Menneskene har ikke endret seg så mye siden steinalderen, men det har teknologien og mulighetene for markedsføring. Så enkelt er det kanskje?

Vi har muligheter og teknologi til å påvirke som vi ikke hadde tidligere, og på veien er det derfor viktig å huske at menneskene vi skal påvirke er de samme. Inbound Marketing er en form for innholdsmarkedsføring der hensikten er å få kunden til å komme til deg, i stedet for at annonsøren selv maser på kunden.

Hvordan fungerer inbound marketing?

For å få kunden til å komme til deg må du ha noe å tilby. På internett er brukerne stadig på jakt etter informasjon. En stor andel av informasjonsinnhentingen gjøres gjennom søk og ved å klikke på interessante artikler og saker. Med andre ord er mye gjort dersom vi kan tilgjengeliggjøre informasjonen potensielle kunder er på jakt etter og sørge for at den bidrar til en merverdi for kunden.

Mange opplever at veien fra å gi informasjon til at en bruker blir kunde er lang. Det kan den også være, men med en gjennomtenkt strategi og automatiserte prosesser (marketing automation) vil dette bli langt enklere. Nedenfor forteller vi mer om hvordan vi i Semway og nye verktøy kan hjelpe din bedrift med inbound marketing.

Hvordan legge en inbound marketing strategi?

Som så mye annet kommer du ikke langt dersom du ikke har et mål og en tydelig plan om hvordan du skal komme dit. Mange typer markedsføring kan du komme langt med selv om du ikke planlegger så godt, men når det gjelder inbound marketing er det helt essensielt å legge en god plan og en tydelig strategi.

Hva må være inkludert i en inbound marketing strategi?

Helt sentralt i en inbound marketing strategi er å avdekke hvordan du kan hjelpe dine kunder på veien. Hvilke utfordringer har de og hvordan kan du hjelpe dem? Nedenfor har vi listet opp noen av de grunnleggende tankene som må ligge bak din strategi.

  • Kundepersonas (Hvem er min idealkunde og hva er deres problemer?)
  • Bearbeide leads (Hvordan kan jeg bruke informasjon til å utdanne dem gjennom kjøpsprosessen?)
  • Tiltrekke besøkende (Hvordan finner folk oss på nett?)
  • Trekke trafikk (Hvordan skal vi tenke for å legge til rette for økt trafikk?)
  • Begeistre kunder (Hvordan kan jeg begeistre våre kunder etter et kjøp slik at de kjøper igjen og henviser oss til andre?)
  • Konvertere til leads (Hvordan vil vi konvertere anonyme besøkende til engasjerte leads?)

Helt avgjørende for at en strategi skal gi suksess er det siste punktet, nemlig skaffe leads.

Skape leads

Før vi går videre vil vi definere hva et lead er. Et lead er en ledetråd, altså informasjon om en potensiell kunde. Lead kvalifiseres normalt etter hvor interesserte de er og hvor sannsynlig det er at de vil kjøpe/bli kunde. I forbindelse med inbound marketing vil en brukeren normalt defineres som et lead i det øyeblikket den går fra å være anonym til å være en bruker som har vist interesse og som vi vet noe om eller kan kontakte.

Gi litt for å få litt

Det er utrolig hvor kort reisen fra en anonym bruker til et lead kan være dersom det gjøre riktig. Derfor er det en sentral del av strategien hvordan man skal få informasjon om de anonyme brukerne.

En velkjent strategi er at potensielle kunder må gi noe for å kunne få noe. Eksempelvis kan de få en rapport tilsendt på e-post mot å legge igjen e-postadressen sin. E-posten brukeren legger igjen skal brukes videre til oppfølging av kunden og markedsføring mot brukeren.

Virkemidler for å få ønsket informasjon fra kunden er blant annet:

  • Eksklusivt innhold (Nedlastbart innhold i bytte mot kontaktinformasjon)
  • CTA (Oppfordre brukerne til å gjøre det du ønsker)
  • Landingsside (Fjern distraksjoner og led brukerne i fristelse)

Altså må vi sørge for å kunne tilby noe til de anonyme brukerne som frister dem til å legge igjen sin kontaktinformasjon. På nettsiden må det være klart og tydelig for brukerne hva de skal gjøre for å få innholdet de ønsker og det må appelere til brukerne. Er de nevnte punkter utført på en god måte er sannsynligheten for å lykkes god!

Gode verktøy

Det finnes utallige verktøy og tilnærminger til inbound marketing. Helt avgjørende er det å lage tilpassede løp for de ulike typene av brukere og automatisere (marketing automation) hele eller deler av oppfølgingen.

Generelt sett kan de fleste verktøy for e-post markedsføring være til god hjelp, her finnes det mange gode verktøy på markedet. Forøvrig er det mange gode verktøy som mer spesifikt er utviklet for inbound marketing, og kanskje det mest anerkjente er Hubspot.

Men husk, uten en god plan, innhold og strategi hjelper det lite å ha gode verktøy.

 

Trenger du hjelp med innholdsproduksjon?

Fyll inn ditt telefonnummer eller e-post, så tar vi kontakt!