Publisert

Hva er egentlig en SEO-analyse?

Faglig påfyll

Ansatt i Semway jobber med SEO-analyse
Søkemotoroptimalisering (SEO) har blitt en avgjørende del av moderne digital markedsføring. Med stadig flere nettsteder som konkurrerer om synlighet på nettet, er det viktigere enn noensinne å være synlig for potensielle kunder og besøkende. En SEO-analyse er et viktig verktøy som hjelper deg med å forstå og forbedre din bedrifts synlighet og ytelse i søkemotorene. Men hva består en slik analyse av, og hvordan kan den hjelpe deg med å optimalisere ditt nettsteds digitale synlighet?
Lindis Jørgensen Bilde

Lindis Jørgensen
SEO-spesialist


Så, hva er en SEO-analyse?

En SEO-analyse er en prosess der man evaluerer og analyserer et nettsteds organiske synlighet og prestasjon i søkemotorer. Dette innebærer å undersøke ulike faktorer som påvirker synligheten, samt identifisere områder som kan forbedres for å øke denne og tiltrekke seg mer organisk trafikk. En grundig SEO-analyse vil se på både tekniske og innholdsmessige aspekter ved et nettsted.

Hovedkomponenter i en SEO-analyse

Teknisk analyse

I en teknisk analyse ser man gjerne på den totale tekniske statusen til nettstedet. Her fokuseres det på å identifisere og løse eventuelle problemer og mangler som kan påvirke synligheten. Dette inkluderer blant annet å sjekke elementer som sidelastningstid, mobilvennlighet, strukturert data, HTTPS, sitemap og indekseringsproblemer.

Søkeordsanalyse

Før en starter arbeid med innhold, bør det utføres en søkeordsanalyse. Her er målet å finne ut av hvordan målgruppen søker og hva de ønsker informasjon om og svar på, hvilke ord som brukes ved et søk, samt å kartlegge forståelsen målgruppen har av et produkt eller en tjeneste. Ved å systematisk jobbe med relevante søkeord og viktige søketrender, får man en bedre forståelse for målgruppen, hvordan nettstedet presterer på ulike søkeord og hva slags type innhold som bør produseres for å dekke søkeintensjonen.

Innholdsanalyse

Innholdet på et nettsted er en av de viktigste faktorene for rangering i søkemotorene. I en innholdsanalyse jobber man både med å vurdere kvaliteten på det eksisterende innholdet på nettstedet, og å kartlegge mangler og muligheter for nytt eller optimalisert innhold, ofte med utgangspunkt i søkeordsanalysen. En innholdsanalyse tar også for seg en vurdering av metadata som titler, beskrivelser og overskrifter for å sikre at disse er optimalisert for relevans og søkeintensjon.

Analyse av backlinks

Backlinks er en annen viktig faktor som påvirker synligheten i søkemotorene. En lenkeanalyse vil vurdere antall og kvalitet på lenker som peker til nettstedet ditt, altså lenker fra et annet domene til ditt domene. Lenker av lav kvalitet eller spam som peker inn til ditt domene kan potensielt ha en negativ påvirkning, så prosessen med å avdekke og fjerne disse fra nettstedet er viktig.

Konkurrentanalyse

Å skaffe innsikt i hvem bedriften din konkurrerer med digitalt er nok en viktig faktor. Dette gjelder både egne, definerte konkurrenter i bransjen, men også de digitale konkurrentene, som er de nettstedet ditt konkurrerer mot i det organiske søkeresultatet. Hvem din bedrift anser som faktiske konkurrenter kan nemlig være noen helt andre de du konkurrerer med på de samme søkene i søkemotorene. Ved å først kartlegge konkurrentene, for så å analysere dem, får man blant annet innsikt i deres organiske trafikk, rangeringer og backlink-profil, i tillegg til hva som kanskje fungerer og hva som ikke gjør det i din bedrifts bransje.

Hva bidrar en SEO-analyse til?

Overordnet gir en grundig SEO-analyse blant annet muligheten til å

  • identifisere tekniske problemer som kan hindre søkemotorer i å indeksere og rangere nettstedet ditt
  • forstå innholdets kvalitet og relevans, og identifisere områder for forbedring
  • oppdage nye muligheter for å skaffe kvalitetslenker og forbedre nettstedets autoritet
  • overvåke og analysere konkurrentenes ytelse for å identifisere muligheter og trusler
  • måle fremgangen og effekten av din egen SEO-strategi over tid
  • etablere klare og målbare mål for å forbedre søkemotorrangeringen og øke organisk trafikk

Slik går du frem for å utføre en SEO-analyse

1. Finn og velg analyseverktøy

Det finnes en mengde verktøy som er tilgjengelig for å bistå med en SEO-analyse, der noen er gratis, mens andre er abonnementsløsninger. Noen av disse er Google Analytics, Google Search Console, Semrush, Ahrefs, Screaming Frog, Keyword Tool og mange flere. Velg derfor de verktøyene som best passer ditt behov og budsjett.

2. Identifiser viktige og relevante søkeord

Kartlegg din målgruppes søkeintensjon og hvilke søkeord og fraser som er mest relevante for din bransje og ditt nettsted. Disse vil bli brukt som grunnlag for innholdsanalysen og kan hjelpe deg med å identifisere muligheter for å forbedre rangeringen.

3. Analyser nettstedets tekniske helse

Bruk verktøyene du har valgt til å identifisere tekniske utfordringer og mangler som kan påvirke nettstedet ditt, og utarbeid en plan for å løse disse.

4. Vurder innhold og kartlegg muligheter

Gå gjennom ditt eksisterende innhold for å sikre at det er relevant, engasjerende og optimalisert. Dette inkluderer å sjekke metadata, bruk av søkeord og innholdets kvalitet. Kartlegg også muligheter og innhold som «mangler» på nettstedet ditt i dag, og sett opp en strategi og plan for å produsere dette.

5. Analyser backlinks

Bruk analyseverktøyene til å kartlegge og vurdere kvaliteten og antallet lenker som peker til domenet ditt, og identifiser muligheter for forbedring.

6. Undersøk de digitale konkurrentene

Sammenlign nettstedet ditt med konkurrentene for å identifisere styrker, svakheter og muligheter for forbedring.

7. Overvåk og juster

Fortsett å overvåke nettstedet over tid og juster strategien etter behov. SEO er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å kontinuerlig holde seg oppdatert og tilpasse seg endringer i søkemotorer og bransjetrender.

 

En SEO-analyse er altså en viktig del av enhver digital markedsføringsstrategi. Ved å evaluere og analysere synligheten i søkemotorene, kan du identifisere områder for forbedring og arbeide for å øke synligheten og trafikken. Det er viktig å merke seg at SEO er en kontinuerlig prosess som krever tid og engasjement for å kunne se langsiktige resultater. Med en godt gjennomført analyse og strategi kan du forbedre nettstedets rangering og tiltrekke deg mer organisk trafikk, noe som til slutt fører til økt konvertering og suksess for din bedrift.

Vi finner mulighetene for økning i organisk synlighet

Ved hjelp av gode analyseverktøy og erfarne SEO-hoder går vi systematisk gjennom nettstedets organiske status og kartlegger alle forbedringsområder som legger bedre til rette for å oppnå en forbedret synlighet i det organiske søkeresultatet.

 

Ønsker du bistand med SEO-analysen?
Ønsker du bistand med SEO-analysen?