Rådgivning og digital strategi

Få et tilbud

Med strategisk rådgivning har vi som ambisjon å være rå på oppfølging og å være en sterk og proaktiv sparringspartner for våre kunder. Vi verdsetter tett dialog og et godt langsiktig samarbeid, og investerer mye tid i å skape et solid fundament for samarbeidet, spesielt ved oppstart/onboarding.

Kundeteam og sparringspartner

Vi gir deg tilgang til et team av eksperter som vil hjelpe deg med å utvikle og implementere en strategi som passer perfekt for din bedrift. Vårt team består av strategiske rådgivere, prosjektledere og kanaleksperter, samt andre spesialister etter behov.

Slik kan vi bidra som en sterkere sparringspartner for deg som kunde. Vi ønsker å være en partner som er proaktiv og sørger for at dere kan være tidlig ute i deres bransje med å teste nye verktøy, kanaler, strategier eller metoder for å anvende data.

Ærlighet varer lengst

Kompetansedeling og sparring setter vi høyt, det skaper som oftest bedre resultater og et mer engasjerende og lærerikt samarbeid. Vi spiller kundene ekstra gode når de også ønsker tilbakemeldinger underveis i samarbeidet på sine egne aktiviteter og kommunikasjon. Slik kan vi være en ærlig og tydelig samarbeidspartner, slik vi liker det aller best!

Oppfølging og rapportering

Regelmessig deling av resultater på en tydelig og effektiv måte, i tillegg til å sparre om dem – mener vi er helt avgjørende for å involvere og engasjere kundene våre. Hyppig oppfølging og touch points (eks. arbeidsmøter) er også en forutsetning for måloppnåelse og en god måte å bli kjent med hverandre på. Etter hvert kan rapportmøter gjennomføres månedlig/kvartalsvis etter behov.

Analyse og effektmåling

I tillegg til et egenutviklet verktøy for attribusjon, benytter vi også Looker. Dette programmet er tidligere kjent som Google DataStudio og brukes for å lage rapporter og visualiseringer der data er tilgjengelig i sanntid. Her enes vi om relevante KPI’er i forkant og sørger for en oversiktlig fremstilling av samtlige digitale resultater. Ved å bruke Looker, kan vi sikre at alle involverte parter har tilgang til oppdatert og relevant informasjon, og dermed bidra til en effektiv, informert og datadrevet beslutningsprosess.

Innsikt gir de beste anbefalingene

For at vi skal være de beste rådgiverne innen digital markedsføring, benytter vi alltid analyser, innsikt og erfaringer som utgangspunkt. Da kan vi gi helt konkrete anbefalinger som gjelder alt fra innholdsstrategi, sosiale medier og utforming av konsept/idé til den digitale strategien og/eller hvordan planlegge en god kampanje.

Ved oppstart av nye samarbeid er det hensiktsmessig å gjennomføre en detaljert behovsavklaring, inkludert en foranalyse av nåsituasjon (web og egne eide medier) før en distribusjonsstrategi settes og kanalmiks bestemmes. Det er svært viktig for oss å sette oss godt inn i ditt selskap, bransje og målgruppe slik at vi sammen med dere kan skape best mulige resultater.

Kurs og workshops

Vi holder workshops og/eller kurs skreddersydd for våre kunder, i eksempelvis Meta Business Manager, Linkedin Ads Manager, SEO eller innholdsproduksjon, for å lære bort beste praksis.
Målet er å gjøre deg som kunde mer trygg på annonseverktøyet eller fagområdet, slik at vi sammen kan skape bedre resultater. Agenda for workshopen settes i forbindelse med avtaleinngåelse, og skal imøtekomme ditt behov og ønsker sammen med en anbefaling til gjennomføring fra oss.

Eksempler på rådgivning

Listen med temaer og fagområder hvor vi bistår med rådgiving, kunne vært ganske så lang. Avhengig av utfordring og behov hos deg som kunde, kan vi fungere som en utstrakt arm til markedsavdelingen, eller vi kan arbeide operativt med utvikling av strategier og planer i henhold til markedsplanen.

Her har vi forsøkt å liste opp de områdene vi ser det er størst usikkerhet rundt hos bedriftseiere og markedsførere i dag. Listen er ment som eksempler og er ikke begrenset av den korte beskrivelsen du leser her:

 • Digital strategi og valg av kanalmiks
 • Kanalstrategi for eide medier
 • Taktisk arbeid med organisk innhold i sosiale medier
 • SEO- og innholdsstrategi
 • Målgruppeinnsikt og etterspørsel/behov på innhold tilknyttet tjenesten/produktet
 • Valg av analyseverktøy, kvalitetssikring av sporing og effektiv rapportering
 • Universell utforming – oppfølging av krav til nettsteder
 • Landingssider og skjemaer som konverterer
 • Budstrategi, søkeord og prioritering av budsjett i Google Søk annonsekontoen
 • Produksjonsdager med regi/innholdsprodusenter og SoMe/kanaleksperter
 • Kommunikasjon med målgruppen + community management – best practice
Lyst til å få mer informasjon om hva vi kan bistå din bedrift med?
Lyst til å få mer informasjon om hva vi kan bistå din bedrift med?