Da brukerne i utgangspunktet er på jakt etter noe annet enn annonsørene, er det viktig med riktig målretting og relevans for å fange deres oppmerksomhet. Her kan det derfor tas i bruk bannerannonsering. Bannerannonsering er push markedsføring hvor annonsørene forsøker å påvirke en bruker med sitt budskap. Dette ved hjelp av ulike hjelpemidler som bilder, tekster og/eller animasjoner.

Former for bannerannonsering

Det finnes flere mulige former for målretting av bannerannonser. Ved å benytte en av de nevnte målrettingsmetodene nedenfor, eller en kombinasjon av dem, vil du kunne nå riktig målgruppe og vekke oppmerksomheten til brukeren.

  • Tema
  • Nettsteder
  • Intensjon
  • Demografi
  • Geografi
  • Remarketing

Ulik nettsider og nettverk for bannerannonsering

Det finnes utallige nettsider og nettverk for bannerannonsering. Avhengig av målgruppe, budsjett og trafikk til annonsørens nettside, velges kanal basert på ulike kriterier. Noen av mulighetene er:

Prising på bannerannonsering

De vanligste formene for betaling av bannerannonsering er CPM, CPC, fastpris og CPA / CPO;

CPC – betaling per klikk

Ved å gi annonsørene muligheten til å betale per klikk, kan de være tryggere på effekten da betalingen skjer for klikk/effekt ettersom kostnaden først inntreffer når en bruker velger å klikke på annonsen. Dersom hensikten er å formidle besøk til nettsiden, er betaling per klikk den mest effektive betalingsformen.

CPA / CPO – betaling per handling/ordre

Det er ikke mange nettsteder, kanaler eller nettverk som tilbyr betaling per konvertering, men det er mulig og mer utbredt i affiliate markedsføring. CPA står for Cost Per Action/Acquisition, og betyr at betalingen først skjer når en ønsket handling har inntruffet. Eksempler på dette kan være innsendt kontaktskjema, søknadskjema, handel i nettbutikk eller lignende. CPO står for Cost Per Order. I praksis betyr dette nesten det samme som CPA, men at eksempelvis en søknad må bli innvilget før betaling skjer ved CPO betaling.

Fastpris – pris for en gitt plassering over en gitt periode

De store kanalene for bannerannonsering opererer ofte med faste priser for annonseringen. Dette gir en god mulighet til å dominere et nettsted over en periode for å utelukke andre annonsører. Dette omtales også som direktekjøp og gjennomføres til vanlig ved at annonsør tar direkte kontakt med nettsted eller publisher og kjøper annonsering direkte, derav navnet direktekjøp. Ofte blir dette mindre kostnadseffektiv dersom det sammenlignes med betaling per klikk eller per tusende visning.

Hva kan Semway hjelpe til med?

Mange annonsører har et negativt inntrykk av bannerannonsering. Mye av grunnen til dette er målretting, prising og målbarheten til effekten av annonseringen. Heldigvis har det de siste årene vært en rivende utvikling i både målretting, prising og målbarheten til bannerannonsering. Semway er oppdaterte på utviklingen og har fokus på målbare resultater for våre kunder. Vi kan med andre ord hjelpe våre kunder med:

  • Rådgivning og utvelgelse av strategiske kanaler for bannerannonsering
  • Bannerproduksjon
  • Oppsett og drift av bannerannonsering
  • Drift, optimalisering og evaluering av annonsering

 

Ønsker du et pristilbud for din bedrift?

Vi skreddersyr pakker for hver enkelt bedrift.
Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!