Publisert

Digitale markedsføringstrender i 2015

Faglig påfyll

Illustrasjonsbilde av personer som bruker telefoner
De siste tiårene har teknologien utviklet seg enormt, samtidig har samfunnet blitt mer digitalisert. Digital markedsføring er i konstant utvikling, og det blir stadig enklere å få ut dokumentasjon og målinger på resultater eller aktiviteter digitalt.
Magnus Hauger Bilde

Magnus Hauger
CEO | Co-founder


Sjekk gjerne ut noen av våre oppaterte innlegg om dette: Performance-trendene du vil se i 2023 & 6 viktige trender for SEO og innhold i 2020.

Hver eneste dag sitter mennesker på kollektivtransport i flere timer, timer som ofte brukes til sosiale medier og andre nettsider. Der leter de gjerne etter relevant og troverdig informasjon om produkter og tjenester. De får også flere upersonlige nyhetsbrev i mailboksen sin ukentlig, samt at de oppsøker nettsider som ikke er optimalisert basert på enkeltpersonen. Dette er noe hver eneste bedrift kan benytte seg av ved å ta i bruk digitale markedsføringstrender. Nedenfor skal vi se på tre av disse trendene som bedriftene burde utnytte i 2015.

Mobil markedsføring

Som nevnt brukes mobilen betydelig, og samfunnet har blitt mer eller mindre avhengig av mobilen. Bare fra 2013 til 2014 økte den daglige gjennomsnittlige bruken per unike bruker på 31% i følge TNS Mobile. I tillegg opplyser TNS Gallup at 54 prosent av besøk på målte nettsteder, kommer nå fra mobil/mediebrett (TNS Scores). Kundene ønsker frihet og tilgjengelighet når de oppsøker et nettsted via mobiltelefon. Hvis nettsidene ikke er optimalisert for mobil, vil muligens kundene finne det vanskelig å navigere inne på nettsiden og derfor falle fra.

Mobiloptimaliserte nettsider

Det er derfor viktig for bedriftene å optimalisere sine nettsider for mobil, men nå blir det også viktig for plasseringen i Googles søkemotor. Fra 21.04.2015 rydder Google opp og straffer de som ikke har en mobiltilpasset nettside, og i tillegg kommer de med en del nye kriterier som skal være utfylt for å trone på deres søkemotor. En rekke bedrifter verden over vil muligens fjernes fra deres tidligere topplasseringer på grunnlag av dette, noe som igjen kan skade bedriftens omsetning og omdømme. Bedriften kan sjekke om de har en mobiltilpasset nettside ved å gå inn på Googles mobilvennlig-test.

Innholdsmarkedsføring

Når kommersielle avsendere har egne kanaler hvor de publiserer eller lager, nyttig og relevant innhold for sine brukere, kalles dette innholdsmarkedsføring. Dette er innhold som kunden selv ønsker å oppsøke, og ikke tilfeldigvis havne innom. Dette kan være en bedrift som publiserer videoer på egen nettside, blogg, sosiale medier, nyhetssendinger med (bedriftens) dagsaktuelle stoff osv. Disse innleggene spres gjerne via sosiale medier, noe som øker synlighet i søkemotorenes resultatsider.

En blogg kan i denne sammenheng være relevant. Her kan bedriften utlevere tips og råd, samt dele relevant faglig budskap til sine segmenter. På denne plattformen velger også bedriften selv hva de ønsker publisere, noe som gjør de i stand til å kontrollere hva forbrukeren oppfatter. Innholdsmarkedsføring handler om informasjon på nett, ikke en kampanje med sluttdato.

Regresjonsanalyse av innholdsmarkedsføring

TNS Gallup har ved bruk av regresjonsanalyser undersøkt og skrevet en rapport på årets innholdsmarkedsføring. I denne rapporten kommer det blant annet frem fire forhold som har betydning om en ønsker å oppnå effekt for innholdsmarkedsføring; dedikasjon, der bedriften har en ansvarlig for content-marketing internt i organisasjonen. Relevans, som omhandler spredning, engasjement og målrettet distribusjon. Analyse, hvorvidt man evner å måle, lære og justere seg. Og hvorvidt man har en strategi for innholdsarbeidet.

Personalisering

Bedrifter sender daglig ut informasjon til sine kunder, noe som gjerne skjer via en-til-mange kommunikasjon. Ola på 19 år og Gunnhild på 57 år får samme informasjon, enten det er via nyhetsbrev eller nettside. Dette kan oppleves som upersonlig, som igjen kan føre til at bedriften ikke når ut til riktig segment. Ved hjelp av interaksjons design og fotspor kunden etterlater på nett, kan kunden i fremtiden få mer personlige nyhetsbrev og optimaliserte nettsider. En person vil føle seg mer verdsatt om dette er tilpasset enkeltpersonen, samt at det øker sannsynligheten for salg.

Digitale markedsføringstrender er blant annet med på å øke konverteringen og sannsynligheten for salg. Ønsker du å vite mer om hvilke digitale markedsføringstrender din bedrift burde satse på i 2015, og hvordan dette kan gjennomføres? Kontakt oss i dag!