Semway // Av-og-til

Av-og-til ønsket å få utviklet et nettsted som var i tråd med deres nye, moderne profil, samt mer brukervennlige lokal-sider og en plattform der brukerne enkelt kunne ta en test for å finne sitt promillenivå.

120%
økning i antall brukere på nettstedet.
30%
forbedret fluktfrekvens.
381k
fullførte tester i promillekalkulatoren.

Bakgrunn

Av-og-til er en alkovettorganisasjon som bidrar til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet, slik at hverdagen blir tryggere for alle. Bak Av-og-til står politiske partier, offentlige virksomheter og faglige og frivillige organisasjoner.

Av-og-til var i en prosess med å utvikle en helt ny profil, og ønsket derfor å få utviklet et nytt nettsted som var i tråd med den moderne profilen. I tillegg var deres tidligere løsning for lokal-sider utdaterte og tungvinte å bruke for de besøkende og kommunene. De ønsket derfor å utvikle lokal-sider med bedre brukervennlighet og bedre kontroll på brukermønstre og besøkende til nettstedet.

Sammen med et nytt nettsted ønsket også Av-og-til å tilby en enkel og brukervennlig plattform der brukerne kunne ta en test for å finne promillenivået sitt. Her ønsket de også å få designet illustrasjoner tilpasset den nye profilen som skulle beskrive og illustrere ulike promillenivåer. Til slutt ønsket de, i forbindelse med deres hovedtema, arbeidsliv, å tilby en plattform med forslag til alkoholfrie aktiviteter man blant annet kan gjøre med kollegaer, sammen med forslag til alkoholfrie gaver, fremfor vin som har blitt en vanlig gave i arbeidslivet. Dette var for å skape oppmerksomhet rundt andre alternativer, samt å innføre en alkoholpolicy på arbeidsplassen.

 

Målsetning

Av-og-til hadde som mål at ny profil og nytt nettsted skulle være i tråd med hverandre, samtidig som det skulle være enklere for brukerne å finne frem til relevante artikler og nyttig informasjon. Målets hensikt var at Av-og-til skulle kunne skape en bedre struktur rundt arbeidet de gjør med å jobbe for godt alkovett i Norge. Dette innebar også at de ønsker å være et sted der brukerne kan finne relevant informasjon og få hjelp til bedre alkovett. En løsning som presenterer informasjonen på en ryddig, enkel og oversiktlig måte var derfor helt essensielt.

Med lokal-sidene var målet at det skulle bli enklere for kommuner og samarbeidspartnere å bestille kampanjemateriell, finne relevant informasjon om alkovett og hvordan de selv kan bruke dette i sine kommuner. Målet med promillekalkulatoren var å skape mer bevissthet rundt promille ved å tilby en plattform som lar brukerne regne ut sitt eget promillenivå og få relevant informasjon til resultatet. Dette er en plattform som er spesielt aktuell for temaet trafikk, der man ofte kan tro at man er edru tidligere enn det man faktisk er, og ofte setter seg i bilen for å kjøre mens man fortsatt har promille.