SEO-analyse
Få et tilbud

En SEO-analyse gir deg en status og konklusjon på nettsidens synlighet i det organiske søkeresultatet til Google. Den gir deg også et innblikk i andre viktige faktorer som blant annet brukervennlighet, innhold, organiske konkurrenter, domeneautoritet og nettsidens tekniske tilstand. Dette er med på å kartlegge hvilke tiltak som kan gjennomføres for å nå målsetningen om økt organisk synlighet, som på sikt kan gi din bedrift en høyere konverteringsfrekvens.

Teknisk tilstand og linker av god kvalitet

SEO-analysen tilpasses bedriften din, og går gjennom en rekke faktorer. En god teknisk tilstand er utslagsgivende for organisk synlighet, og vi ser på nettstedets totale tekniske status. Her er det en rekke faktorer som spiller inn, hvor Google eksempelvis har bekreftet at sidelastningstid er en viktig rangeringsfaktor.

Linkeprofilen til nettstedet ditt er også viktig da Google straffer nettsider med lavkvalitetslinker. En lenkeanalyse gir derfor en oversikt over interne og eksterne linker på nettsidene, og hvilke linker som er av lav kvalitet, og bør fjernes.

Godt innhold og sosial deling

Det er betydningsfullt både for Google og brukerne at innholdet på nettstedet svarer på søkeintensjon. Vi ser derfor om innholdet er unikt og relevant, og svarer på brukernes spørsmål. I forbindelse med innhold, utføres en søkeordsanalyse som gir innsikt i hvordan brukerne søker etter det bedriften din tilbyr. Basert på dette får vi en forståelse for hvordan innhold bør utformes for å dekke søkeintensjonen.

I tråd med den digitale utviklingen, deles det mer og mer innhold i sosiale kanaler. Det er viktig for bedriften din å utnytte alle relevante kanaler for deling av innhold fra nettstedet ditt. Vi ser på hvilke muligheter sosiale kanaler gir ditt nettsted.

Bransjen utvikler seg mot at lokale søk blir viktigere og viktigere. En bedriftsoppføring i Google er derfor avgjørende. Vi ser på om bedriften din har en oppdatert bedriftsoppføring, og kommer med anbefalinger for hvordan du kan jobbe med denne. Mer informasjon om hvordan du kan ta kontroll over bedriften din i Google kan du lese om her.

«Uten en grundig SEO-analyse av nettstedet ditt, er det så å si umulig å ta informerte beslutninger for å forbedre nettstedets rangering i søkemotorene».

Blueadz, 2016

En bransje i stadig utvikling

Google gjør stadig endringer i sine algoritmer, hvor det er viktig å følge med på utviklingen. De har bekreftet at de nå benytter mobilversjonen av nettsider til indeksering og rangering i søkemotoren. Dette betyr at et mobilvennlig nettsted er avgjørende for rangeringen i søkemotoren, og vi tar dette i betraktning i analysen. Mobil blir mye brukt til utføring av søk, hvor voice search (talesøk) via mobilenheten blir mer og mer benyttet verden over. Dette forsterker også viktigheten av et mobilvennlig nettsted.

Trafikk og konkurrenter

For å bli kjent med din bedrifts målgruppe, er innsikt i trafikk og brukeratferd på nettstedet avgjørende. Vi ser på potensialet og forbedringer basert på hvordan brukerne oppfører seg på nettstedet. Fluktfrekvens og antall klikk brukerne gjennomfører for å nå et mål er to av mange faktorer vi tar med i betraktningen.

Innsikt i hvem bedriften din konkurrerer med er også viktig. Dette gjelder både egne definerte konkurrenter i bransjen, men også de nettstedet ditt konkurrerer mot i det organiske søkeresultatet. Vi ser på hvem som er synlig i søkeresultatet på definerte søkeord, og hvilke mål som bør settes for å forsøke å gå forbi konkurrentene i det organiske søkeresultatet.

Grundig SEO-analyse med gode verktøy

For å samle data og den innsikten vi trenger for en god analyse, benytter vi oss av en rekke verktøy. Resultatene presenterer vi for deg både skriftlig og muntlig, hvor vi kommer med anbefalte tiltak basert på analysen.

Ta kontakt med oss og se hva vi kan gjøre for din bedrift!