Publisert

Slik jobber vi med boligprosjekter, del 1: idé & konsept

Livet i Semway


Med oppkjøpet av Børresen & Co Reklamebyrå i 2017, leverer Semway hele spekteret med markedsføring av eiendoms- og boligprosjekter fra idé til salgsstart! Semway har mange års erfaring og vi har utviklet vår egen prosess som tar et boligprosjekt fra start til slutt. Fra brief til konsept og markedsføring/salg. For kundene våre betyr det en trygg og helhetlig prosess levert av ett byrå under samme tak.

Prosjekt fra A til Å?

Fordelene ved å ha ett byrå som står for hele prosjektet, fra konseptutvikling til markedsføring, er mange. I korte trekk kan det oppsummeres slik: det gir kundene våre trygghet og liten risiko å vite at det er det samme teamet som utvikler idé og konsept, som skal stå for markedsføringen i det lange løp. Her sikrer man at et helhetlig konsept lever og leverer igjennom hele markedsføringsprosessen.

Kvalitet og helhet i konsept

Ved å tenke konsept rundt et prosjekt er det enklere å få en felles forståelse for hva prosjektet skal formidle utad. For menneskene som skal bo der er boligene så mye mer enn et sted å bo. Det er verdt å huske at man selger alt fra 2 til 30+ år med livskvalitet for potensielle kjøpere. For å kunne utvikle et konsept er det viktig å få innsikt i hva «sannheten» i et gitt prosjekt er, og tydeliggjøre nettopp denne «sannheten» gjennom logo, farger, fonter, bilder og ordbruk.

En sannhet kan ta utgangspunkt i:

 • Beliggenhet
 • Kvaliteter
 • Arkitektur
 • Historie

En fin øvelse for å se om man har klart å finne essensen i prosjektet er å oppsummere prosjektet i én setning.

Banner for Pilestredet 77-79

Designprosess

Vi deler prosessen i to hovedfaser; én frem til salgsstart og én for arbeidet som skal gjøres etter salgsstart.

 • Fase 1: Den kreative fasen. Utvikle konsept/profil, materiell og markedsføring frem til salgsstart.
 • Fase 2: Oppfølgingsfasen. Videre løpende markedsføring etter salgsstart.

Steg 1: Idé

I idéfasen handler det mye om å få en god forståelse av prosjektet. Hvilke «sannheter» eller «kreative knagger» vil man fremheve i et konsept? Her utføres en konkurrentanalyse samt en stil- og målgruppeanalyse.

En stil- og målgruppeanalyse kan inneholde spørsmål som:

 • Hvor gamle er kjøperne våre?
 • Hvilke interesser har de?
 • Hvilken bil kjører de?
 • Hva slags stil har de?
 • Hva drømmer de om?

Alt dette er med på å tydeliggjøre hvem vi skal nå og hvordan vi skal nå dem. Å kjøpe bolig er en stor investering – både økonomisk og følelsesmessig! I idéfasen utvikler vi et konsept som appellerer til følelsene hos den potensielle kjøperen. Konseptet og markedsføringen skal være et bilde på det livet kjøperne ønsker å være en del av fremover.

«I idéfasen utvikler vi et konsept som appellerer til følelsene hos den potensielle kjøperen. Konseptet og markedsføringen skal visualisere levesettet kjøperne ønsker for sin fremtid.»

– Magnus Hauger, Daglig leder

Et moodboard med utvalg av biler, klokker og mørke toner.

Steg 2: Skisse

Idéfasen handler mye om å kunne ta med seg mest mulig inn i den neste fasen – research og skissefasen. Ut ifra det man har lært om prosjektet og målgruppen, hvordan kan vi på en best mulig måte bygge opp et konsept som representerer prosjektet samtidig som det når målgruppen? Her går man frem ved å finne inspirasjon (gjerne fra helt andre bransjer), se på andre prosjekter og lage nye koblinger basert på det man finner. I skissefasen ønsker man å utforske og prøve så mange retninger som mulig, for å kunne ta bevisste valg for veien videre.

Les mer om hvordan våre designere jobber med utvikling av en visuell identitet.

Steg 3: Presentasjon

Et presentasjonsmøte starter alltid med et raskt tilbakeblikk. Hva kom vi frem til sammen i sist møte? Hva er det vi ønsker å oppnå med de profilretningene vi nå skal vise frem? Et kort tilbakeblikk bidrar til at alle i møtet er på lik bølgelengde og er fokusert på hva målet med profilen er.

I en typisk profilpresentasjon presenteres det 2–3 forskjellige retninger. Hver retning har sin egen logo, fonter, farger, grafiske elementer, ordbruk, bildestil og verdier. I tillegg vises det eksempler på profilelementer (mockups) i bruk. Det kan være prospekt, nettside, annonsering på sosiale medier, avisannonse, plakater, osv.

I et presentasjonsmøte er det mye å ta inn over seg. Vi forventer derfor ikke å bli overøst med tilbakemeldinger med en gang. Vi oppfordrer alle kundene våre til å bruke noen dager på å la det synke inn og diskutere seg imellom før de kommer tilbake til oss med en samlet og reflektert tilbakemelding.

Et prospekt med en bok som åpner seg.

Steg 4: Justering/ferdiggjøring

Etter tilbakemelding og drøfting med kunde gjøres de nødvendige justeringer før profilen implementeres i materiell som avtalt. Gjennom tett kontakt underveis i utarbeidelsen av materiell får kunde god oversikt over hva som er status på materiell.

Her samles trådene fra de involverte i prosjektet:

 • Arkitekt
 • Landskapsarkitekt
 • Tekstforfatter
 • 3D-illustrasjoner
 • Megler
 • Utbygger

Steg 5: Overlevering

Når alt av materiell er godkjent av kunde sendes det til produksjon og leveres til avtalt tid og sted.

Eksempler på materiell som er levert:

 • Bøker
 • Kataloger
 • Byguide
 • Tapet til visningssenter
 • Teaser- og landingsside på nett
 • Boligvelger på nett
 • Nettannonsering
 • Trykkannonser og plakater
 • Byggeplasskilt
 • Mapper

Arbeid med design etter salgsstart

Etter alt materiell er levert som avtalt, vil vi holde tett dialog med kunde for videre oppfølging. Det melder seg løpende behov for etterarbeid som utarbeidelse av annonser, oppdatering av dokumenter og forberedelser av fremtidige salgstrinn som Semway bidrar med fortløpende.

Har du et prosjekt som skal i gang eller ønsker bistand med et prosjekt som allerede er i gang? Nøl ikke med å ta kontakt, vi tar gjerne et uforpliktende møte og forteller mer om hvordan vi kan bidra til å skape suksess i ditt boligprosjekt!

Ta kontakt og avtal et uforpliktende møte med oss!