Søkemotorannonsering
Få et tilbud

Søkemotorannonsering beskriver den betalte annonseringen som knyttes til søk. Dette lar deg som bedrift by på plasseringer av annonser i søkemotorene når noen aktivt søker etter varer eller tjenester du tilbyr. Vi er eksperter på engasjerende annonsering i søkemotorene som skaper klikk og konvertering. Alle som selger noe i form av varer, tjenester eller ideer bør inkludere betalt søk i markedsstrategien. Når potensielle kunder foretar søk på et eller flere av søkeordene du ønsker å bli funnet på, vet du at de allerede er interessert i det bedriften din tilbyr.

Søkemotorene er en viktig del av kjøpsprosessen

Med betalt søk kan du være til stede som første alternativ for søkerne. Dette uten å betale noe for plasseringen, kun når noen klikker på annonsen din. Annonsering gir god oversikt, og er sterkt målbart, hvor du kan sette opp egne budsjetter per dag, uke eller måned slik at du alltid har optimal kostnadskontroll. Annonsene kan målrettes ved å segmentere på geografi, språk og enheter som mobil, desktop og nettbrett. Søkemotorannonsering gir bedriften din en unik mulighet til å vise seg frem til potensielle kunder i kjøpsmodus. Ved å annonsere i søkemotorene vil nettstedet ditt kunne vises i toppen av søkemotoren på aktuelle søk.

«64,6% av brukerne klikker på Google-annonser når de skal kjøpe et produkt på nett.»

WordStream, 2018

Grundig prosess for gode annonser

For å sikre at søkemotorannonseringen blir lønnsom, er det viktig å gjøre en grundig jobb med valg av søkeord og utforming av budskapet i annonsene. Ved annonsering i søkemotorene betaler du ikke for plasseringen, kun når noen klikker på annonsen din (Pay-Per-Click). Kosten per klikk varierer, og annonsene må derfor administreres opp mot de satte målene.

Google og Bing som ledende søkemotorer

Annonsering i Google og Bing er resultatbasert, fleksibelt og målrettet. Med søkemotorannonsering får du som annonsør effektiv og relevant markedsføring. I dag er Google den desidert største søkemotoren både i Norge og internasjonalt med en markedsandel på over 90%. Av den enkle grunn bør Google Ads være en viktig del av markedsmiksen til bedriften din. Selv om Bing ikke er den største søkemotoren, er det likevel viktig å ikke utelukke denne, da brukere av Bing er like aktuelle, i noen tilfeller også mer aktuelle. Brukere av Bing har et tydeligere segment av brukere, spesielt hvor aldersgruppen 35-64 utmerker seg. Dette betyr bedre kjøpekraft og beslutningstakere i mange bedrifter. Derfor er det også viktig å inkludere Bing Advertising i markedsmiksen.

Ofte er konkurransen lavere i Bing Advertising enn i Google Ads, og det kan resultere i blant annet lavere kostnad per klikk og en unik mulighet til å ta større plass og generere nye salg og kunder. Uansett hvilken søkemotor du ønsker å benytte, har du som annonsør full kostnadskontroll med fastsatt bud per søkeord, dagsbudsjett og totalbudsjett. Annonsering i søk er pull-markedsføring på sitt beste, da brukerne aktivt jakter på det du tilbyr. Det er ingen tvil, bedriften din går glipp av potensielle kunder om du ikke er tilstede der de leter etter deg.

Bedre resultater med maskinlæring

For å oppnå bedre resultater med søkemotorannonseringen benyttes maskinlæring i stor grad. Maskinlæring går ut på å bruke kunstig intelligens basert på statistiske metoder. Dette er for å se mønstre i data som gjør det enklere å fatte beslutninger. Maskinlæring brukes der informasjonen er så omfattende eller i så store mengder at mennesker ikke har kapasiteten til å behandle dataene. Eksempelvis til bildegjenkjenning, der en maskin kan gjenkjenne hva som er på et bilde på millisekunder og med større sikkerhet enn et menneske. Totalt sett gir maskinlæring en raskere håndtering av data og har en overlegen maskinkraft sammenlignet med menneskehjernen.

Vi i Semway bruker maskinlæring i søkemotorannonsering for blant annet å definere hvilke annonser som skal vises til hvilken person basert på en rekke faktorer. Vi bruker også maskinlæring i budstrategier, der vi tar hensyn til kontekstuelle faktorer som for eksempel lokasjon, enhet, tid på dagen og brukernes bruksmønster og historikk. Ved å bruke dette gir det bedre resultater og sikrer en mer effektiv annonsering, enn om det gjøres manuelt. Dette er hverdagsmagi som gir bedre resultater ved annonsering.

Automatisering frigir viktige ressurser

For å frigi ressurser til viktige strategiprosesser og valg for markedsføring, benyttes automatisering i annonseringsprosessen. Automatisering handler om å redusere manuell friksjon og menneskelig påvirkning. Det er i mange tilfeller sikrere å automatisere prosesser og endringer som ikke krever en menneskelig involvering. Spesielt viktig er det å benytte automatisering på repetitive prosesser. For søkemotorannonsering bruker vi dette spesielt ved automatisert budgivning og målretting, men også responsive annonser der en optimal kombinasjon av overskrift og beskrivelse tilpasses hver enkelt bruker.

Kurs og workshop i Googles verktøy

Ved å gjennomføre kurs og workshop i Google Ads og Google Analytics vil dere få en innføring i hvordan verktøyene fungerer og hvordan på best mulig måte bruke dem for deres bedrift. Vi ønsker at en innføring i verktøyene skal gjøre dere trygge på hvordan lese og forstå viktige data, og hvordan sette opp annonser for å kunne skape gode resultater for bedriften.

En workshop i Google Ads tar for seg plattformens struktur, oppsett og hierarki. Vi går gjennom med dere hvordan verktøyet fungerer og hvilke muligheter display nettverket gir. For en helhetlig forståelse for hvordan dere setter opp annonser på en god måte får dere en innføring av kundereisen på nett og hva det er lurt å tenke på ved oppsett av en konto. I tillegg går vi gjennom hvordan dere definerer målgruppene deres og hvordan velge søkeord og skrive gode annonsetekster.

En workshop i Google Analytics gir en grunnleggende opplæring i verktøyet. Med en tilpasset workshop til din bedrift, gir vi en innføring i hvilke data som er viktigst å fokusere på for din bedriftstype. I tillegg gjennomgår vi hva Google Analytics brukes til og viktig data innenfor trender, trafikkilder, konverteringer, adferd på nettside og målgruppe. Vi sørger også for at dere får en forståelse for hvordan verktøyene Google Analytics og Google Ads henger sammen.

Med Google Tag Manager (GTM) som en del av workshop gir vi en innføring i hvordan dere kan benytte dere av løsningen for enkel sporing. GTM lar dere raskt og enkelt legge til, og redigere script, pixler og tagger på nettsidene deres for verdifull sporing av viktig data. Vi hjelper dere med oppsett, implementering og praktisk bruk av GTM.

Bli litt bedre kjent med oss først?