Semway er veldig stolte av å være en Gaselle. Bak det ligger det mye hardt arbeid. Det er det ingen tvil om. Derfor har vi lyst til å fortelle litt mer om hva en Gaselle er og noen av grunnene vi selv tror har gjort dette mulig.

Hva er Gasellene?

Årlig har Dagens Næringsliv kåret og presentert de norske Gasellene. Dette har DN gjort siden 2003, men hva er en Gaselle egentlig? I ordboken betyr gasell «smekker, spenstig og hurtig liten antilope«. Tar vi et blikk mot Dagens Næringsliv har de definert det som «Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift». I praksis er den siste definisjonen som har gjort at Semway har blitt kåret til en Gaselle.

Kriteriene for å bli Gaselle

«Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift» kan bety så mangt. Vi ser derfor nærmere på de konkrete kriteriene for å bli Gaselle:

 • levert godkjente regnskaper.
 • minst doblet omsetningen over fire år.
 • omsetning på over en million kroner første år.
 • positivt samlet driftsresultat.
 • unngått negativ vekst.
 • vært aksjeselskap.

Det er altså en rekke kriterier som stilles innen økonomi, regnskap og vekst. Alle kriteriene må være oppfylt for å kunne bli en Gaselle. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene de siste fire årene.

Hva har Semway gjort?

Semway var en drøm som ble gjort til virkelighet. Stiftet av tre partnere hvor to jobbet sammen fra før. Tredjemann ble forsøkt overbevist av de to andre om at han måtte bytte bransje og begynne å jobbe med de to andre ved flere anledninger. Det ble aldri noe av, derimot var beslutningstiden kort da forslaget som hadde blitt presentert noen år tidligere om å starte en egen bedrift skulle konkretiseres. Undertegnede som var tredjemann og på den tiden jobbet med analyse av byggemarkedet var overbevist om at vi sammen hadde egenskaper og kunnskap som utfylte hverandre.

Planlegging

Tiden førte deretter til 4 måneder med sene kvelder etter jobb på stuegulvet med planlegging. To hadde flere års erfaring fra markedsføringsbransjen. Vi var rimelig sikre på at vi utfylte hverandre godt og det var også hovedårsaken til den sterke troen på at dette skulle lykkes. Det har vært uttalt at planen er ca 5%. Og at markedsposisjonen er ca 15%. Da gjenstår det 80% til gjennomføring. Og det var vi helt forberedt på.

Vennskap er vennskap

Som barndomsvenner var vi opptatt at vi skulle la vennskap være vennskap og forretninger være forretninger. Dette hadde vi mange runder på for å være sikre på at vi var under en felles forståelse av dette. Det ble til og med utarbeidet en exit plan med ulike scenarioer for hvordan dette skulle løses avhengig av årsaken til ønsket exit.

Kjerneområde

Når Semway ble stiftet var vi helt sikre på at vi skulle være gode på det vi holdt på med. Vi fant fort ut at den enkleste måten å klare det på var å ha kun noen få kjerneområder som vi jobbet med. For å ta en beslutning om kjerneområde måtte konkurransesituasjon, kompetanse og muligheter evalueres. Beslutningen ble at vi skulle jobbe med markedsføring og synlighet på internett. Området for internettmarkedsføring har utviklet seg drastisk siden 2009 da Semway ble stiftet. «SEM» som er en sentral del av vårt firmanavn betyr «Search engine marketing». Ikke overraskende var søk blant våre fokusområder. Menyen når Semway startet i 2009 bestod av søkemotorannonsering, webanalyse, rådgivning og sosiale medier. I dag består menyen av nærmere 30 produkter og tjenester.

Fra 4 til nærmere 30 produkter og tjenester

Så hvordan gikk vi fra 4 til nærmere 30 produkter og tjenester? Svaret er enkelt: Utvikling. Det handler om at Semway og våre kunders behov utviklet seg. Vi begynte etterhvert å tilby tjenester som våre kunder etterspurte. Vi erfarte raskt at vi ikke kunne tilby alt og at det ble viktig å begrense seg. Internett var og forble den røde tråden.

Samarbeidspartnere

Løsningen i forhold til kapasitet og kompetanse ble gode samarbeidspartnere. Blant annet på utvikling av nettsider og design fant vi gode underleverandører som gjorde at vi kunne fortsette å ha hovedfokus på det vi allerede hadde kompetanse på. Tjenesteleverandører, som Semway, bør ha gode samarbeidspartnere. Det har vi fortsatt til tross for at vi i dag leverer både utvikling og design av nettsider internt.

Å være god på det man skal være god på

Det finnes mange muligheter i livet, ingen tvil om det. Like sikkert er det at det finnes mange muligheter til å utvikle seg også. Utfordringen er for mange å være god på det man faktisk skal være god på! I Semway jobber vi hardt for å klare nettopp det. Alle kan ikke være eksperter på alt! Derfor har vi ulike personer som jobber med ulike fagområder. Men det er en forutsetning for alle i Semway at alle har grunnleggende kunnskap om fagområdene vi jobber med og kan fortelle om det. Slik har det vært siden oppstarten og slik kommer det trolig alltid til å forbli.

Innfri forventningene

Det er lett å la seg rive med å love mer enn du kan holde. Ikke fordi du vil lyve, men rett og slett fordi du er usikker på om du kan innfri forventningene eller ikke. Kompetansen og erfaringen er rett og slett ikke god nok. Vårt tips er ganske enkelt heller å gi svaret «Jeg skal sjekke opp i dette og gi deg en tilbakemelding». Feil svar og feil forventninger bygger verken tillit eller skaper fornøyde kunder og ansatte. Semway har gjennom tiden hatt fornøyde kunder og ansatte som et av sine mål og mener at det er hovedårsaken til at Semway har kommet hit i dag.

Vær sulten

«Stay hungry, stay foolish» sa Steve Jobs avslutningsvis i sin tale til avgangsstudentene ved Stanford University. Å være sulten er svært viktig i Semway. Noen av oss spiser mer enn andre, men det er ikke det som er grunnlaget for denne påstanden. For Semway er det viktig å være sulten på å lære seg nye ting i en bransje, men også være sulten på å fortsette å skape gode resultater for våre kunder. I Semway har derfor «Sulten» blitt en av våre verdier.

Oppsummering

For å bli en Gasellebedrift må økonomi, regnskap og vekst være på plass. Går du med drømmen om å starte en egen bedrift har vi følgende tips:

 • Planlegg godt.
 • Se på ulike scenarioer.
 • Ha en exit plan.
 • Finn ut hva bedriften skal være god på.
 • Finn ut hva bedriften skal jobbe med.
 • Finn ut av konkurransesituasjonen i bransjen.
 • Finn gode samarbeidspartnere.
 • Jobb hardt. Og mye.
 • Jobb hardt for fornøyde kunder fra dag 1.

Meld deg opp til vår blogg

Så sender vi deg oppdateringer hver gang vi legger ut nye innlegg.