Det er ikke alle bedrifter som ønsker å sette ut arbeid med drift og markedsføring på internett. Også for disse bedriftene tilbyr Semway aktuelle løsninger med kurs og workshop. Semway holder kurs og workshop innen alle fagområder vi har ekspertise i. Vårt mål er å veilede deg, og vise hvilke muligheter som foreligger og hvilke resultater som kan skapes på internett. Les mer om våre kurs og workshops nedenfor.

Skreddersydde kurs og workshops

Bedrifter har svært mange likhetstrekk, men vår erfaring er at et kurs eller en workshop bør skreddersys til den aktuelle bedriften for å gi ønsket resultat.

Dersom en bruker er interessert i å lære seg alt innen internettmarkedsføring, ligger i praksis alt tilgjengelig på internettet. I Semway er vi opptatt av å kunne dele den relevante informasjonen til våre deltagere på kurs og workshops. Mer relevant og mer effektivt.

Kurs vs. workshop

Både kurs og workshop er ord og uttrykk som blir benyttet i mange forskjellige sammenhenger. Men den store forskjellen på et kurs og en workshop er i hvilken grad du og din bedrift involveres i læreprosessen. Et kurs er i større grad en enveiskommunikasjon (gjerne for større grupper), mens en workshop krever at deltageren er langt mer involvert. En workshop retter seg også mot kursdeltakerens bedrift innen det fagområdet det holdes workshop om.

Semway holder kurs og workshop i de fleste av tjenesteområdene vi jobber innen. For de fleste av våre kunder er dette de mest aktuelle:

Ønsker du et pristilbud for din bedrift?

Vi skreddersyr pakker for hver enkelt bedrift.
Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!