Tekster til digitale flater må skrives med to tanker i hodet – først og fremst for brukerne og deretter for søkemotorene. Heldigvis er de skrudd ganske likt sammen – de vil ha det enkelt forklart uten kompliserte faguttrykk og termer.

Minstekravene for en god tekst er å uttrykke hvem bedriften er og hva de tilbyr av produkter og tjenester. Skal en virkelig lykkes bør det som produseres ha samme stemme, form og kommersiell grad.

Optimalisering av eksisterende innhold

Når vi hjelper våre kunder med innhold er det mange ulike fremgangsmåter. Alt avhenger av hvor mye tid en selv har til disposisjon og hvor mye tekster en har fra før som kan gjenbrukes. Det er ikke alltid slik at alle gamle tekster må forkastes og en må lage ting på nytt – det kan ofte gå raskere å ha et utgangspunkt og heller skrive om og optimaliseres.

En kan gjøre utrolig mye spennende med med tekster i forhold til hvordan en vil fremstå. Stilen kan tilpasses ut fra målgruppen en skal nå og hvilken kanal det skal legges opp til. Ønsker bedriften at det skal være lekent, direkte eller løst – bistår vi med å sette en helhetlig stemmebruk på det.

Struktur og redaksjonell tilnærming

I forhold til produksjon av nettsider kan dere få hjelp av oss til å styre den redaksjonelle jobben med innhenting, korrektur og innleggelse på nettsiden. Vi er også behjelpelige med en workshop for å strukturere innholdet eller sette en samlet stil, slik at tekst og innhold har en rød tråd.

Gjelder tekstproduksjonen for en liten, men viktig seksjon på en nettside, kan det være vanskelig å få frem mye viktig innhold på bare noen få linjer. Om det er en seksjon som krever mye innhold samt mye tid og arbeid, kan det være vanskelig for en bedrift å få tid til å sette alt opp. Vi sørger for å få inn det relevante og viktige innholdet, samt gjøre det optimalt for søkemotorene.

 

Trenger du hjelp med innholdsproduksjon?

Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!