Semway // Cowi

Rekrutterings- og synlighetskampanje høsten 2020

2,3
millioner visninger
7105
klikk
5128
fullførte quiz

Bakgrunn

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. COWI er til en hver tid involvert i mer enn 5 000 prosjekter i Norge, og behovet for dyktige ingeniører er derfor stort. De skaper økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og deres oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Målsetning

Som en del av deres markedsstrategi, jobbet COWI ut kampanjen «Ingenørd» som hadde som hensikt å øke attraktivitet og kjennskap, skape internt engasjement og rekruttering av spesialister. Målgruppen for kampanjen var ingeniører, helst med 10-15 års erfaring, som er opptatt av samfunnsutvikling, bærekraft, klimaendringer, teknologi og digitalisering.

Definisjon av ordet "ingenørd"
Ingenørd m1 [inʃənøːɖ]. Person som ofte er ingeniør av utdanning eller som av annen årsak jobber i et selskap med overvekt av ingeniører. Liker å gå i dybden på faglige eller personlige interesser, noe som ofte utarter seg i ustanselig indre tankerekker som forsøker å se sammenhenger eller løse problemer, eller som gir utløp i heftige faglige samtaler med andre ingenørder som av utenforstående kan fremstå som usammenhengende eller uforståelig, ofte på grunn av svært hyppig bruk av akronymer. Ordet er sammensatt av ordenen ingeniør og nerd. Sistnevnte ble tidligere brukt negativt om «fagidioter» med hentydninger til manglende sosiale evner utenfor kjerneinteressen, men anses i dag som en hedersbetegnelse for personer med store kunnskaper og interesser, evne og vilje til å ta faglige dypdykk og å (ofte) dele denne med kolleger.

Løsning

Før vi startet, utarbeidet vi en kommunikasjonsstrategi og la en plan i samråd med COWI for hvilket innhold som kunne benyttes og hva som måtte produseres.

  1. I første fase benyttet vi oss av portrettintervjuer for å skape interesse for COWI. Allerede i denne fasen startet datainnsamlingen slik at vi kunne gi potensielle kandidater tilpasset informasjon, CTA-er og visuelt materiale videre i kundereisen. Vi benyttet en bred kanalmiks som vi vet målgruppen er tilstede i, der hensikten var å nå ut til alle vi antok at var i målgruppen, kartlegge disse basert på analyse av data, og deretter strategisk benytte oss av kampanjerelatert innhold «ingenørd».
  2. Den andre fasen tilpasset vi innholdet i størst mulig grad til målgruppen og presenterte relevant innhold. I denne fasen ønsket vi å bygge opp forventinger og skape engasjement for å gi målgruppen riktig motivasjon til å ønske seg en ny jobb. Her tok vi i bruk Gamification – se kampanjesiden for ingenord.no her.
  3. I siste fase av kundereisen var det konvertering som sto i fokus og målet var å få flest mulige kvalifiserte søkere. Her var også CTA-er (oppfordring til handling) tilpasset hvor søkeren befant seg i kundereisen, som er nederst i trakten.

Relevante kanaler/medium som ble anbefalt for kampanjen og tilhørende målgrupper:

  • Google Søk ads
  • Google bannerannonsering
  • Kontekstuell bannerannonsering (Kobler)
  • Facebook newsfeed og story + organisk
  • Instagram newsfeed og story
  • LinkedIn
  • YouTube

Les mer om hvordan vi jobber med en digital strategi her.

Kundereisen for Cowi er mappet opp med tre faser: Awareness, Consideration og Conversion
Kundereisen
Forsiden til landingssiden som Semway har laget i forbindelse med kampanjen til Cowi.

Resultater

Ved å samkjøre pixler og script slik at vi fikk utnyttet dem optimalt, la vi til rette for effektiv bruk av maskinlæring i annonsekanalene. Det vil si at vi benyttet informasjon om målgruppens atferd og handlinger til å optimalisere fremtidig budskap, målretting og plassering av annonser/innhold.

Engasjementet i denne kampanjen var eksepsjonell. COWI Norge fikk internasjonal oppmerksomhet fra COWI i hele verden og kampanjen skal nå benyttes i flere andre land.

Se også vår video om hvordan vi jobbet med Cowi for å nå målene de hadde med rekrutteringskampanjen.

Ønsker du hjelp med å kjøre en kampanje for å nå målene til bedriften din? Ta kontakt med oss.

Viser et bilde av resultatsiden i quizen som er laget for Cowi
Se nettsiden til ingenord.no

Semway // Av-og-til

Neste case →