for din bedrift!