Publisert

Premier Google Partner

Faglig påfyll

Semway er Premier Google Partner
Vi i Semway har siden sin oppstart i 2009 jobbet for å kunne synliggjøre sin kunnskap og ekspertise gjennom sertifiseringer og kurs. I mange år har Semway vært Google Partner og den statusen skal vi fortsette å opprettholde.
Magnus Hauger Bilde

Magnus Hauger
CEO | Co-founder


For å kvalifisere som Google Partner er det en rekke krav som må tilfredsstilles deriblant at minimum to ansatte må ha Google Fundamentals AdWords Exam og to andre eksamener.

Kvalifisering for Google Partner-status

Det flere kriterier som stilles fra Google for å bli Google Partner, i tillegg til at Google skiller mellom Partner-status og Premier Partner-status. Nedenfor ser du kriteriene i skrivende stund for å være Premier Google Partner.

  • minst to ansatte til å sertifisere seg i AdWords for å vise at du og kollegaene dine har inngående kunnskap om AdWords.
  • Innfri et høyere forbrukskrav for alle kontoene du administrerer, for å vise at byrået ditt har en tilfredsstillende omsetning.
  • Innfri resultatkravet ved å vise til solide tall for AdWords-inntekter og -vekst samt opprettholde kundebasen og få flere kunder.

Med andre ord stilles det krav til dokumentert kompetanse, forbruk i Google og at byrået leverer gode resultater for å kunne være Google Premier Partner.

Bilde av Premier Google Partner skilt
Foto: Semway

I Semway er vi stolte av å kunne inneha denne sertifiseringen som dokumentasjon for vårt arbeid og våre kunder.

Spesialiseringer i Google

Nytt fra Google er også lanseringen av spesialiseringer. For enhver Google Partner kan du nå se hvilke fagområder byrået har spesialisering i. Spesialiseringen defineres av Google om hvorvidt byrået innehar sertifisering på området og hvor mye de har jobbet med det i de siste 90 dagene.

Nedenfor er en logoen som viser hvordan dette ser ut i praksis.

Semway sin Premier Google Partner status

Så nå har du kanskje lært litt mer om Google sitt partnerprogram og ikke minst at Semway er Google Premier Partner. Her finner du forøvrig vårt merke som bevis på dette. Klikk gjerne på merket så finner du også en oversikt over vår byråside med all informasjon om sertifiseringer.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker hjelp med Google annonsering – vi har ekspertisen som skal til for å skape gode målbare resultater!