For å lykkes i sosiale medier må det legges en plan og en strategi. Semway hjelper dere i gang. Vi deltar som prosjektleder i de tilfeller der det er nødvendig, men det viktigste vi bidrar med er kunnskap.

Målet er at dere selv kan drifte ulike kanaler på egenhånd. I perioden frem mot målet går vi igjennom en spennende prosess. Vi har fem prinsipper som vi mener er grunnleggende for å lykkes i sosiale medier.

Fem grunnleggende prinsipper

De følgende fem prinsippene er enkle, men er svært viktig for å skape engasjement og gode resultater i sosiale medier. Som en del av prosessen med å legge en strategi i sosiale medier gjennomfører vi gjerne en workshop der vi gjennomgår og definerer klare og tydelige mål og retningslinjer for de fem prinsippene.

Vær autentisk

Finn bedriftens «stemme» og vær ekte i det dere uttrykker og viser.

Vær nyttig

Følgerne må føle en merverdi av å følge deres bedrift i sosiale medier.

Vær underholdene

Del hyggelige nyheter, arrangér konkurranser og underhold de som følger dere.

Vær relevant og tidsriktig

Del innhold som er relevant for din bedrift og som er aktuell i tiden.

Lytt og legg til rette for samtaler

Snakk med kundene dine! Sosiale medier et blitt en moderne form for kundeservice. Spør hva de liker og hva de kunne tenke seg annerledes. Engasjer dem!

Hvordan lykkes i sosiale medier?

For å lykkes i sosiale medier må bedriften gjennom en prosess. Dagens status må kartlegges og er det ting som må ryddes opp i? Når dette er på plass legger vi sammen en strategi og setter noen mål for deltagelsen.

Et viktig spørsmål her er kanalvalg; Er det Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Google+ eller en annen kanal som er den rette? Og hva skal vi oppnå? Kundeservice, relasjon, salg og branding er vanlige mål, vi kan hjelpe dere å sette de riktige målene for deres bedrift.

Å ta steget ut i sosiale medier kan for mange føles utrygt, men med kunnskap og gode handlingsregler er det ikke noe å uroe seg for. Semway vil være tilgjenglig for sparring og rådgivning, samt at vi tar felles evalueringer underveis. Men kanskje viktigst, en god plan og strategi er lagt for sosiale medier slik at retningslinjene er på plass!

Semway leverer i dag alt fra annonsering, veiledning og kursing i sosiale medier til våre kunder. Kontakt oss for et uforpliktende møte om hvordan deres bedrift bør ta tak i sosiale medier.

Trenger du hjelp med å nå frem på sosiale medier?

Vi hjelper deg med alt fra oppretting av profil til hvordan drifte den. Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!