Bannerannonsering
Få et tilbud

Med bannerannonsering finnes det en rekke muligheter for annonsering. Deriblant displayannonsering, programmatisk og remarketing. Vi er sertifiserte Premier Google Partner, og bistår med rådgivning og utvelgelse av strategiske kanaler for annonsering, bannerproduksjon, samt oppsett, drift og evaluering av annonser.

 

Ved bannerannonsering treffer du brukeren i den delen av kjøpsprosessen hvor de mest sannsynlig ikke tenker på å kjøpe dine produkter eller tjenester, men du har likevel muligheten til å påvirke og påkalle brukernes oppmerksomhet. Ved å vise annonsen i en relevant kontekst, øker sannsynligheten for at annonsen din oppfattes som interessante og relevante. Det er derfor viktig med riktig målretting og relevans for å fange oppmerksomheten.

Bannerannonsering gir en rekke muligheter

Med banner- og displayannonsering kan du målrette basert på nettsted og tema, interesser, demografi og geografi. I tillegg kan du målrette basert på brukernes adferd og søkedata eller tidligere besøkshistorikk på nettstedet ditt. Det er mange potensielle kunder å velge mellom, og for å nå ut til riktig målgruppe er det derfor svært viktig med god og gjennomtenkt målretting.

Google Display Nettverk

Det er en rekke ulike annonseformater som er godkjent for Google Display Nettverk. Både tekstannonser, bildeannonser og annonser med animasjon er godkjente og innenfor angitte rammer. Det er godt over 1000 ulike dimensjoner som er tilgjengelig for bildeannonser og annonser med animasjon. For mange annonsører er det ikke aktuelt å produsere bannere i alle dimensjonene. For å kunne velge ut hvilke formater som er mest aktuell, anbefaler vi å ta kontakt med oss slik at vi kan se hvilke annonseformater som best fungerer med den målsetningen du som annonsør har.

Programmatisk

Ved programmatisk annonsering kjøper du digitale annonser med Real-Time Bidding (RTB), også kjent som annonsekjøp i sanntid, som fungerer som en auksjon hvor annonsørene byr for å få vise annonser for en bestemt målgruppe. Det fungerer som automatisert målrettingen mot riktige kunder for å effektivisere annonseringen av relevant innhold. Programmatiske annonser fokuserer mer på hvem som skal se annonsen, enn hvor den skal vises. Dette fører til økt opplevd kvalitet hos brukeren og bedre lønnsomhet for annonsøren. I praksis betyr dette at brukeren vil se flere relevante annonser, og annonsøren vil få flere verdifulle visninger.

Med programmatiske annonser er det enklere å nå ut til riktig målgruppe da det kan målrettes basert på ulike faktorer. Med programmatiske annonser betaler man for visninger, eller CPM (kostnad per tusende visning). Istedenfor å vise annonsene til alle som eksempelvis leser vg.no, kan man målrette mot en mer spesifikk gruppe av VG-leserne. På denne måten spares det penger ved å kun vise annonsen til en bestemt gruppe mennesker som er interessert i produktet/tjenesten du selger, samtidig som man når riktige personer. Du har som annonsør full kontroll på visningsfrekvens på tvers av nettverk. I de fleste tilfeller er det også veldig kostnadseffektivt.

Følg opp brukerne med remarketing

Ved hjelp av cookies som legges i nettleseren når noen besøker nettsiden din, kan du følge opp brukerne etter at de har forlatt nettstedet ditt. Dette gjøres ved å vise annonser relevant til brukernes adferd på nettstedet ditt. Eksempelvis kan annonsene målrettes mot brukere som har vært innom en spesifikk underside eller lest innhold med et felles tema. Ser de senere annonser basert på det de er interessert i og har lest informasjon om, vil brukeren kunne få den nødvendige påminnelsen for å kunne ta en beslutning.

Har du en nettbutikk kan du målrette annonser mot brukere som har lagt produkter i handlekurven, men ikke fullført handelen, eller vise frem tilbehør eller varer som passer til det brukeren har sett på. Får brukeren et tilbud om å få fri frakt dersom de fullfører handelen, kan dette resultere i at de fullfører salget. Alternativt kan annonsøren med dynamisk remarketing vise frem produkter som brukeren har sett på tidligere. På denne måten kan det vekke oppmerksomhet hos brukeren.

«Remarketing er en viktig komponent for betalt søk, sosiale medier og innholdsmarkedsførere. Det får alt til å fungere bedre.»

Wordstream, 2018

 

Dette er målrettet og kostnadseffektiv annonsering da annonsøren når brukere som allerede har vist interesse, og er segmentert etter ønskede kriterier. Tilsvarende kan en utelukke annonsering for de menneskene som allerede har kjøpt eller registrert seg som kunde, slik at annonsering gjennom remarketing ikke får en negativ og masete effekt. Konkurransen er stor og mulighetene er mange for potensielle kunder.

Vil du skape engasjement rundt din merkevare?