Publisert

Hvordan skrive en kravspesifikasjon?

Faglig påfyll

Illustrasjonsbilde av SEO sjekkliste

En endelig kravspesifikasjon forteller alle involverte parter hva som er målet med et nytt nettsted, inkludert budsjetter, fremdriftsplan, design og tekniske løsninger. Det er dette dokumentet som setter rammene for prosjektet, og forteller alle parter hva som skal gjøres.

Under presenterer vi flere elementer som du og din bedrift bør tenke over, og aller helst ha besvart, når dere skal finne en leverandør for et nytt nettstedsprosjekt. Dette skal kun være et hjelpemiddel og en pekepinn for underlag til en endelig kravspesifikasjon. Vi oppfordrer deg til å legge igjen din epostadresse her for å få tilsendt en mal for hvordan du lager et underlag til kravspesifikasjon.

Dersom du i tillegg ønsker hjelp med å sette en fullstendig kravspesifikasjon som kan benyttes i anbud og lignende, kan vi også være behjelpelig med utarbeidelse av dette.

Innsikt – hvem er bedriften og hvorfor er det ønske om et nytt nettsted?

I første omgang bør det defineres hva som er grunnen til at dere har behov for et nytt nettsted, eller hvorfor dere ønsker å videreutvikle eksisterende nettsted. Dere sitter allerede på mye innsikt som din leverandør vil dra god nytte av for å kunne gi deg et godt tilbud.

Noen elementer som det er viktig at dere har tenkt over, er blant annet hva målet med et nytt nettsted er, og hva som fungerer/ikke fungerer på det eksisterende nettstedet. Hva er dagens utfordring som skal løses?

I tillegg er det nyttig for deres neste leverandør å få god nok innsikt i hvem dere er som bedrift. Derfor bør dere presentere informasjon om organisasjonen som misjon og visjon, antall ansatte, informasjon om deres produkter/tjenester, salgstall og lignende.

Informasjon om målgruppe, og eventuelle nye brukergrupper dere ønsker å nå ut til bør også defineres tidlig i prosessen. Dette i tillegg til en liste over hvem som er deres konkurrenter, og hva som differensierer dere.

Design og teknisk løsning

Å (videre)utvikle et nytt nettsted krever blant annet både design og programmering. Din leverandør vil hjelpe deg med å definere konkret hvilke tekniske løsninger dere har behov for, samt hva som skal designes for deres nettsted. Likevel er det lurt å tenke over hva dere faktisk har behov for tidlig i prosessen.

Dersom det foreligger en designmanual, må denne deles med leverandøren. Da er det nyttig å informere om designmanualen kan videreutvikles eller om den er fast/bestemt. Dersom dere har behov for en ny designmanual må dette også informeres om så tidlig som mulig.

Om dere har eksempler på nettsteder dere liker/ikke liker, så samle gjerne opp en liste med linker som dere kan gi til leverandøren. Her trenger ikke tilfellet å være at dere liker hele nettstedet, men kanskje noen elementer i designet eller tekniske løsninger dere synes er fine. Husk at dette ikke trenger å være konkrete konkurrenter av deres bedrift – her kan inspirasjonen være alt fra A til Å.

Illustrasjonsbilde fra Semway kontorlokaler

Innhold og struktur

Et annet viktig element er innhold og struktur av nettstedet, noe som ofte er en tidkrevende del av nettstedsprosessen. Struktur/hierarki er viktig at settes tidlig i prosessen da både design og utvikling skal bygges rundt denne delen. Ofte vil dere, sammen med leverandøren, sette opp et hierarki av de ulike undersidene til eksisterende og nytt nettsted før dere bestemmer hva som er viktig og mindre viktig. Allerede i en tidlig fase er det lurt at dere har tenkt over hvilke eksisterende undersider som er viktige, og hvilke som er mindre viktige. Dette i tillegg til om det er eventuelle undersider som mangler eller som kan forkastes i prosessen med utviklingen av det nye nettstedet.

Dere bør tenke over innholdet som befinner seg på eksisterende nettsted – skal dette med videre, eller skal dere produsere helt nytt innhold? Dersom dere ønsker bistand av en leverandør med dette arbeidet er det også noe som må informeres om.

Budsjett og tidsramme

Basert på hvor omfattende den endelige prosjektbeskrivelsen er, kan prosessen ta alt fra to måneder til et år (eller mer). Dersom dere ikke har noen spesielle tanker om ønsket tidsramme for prosjektet, er dette greit. Dersom dere allerede har gjort dere opp noen tanker om at nytt nettsted skal lanseres i forbindelse med for eksempel en jule- eller sommerfest, er dette informasjon som er nyttig for leverandøren å vite. Dere vil uansett sammen sette en dato for lansering.

Dere som kunde ønsker ikke alltid å oppgi budsjettet sitt før leverandøren har sendt over pristilbud, og det er helt i orden. Om det likevel er mulighet for å kunne gi en omtrentlig pekepinn til leverandøren, så vil de lettere kunne styre kravspesifikasjonen deretter.

Få en mal for utarbeidelse av kravspesifikasjon

Vi håper dette vil gi et godt utgangspunkt for å starte prosessen med å finne din neste leverandør til (videre)utvikling av nytt nettsted!

Legg igjen din epostadresse her, og vi vil sende deg en mal som kan benyttes for å sette underlag til kravspesifikasjon – helt uforpliktende.

Jeg ønsker å bli tilsendt mal!