Publisert

Roede inngår samarbeid med Semway

Livet i Semway

Roede logo og Semway logo

Markedsleder Roede inngår et samarbeid med Semway for å oppnå en økt synlighet i digitale kanaler. Roede er i dag midt i en spennende reposisjoneringsreise, og for å forsterke deres relevans i markedet blir derfor gode hypoteser, testing og måling av resultater viktig. Valget av byrå ville derfor være helt essensielt for at de skal kunne oppnå en tydeligere merkevare og opprettholde posisjonen sin i markedet. Derfor falt valget på å inngå et samarbeid med Semway.

Roede bærer et stort nettsted for livsstilsendring

Roede AS, tidligere kjent som Grete Roede AS, er et heleid datterselskap av Aller Media. De har 22 ansatte som drifter et kurskonsept for sunn helse og livsstilsendring som formidles av rundt 180 selvstendig næringsdrivende kursledere over hele landet. De bærer et stort nettsted som blant annet inneholder 1000 oppskrifter og en omfattende blogg. I løpet av 2019 solgte de over 30 000 kurs i hele Norge.

Reposisjonering og digital vekst i sentrum

Fordi Roede står midt i en reposisjonering, ønsker de å bygge en tydeligere merkevare for å møte et mer komplekst og konkurranseutsatt marked. Det siste året har Roede-appen blitt lansert, de har fått et nytt navn, ny logo og helt nytt og moderne kursopplegg hvor digitale løsninger sømløst støtter personlig oppfølging. De neste årene vil derfor være helt essensielle med tanke på videre utvikling og vekst.

«Vi søkte etter et byrå som kan hjelpe oss med å konvertere mennesker som ønsker å få det bedre med seg selv og egen helse – samt hjelpe oss med å få en tydeligere posisjon i markedet. Semway gjorde et solid inntrykk med et innledende godt innsiktsarbeid og en god struktur for videre utvikling av Roedes potensiale. I prosessen med valg av byrå ble Semway valgt fremfor to andre sammenliknbare byråer, der Semway skilte seg ut ved å være engasjerte og tydelige på konkrete forslag til planer. Basert på en miks av maskinlæring, testing og målbare resultater sammen med kreative hoder, gir det tro på at samarbeidet vil gi gode resultater og effekt av investerte midler».

– Vibeke Gudbjerg, Kommunikasjons og konseptdirektør i Roede.

Lær mer om oss i Semway her.

Fokusert arbeid med SEM og SEO – en suksessfaktor

Roede er overbevist om at en suksessfaktor er å jobbe mer strukturert og profesjonelt med kundereisen ved å jobbe fokusert med SEM/SEO basert på maskinlæring. Det å få til et godt samarbeid med den riktige partneren var derfor av stor betydning for deres fremtidige suksess.

 «Vi er stolte av tilliten vi har fått fra Roede og fokuserer nå på å demonstrere verdien av vårt attribusjonsverktøy i kombinasjon med maskinlæring. En slik type kunde med så mye positiv påvirkningskraft, og som har så mye levende innhold på siden, gjør at vi gleder oss veldig til samarbeidet. Målet er at vi sammen skal skape gode målbare resultater. Det blir spennende å være en del av reposisjoneringsreisen til Roede!»

– Christer Engh, salgsleder og gründer i Semway

Finn ut mer om tjenestene vi leverer.

Ta en kaffe og bli bedre kjent med oss