Det blir ofte snakket om programmatiske annonser innen digital markedsføring, men hva betyr egentlig dette? Og hvorfor bør bedrifter satse på denne formen for annonsering? Vil du ha svaret på dette, bør du lese videre. Programmatiske annonser er en økende trend hvor du kjøper digitale annonser og automatiserer målrettingen mot riktige kunder.

Programvare for kjøp av digitale annonser

Programmatiske annonser handler om å bruke programvare for kjøp av digital annonsering. På denne måten kan muligheten til å gi relevant innhold til riktige målgrupper, effektiviseres. Her er det derfor mulighet til å benytte seg av langt flere variabler, som ofte gjør at annonseringen blir mer effektiv enn ved direkte kjøp av annonser. Programmatiske annonser fokuserer mer på hvem som skal se annonsen, enn hvor den skal vises. Dette fører til økt opplevd kvalitet hos brukeren og bedre lønnsomhet for annonsøren. I praksis betyr dette at brukeren vil se flere relevante annonser, og annonsøren vil få flere verdifulle visninger.

Enklere å nå riktig målgruppe

Med programmatiske annonser er det enklere å nå ut til riktig målgruppe da det kan målrettes basert på ulike faktorer. Istedenfor å vise annonsene til alle som eksempelvis leser vg.no, kan man målrette mot en mer spesifikk gruppe av VG-leserne. På denne måten spares det penger ved å kun vise annonsen til en bestemt gruppe mennesker som er interessert i produktet/tjenesten du selger, samtidig som man når riktige personer.

Betaler for visninger

Med programmatiske annonser betaler man for visninger, eller CPM (kostnad per tusende visning). Derfor vil det være lønnsomt å kun vise annonsene til spesifikke brukergrupper som er interesserte.

Programmatiske annonser kjøpes med Real-Time bidding (RTB), eller enklere forklart; annonsekjøp i sanntid. Dette kan sees på som en slags auksjon hvor annonsørene byr mot hverandre for å vise sin annonse til en bestemt brukergruppe. Det skjer ut i fra egendefinerte kriterier som eksempelvis:

  • Geografi
  • Demografi
  • Interesser
  • Adferd
  • Søkedata

Hvorfor bør din bedrift satse på programmatiske annonser?

Det er mange fordeler med å benytte seg av programmatiske annonser. Eksempelvis åpner det for smartere målretting, mer effektive mediekjøp og du har som annonsør full kontroll på visningsfrekvens på tvers av nettverk. I de fleste tilfeller er det også veldig kostnadseffektivt.

Med programmatiske annonser spares det mange ressurser som du heller kan bruke til å optimalisere og planlegge tilpassede kampanjer og strategier. Denne teknologien gjør systemet for annonsekjøp billigere og mer effektivt da man fjerner annonsevisninger mot de personene som ikke har interesse av å se annonseringen eller har liten sannsynlighet for å konvertere til en kunde.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

I Semway hjelper vi deg med:

  • Kampanjeplanlegging og strategi
  • Bannerproduksjon
  • Målretting og kanalvalg
  • Oppsett og drift av programmatiske annonser
  • Optimalisering og evaluering av annonsering

 

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre rådgivere?

Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!