Publisert

Brukertesting – en gullbillett mot suksess

Faglig påfyll

Hvorfor har noen tjenester en nesten magisk tiltrekning, mens andre blir raskt glemt? Svaret kan ofte bli funnet i en velutført brukertest. Brukertesting er nesten som å få en gullbillett til brukerens tanker – verdifull innsikt som gjør at du kan gi brukeren den best mulige opplevelsen. Og vi vet hva gode brukeropplevelser fører til; økt kundetilfredshet, lojalitet og dermed suksess for avsender.
Elisabeth Broch Trondsen Bilde

Elisabeth Broch Trondsen
Senior Designer


Hva er brukertesting, og hvorfor er det viktig?

Brukertesting er en metode for å evaluere om et produkt eller en tjeneste møter brukernes behov. Med testing kan vi observere faktiske brukere mens de samhandler med løsningen. Dette er en avgjørende faktor for å få verdifull innsikt og et realistisk bilde på hvordan for eksempel en nettside eller app oppleves i virkeligheten. Samtidig bidrar testing med brukere i målgruppen til å øke vår forståelse av dem, slik at vi kan dra nytte av denne innsikten i det videre arbeidet. Å inkludere brukertesting i prosessen kan faktisk bety forskjellen mellom et produkt/tjeneste som «flopper» og et som blir en suksess.

Vi erfarer også at våre kunder setter stor pris på innsikten og funnene som blir gjort, da de føler at de blir kjent med brukerne sine på en ny måte, og får ofte mange aha-opplevelser.

Hvorfor brukerteste nettsider?

 • Her kan du identifisere brukerbehov og -problemer, og dermed få god innsikt i hva som fungerer og ikke. På denne måten unngår du å designe i blinde eller gjøre endringer basert på egne antakelser.
 • Vi kan oppdage utfordringer som vi selv har for mye forkunnskap til å se – dette gjelder både deg som avsender, men også for oss som jobber på løsningen.
 • Redusere kostnader ved at en kan avdekke feil tidlig i prosessen eller prioritere riktig for videreutviklingen.
 • Det som brukerne sier at de gjør, samsvarer sjelden med deres faktiske atferd. Derfor er brukertesting ofte en bedre metode sammenlignet med for eksempel spørreundersøkelser.

Samlet sett bidrar brukertesting til å skape en bedre brukeropplevelse, øker nettstedets effektivitet og bidrar til at målgruppen er mer fornøyd med nettstedet ditt. Dette kan ha en positiv innvirkning på virksomhetens suksess og omdømme.

Les også om universell utforming – en nødvendighet for noen, men bra for alle.

– Brukertesting er avgjørende for å forstå om en tjeneste eller produkt løser oppgavene som brukerne kom dit for.

Setting for en testfasilitator

Ulike metoder for brukertesting

Det er flere typer tester, hver med sitt formål. De vanligste metodene er «remote» brukertesting, lab-testing, gerilijatesting og A/B-testing. Disse gir ulik innsikt og kan brukes avhengig av behov og ressurser.

Remote brukertesting (på video over nett)

Remote-testing kan utføres enten med eller uten en testfasilitator. Testen utføres over nett ved hjelp av digitale verktøy med video og lyd, slik at deltakerne kan være hvor som helst, og på sin egen enhet (for eksempel datamaskin eller mobil).

Lab-testing

Lab-testing refererer til fysisk testing som utføres i et rom rigget for dette. På den måten kan vi som tester observere brukerens atferd, reaksjoner og interaksjoner direkte. Det er også rom for modifikasjoner av testen, samt mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål og minne de om å tenke høyt.

Geriljatesting

Geriljatesting er en uformell tilnærming til brukertesting som utføres på en spontan måte, i brukerens naturlige miljø og kontekst. Denne metoden innebærer å teste for eksempel en enkel prototype de får tilgang på via telefonen. Denne tilnærmingen bruker vanligvis begrensede ressurser, som kan inkludere enkle verktøy og minimalt med forberedelser.

Testpersonene er vanligvis tilfeldige deltakere (personer tilgjengelige i nærheten, kolleger, eller personer på gata eller en kafé). Hovedmålet er å raskt samle inn tilbakemeldinger og observasjoner for å identifisere åpenbare problemer eller forbedringsmuligheter.

A/B-testing / Split testing

A/B-testing er en metode der to eller flere versjoner av for eksempel en nettside (A, B, C osv.) sammenlignes for å se hvilken versjon som gir de beste resultatene med hensyn til målene. Det er flere måter å teste på, men som oftest gjøres det automatisk for besøkende av en nettside. Her deler vi trafikken mellom de forskjellige versjonene som skal testes, slik at hver bruker kun får se én av versjonene. Etter at testen er fullført, analyserer vi resultatene ved å sammenligne hvordan hver versjon har prestert mot målene som var definert.

A/B-testing er best egnet for å evaluere enkeltendringer, og dersom man ønsker kvantitativ data. Hvis man ønsker å teste komplekse endringer som omfatter flere elementer eller omstruktureringer, kan andre metoder være mer passende.

Hvordan vi utfører brukertesting

På prosjekter i Semway utfører vi oftest remote- og lab-testing, gjerne før under og etter en nettsideprosess. Gjennomføringen av disse innebærer flere trinn:

 1. Faglige observasjoner
 2. Datainnsamling og annen brukerinnsikt
 3. Forarbeid og rekruttering av testere
 4. Utarbeide scenarioer og oppgaver til testerne
 5. Utførelse av tester
 6. Tolke resultater og funn
 7. Tiltaksliste
 8. Presentasjon, forankring og videreutvikling.

Å identifisere mønstre, problemer og muligheter for forbedring, samt en prioritering av funnene er nøkkelen for effektive tiltak. Vi har svært god erfaring med brukertesting, og har gjort mange overraskende, spennende og viktige funn i tidligere prosjekter, som i nettsideprosessen for Jølstad begravelsesbyrå.

Er brukertesting veldig ressurskrevende?

Det som er fint med brukertesting er at ved å teste kun fem personer i målgruppen, vil man i gjennomsnitt oppdage 80 % av problemene. De ulike metodene kan tilpasses ressursene for prosjektet, og dette hjelper vi deg gjerne med. Uavhengig av hva du har av budsjett, tid og hvilken metode som brukes, så er det viktig å huske på at det er mye viktigere å teste noe, enn å ikke teste i det hele tatt.

Ble du nysgjerrig på brukertesting?
Ble du nysgjerrig på brukertesting?