Publisert

6 viktige trender for SEO og innhold i 2020

Faglig påfyll

Illustrasjonsbilde av SEO sjekkliste

SEO er et område som er under konstant utvikling, både når det gjelder teknologi, atferd og forståelse. Konkurransen om kundenes oppmerksomhet i søkeresultatet blir derfor stadig mer utfordrende, der vi blant annet kan peke på at over halvparten av utførte søk nå forblir i søkeresultatet.

Hvert år er det ulike trender innen SEO som det fokuseres på, som vist i dette innlegget vårt fra 2015. I dette innlegget tar vi for oss hva som blir viktig i 2020; lokal SEO, nullklikk søk, talesøk, personalisering, video og maskinlæring.

1. Lokal SEO

Et emne som tydelig fikk mest oppmerksomhet da vi deltok på konferansen BrightonSEO i høst, var lokal SEO. Dette er praksisen med å optimalisere for stedsbaserte søkeord. Eksempelvis «møbelbutikk i Oslo». Med antallet søk som nå utføres på mobil fremfor desktop, og etter at Google begynte å indeksere nettsider etter mobilversjon, er det naturlig at det har blitt et større fokus på lokale søk.

For å kunne møte behovene som mobilbrukere har i forbindelse med lokale søk, blir det enda viktigere nå enn tidligere å tilby innhold som gir svar på brukernes søkeintensjoner. Dette vil først og fremst si å produsere innhold for brukerne, i tillegg til å ha en god bedriftsoppføring og synlighet i både organiske og betalte kanaler, der brukerne befinner seg.

2. Nullklikk-søk

Det har vært mye fokus på å kapre plasseringer i søkemotoren som vil gi flest mulige klikk inn til en nettside. Nå er det klart at mer enn halvparten av søk på Google forblir i søkeresultatet, da brukerne i stor grad får svarene de er ute etter, uten å måtte klikke seg inn på en nettside. Derav får bedriftene et såkalt nullklikk-søk.

Selv om brukerne kanskje får svarene som de var på utkikk etter, kan det være utfordrende for bedrifter å ikke få trafikk inn til nettsiden sin. Bedrifter bør likevel være lett tilgjengelige for å gi et svar så fort som mulig, da det å gi brukere det beste resultatet er noe Google har vist at de ønsker å fokusere på fremover. Om man skal være den bedriften som gir brukerne den informasjonen de søker etter, er synlighet i en featured snippet et viktig fokusområde. Featured snippets er utvalgte søkeresultater som vises i en egen boks på toppen av Googles organiske resultater. Disse har som formål å kunne gi brukerne raske og konkrete svar på utvalgte søk.

Ved å implementere strukturerte data på nettsiden, blir det enklere å bli synlig i en featured snippet.

Hva er strukturert data?

Strukturert data er kode som beskriver innholdet på en nettside for søkemotoren. Med strukturert data snakker man ofte om schema.org og entiteter som gjør det enklere for søkemotorer å forstå hva innholdet er. Et eksempel på dette er at man kan legge til en schema kodebit som forteller Google at et tall med åtte siffer på siden faktisk er et telefonnummer.

3. Talesøk

Da Google assistent ble lansert i Norge, september 2018, var det en del problemer knyttet til det avanserte norske språket. I dag vises det stadig mer fremgang på områdene AI (artificial intelligence) og maskinlæring for å forstå det naturlige språket vårt.

Talesøk er en trend som fortsetter å vokse, men som likevel ikke har tatt helt av enda. Vi har tidligere skrevet om fremtiden til talesøk, og om dette faktisk er noe vi trenger å bruke tid på fremover. Som en følge av at teknologien og brukervennligheten forbedres, spår vi en lys fremtid for bruk av talesøk-assistenter. Noe av det som er viktig å ta med seg fra utviklingen, er at det er mer fokus på søkeintensjonen til brukerne og long-tail søkeord. Man kan etter dette legge opp innholdsstrategien sin enklere og mer brukerfokusert.

Optimalisert talesøk på mobil

Hvordan optimalisere innhold for talesøk?

  • Skriv med et naturlig og muntlig språk. Ikke tenk for avansert når det kommer til skrivestil, men forestill deg hvordan du selv ville besvart spørsmålene i en muntlig form.
  • Inkluder en FAQ-side på nettstedet ditt. Dette vil gi deg en større mulighet for å rangere på talesøk, da en FAQ-side er oppdelt i spørsmål og korte og konsise svar. Dette er på bakgrunn av at Google i snitt leser opp svar på søk som inneholder 29 ord ved bruk av talesøk.
  • Ikke vær redd for å produsere innhold med lengde, men del opp teksten i kortere avsnitt. Google trekker ut informasjon fra teksten og bruker det som svar ved talesøk.
  • Tenk på hvor mottakeren befinner seg, både fysisk og i kjøpsreisen. Mange gjør talesøk der de har som hensikt å finne noe som er i nærheten av en selv. Dette kan for eksempel være et søk som «kinesisk restaurant nær meg».

4. Innhold som gir brukerne en personlig verdi

Med et kortere oppmerksomhetsspenn, er det viktig at innholdet som produseres gir brukerne en personlig verdi. Ved å se på de ulike grupperingene av generasjoner, er det millennials født mellom 1981 og 1996, og generasjon Z født etter 1997, er de som det er vanskeligst å underholde. Visste du for eksempel at det i snitt kun tar 12 sekunder før en millennial blir distrahert?

Hele 74% føler seg frustrert når innhold ikke er personliggjort. Hvordan skal man på best mulig måte kommunisere med disse menneskene? Nøkkelen er å skrive innhold som hver enkelt anser som relevant, verdifullt og ekte. Dagens øyne er trente, og vil straks legge merke til om det er en skjult agenda knyttet til salg og markedsføring, og vil derfor avvise den type innhold.

Her kan du lese om personalisering som vi spådde som en trend i 2015: digitale markedsføringstrender

Hvordan kan du skrive personlig innhold?

  • Vær en problemløser ved å forstå kundens behov og utfordringer. Ved å gjøre dette vil du enklere kunne skrive innhold som hjelper kunden på en best mulig måte.
  • Tenk kundereisen og produser innholdet deretter. Hvor kunden er i prosessen vil avgjøre om teksten din skal informere, underholde eller bidra til en kjøpsavgjørelse.
  • Se for deg personen du skriver til slik at du enkelt kan tilpasse skrivestilen og innholdet. En ansatt i bygg og anleggsbransjen vil forstå et fagspråk, mens mannen i gata kanskje vil sette pris på en mer muntlig tilnærming.
  • Storytelling kan være en god måte for å vekke noen følelser og tanker hos brukeren. Dersom personen kjenner seg igjen i historien eller kan relatere seg til menneskene som er omtalt, kan dette gi en økt følelse av relevans.

5. Video

Bruk av video er et godt virkemiddel for å formidle et budskap på en helt annen måte enn det man kan med tekst. Nina C. Kulås fra Norstat presenterte nylig, på et frokostseminar arrangert av INMA, et funn som viser at et bilde kan være bedre på å fange oppmerksomheten til brukere enn video, men at video vil gi en sterkere kjøpsintensjon.

Om man ser på Google sine søkeresultater, blir ofte bilder og videoer fremhevet høyt oppe i resultatet. Dette er noe man bør tenke på som en bedrift som ønsker å være så synlige som mulig.

Hvorvidt det er relevant å fokusere på video vil alltid komme an på søkeintensjon og hvilket innhold dette gjelder. Som regel er det en god idé å gjøre noen søk for å se hva som allerede rangerer på den første resultatlisten. På den måten får man bedre innsikt i hvordan konkurransen er, og hva slags type innhold Google viser til søkeren. Er det bilde eller video, eller kanskje begge deler?

Semway deltar på frokostseminar med INMA

6. Maskinlæring

Teknologien innen maskinlæring gjør stadig fremgang, og en måte å gjøre oppgaver enklere på er å ta i bruk nettopp dette. Det er en sannsynlighet for at maskiner kan ta over flere jobber i fremtiden, men foreløpig bidrar teknologien mer til å utføre viktige oppgaver som vanligvis kan ta mange timer. På den måten kan vi selv bruke tiden på eksempelvis strategi.

I dag bruker vi allerede maskinlæring til blant annet datainnsamling og attribusjon. Det vil hele tiden bli mer og mer tilgjengelige data, så det som vil skille deg fra konkurrentene er hva du du klarer å bruke all dataen til. Om du er interessert i mer av dette, kan du lese innlegget om hvordan attribusjon gjør dataene dine om til gull. Å jobbe mer effektivt med store oppgaver vil ikke bare spare tid, men også gi et bedre syn på hva vi bruker tiden vår på. Dette er en viktig trend å ta med seg inn i 2020.

Det er mye som vil prege fremtiden til SEO og innhold

Den raske utviklingen gjør det utfordrende å holde seg oppdatert til enhver tid. Vi i Semway er opptatte av å alltid være oppdatert og følge med i endringene som skjer. Etter utviklingen innen mobil-indeksering, vil lokalt søk og featured snippets bli enda viktigere. I tillegg er det nye teknologier som driver trendene med nye versjoner av talesøk og maskinlæring som gjør brukeropplevelsen bedre for alle som tar i bruk dette.

Om du ønsker å finne ut mer om hvordan disse trendene kan påvirke din bedrift, ønsker vi deg velkommen til å ta kontakt med oss eller lese mer om hva vi gjør.

Ta kontakt og finn ut mer om SEO-trendene for 2020