Digital strategi

En digital strategi handler om å legge en plan, sette tiltak og beslutninger for å nå mål. For en best mulig strategi er det viktig å ha klart hva du ønsker å oppnå for bedriften din. Vi hjelper deg med å utvikle og sette en digital strategi tilpasset din bedrift og ditt marked. Når vi utvikler strategien involverer vi alle våre fagområder for å finne den beste markedsmiksen Det er vanlig å knytte aktivitetene til de enkelte kanalene. Hvilke kanaler som velges kommer an på en rekke faktorer, blant annet bedrifts- og virksomhetstype og hvem målgruppen er.

Digital tilstedeværelse er avgjørende

Omdømmet av en bedrift er avgjørende for synlighet på nett, uansett om det er via nettsider, sosiale medier eller i bedriftsoppføringen i Google. Fornøyde kunder fungerer som ambassadører for bedriften din. For å skape resultater ved bruk av digitale kanaler, er det flere elementer som må være på plass. De viktigste elementene i en digital strategi er nettsider, innhold, søk og sosiale medier.

«Gode strategier er forbindelser, ikke elementer.»

Moz, 2016

Synlighet i søk med nettsider og innhold

Bedriften din bør ha et nettsted der det bedriften din tilbyr presenteres, og der dere kan drive trafikk og konverteringer basert på produkter eller tjenester. Det er nettsidene som avgjør din bedrifts synlighet i søkemotorene. Innhold på nettstedet krever jevnlig oppdatering og vedlikehold, i tillegg til et høyt fokus på sikkerhet. Innholdet brukes til å formidle informasjon av ulike typer til brukerne. I henhold til dagens krav fra søkemotorene for hva nettsider bør inneholde, stilles det forventninger til godt og brukervennlig innhold.

Pull-markedsføring

Søk er pull-markedsføring. Google står for over 90% av all trafikk på nett i Norge, og er derfor den viktigste markedskanalen. Ved søk henter kunden selv den informasjonen de trenger i søkeresultatet til søkemotorene. Søk skilles mellom søkemotoroptimalisering for organisk synlighet og søkemotorannonsering for betalt synlighet.

Push-markedsføring

For å dekke områder utenfor den aktive etterspørselen på Google, trenger bedriften din også kanaler som gjør at dere når ut til potensielle kunder som ikke allerede aktivt etterspør det bedriften din tilbyr. Sosiale medier er push-markedsføring. Brukere som blir presentert for produktene eller tjenestene dine på en god måte gjennom disse kanalene, kan engasjeres til å besøke nettstedet ditt. I tillegg til å gi deg sin kontaktinformasjon, følge deg eller til og med gjennomføre et kjøp eller en bestilling på nettsiden din.

Omnikanal gir bedre kundereise og kundeopplevelser

For å sikre godt samspill og smart bruk av de ulike kanalene i den digitale strategien, jobber vi med omnikanal. Strategien baserer seg på en erkjennelse om at kunden har flere berøringspunkter i løpet av kundereisen, og at de beveger seg fritt mellom desktop, mobil og fysisk butikk. Med omnikanal ser vi derfor på verdien av å sette sammen de ulike kanalene i markedsmiksen mot det samme målet, i stedet for å maksimere hver enkelt kanal isolert sett. Dette er en strategi som har fokus på en helhetlig kommunikasjon på tvers, og bidrar til en bedre kundereise og kundeopplevelse.

En tilnærming til omnikanal sørger for at kunden også får en mer personlig opplevelse med bedriften din. Ved å ta hver enkelt kanal og aktivt bidra til størst mulig utfall totalt, presterer markedsføringen overordnet bedre. Dette vil være synlig gjennom de totale resultatene. Fordi kanalene blir styrt sammen, oppfattes det ikke for kundene som interaksjon med kanalen, men med bedriften.

Fordeling av verdi med attribusjon

Arbeid med omnikanal, betyr også at flere kanaler bidrar til at en konvertering skjer. For en rettferdig utdeling av konverteringens verdi, benyttes ulike attribusjonsmodeller. Når en ønsket handling blir utført av en kunde, eksempelvis et salg i en nettbutikk, vil vi ved hjelp av attribusjonsmodellene kunne kreditere kilder og handlinger som ble utført i forkant av salget. Det er ikke gitt at den siste trafikkilden som kunden kom fra er den som var kilden til at salget ble gjennomført. Attribusjon hjelper med å gi verdi til alle kanaler og kampanjer involvert, på en mer korrekt måte.

De ulike attribusjonsmodellene vi skiller mellom er datadrevne- og faste attribusjonsmodeller:

  • Last click – konverteringen tilskrives i sin helhet den siste annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord.
  • First click – konverteringen tilskrives i sin helhet den første annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord.
  • Linear – konverteringen tilskrives alle klikk i konverteringstrakten like stor grad.
  • Position-based – konverteringen tilskrives 40% til den første og siste annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord, der de siste 20% fordeles på de andre klikkene i konverteringstrakten.
  • Time decay – konverteringen tilskrives ulike klikk basert på tid. Større verdi tilskrives klikk som ligger nærmere konvertering, enn klikk som ble gjort lenger bak i tid.

Vit hvem bedriften din kommuniserer mot

Valg av kanaler kommer an på hvilket behov du har. Er det eksempelvis ønske om en visuell profilering, vil Instagram være et godt valg. Arbeider bedriften din business to business bør LinkedIn bli en naturlig del av strategien. Kunden er viktigst, og for å jobbe med digitale kanaler er det essensielt å vite hvem bedriften din treffer og snakker til. Utvikling av såkalte personas er et viktig steg for å visualisere målgrupper og vite hvordan innhold og tiltak skal tilpasses. Kundereisen beskriver prosessen en kunde går gjennom fra behov oppstår til et kjøp er utført. Ved utvikling av personas bør kundereisen vurderes. Dette er viktige aspekter for å utarbeide en strategi, og her er mulighetene mange for å nå mål.