Vi er veldig stolte av våre kunder. Sjekk ut vårt håndverk.

Med de siste tiders hackerangrep friskt i minnet er det nok mange som lurer på om de har gjort nok for å sikre sin bedrift mot hacking. Hvorfor er alle bedrifter sårbare  – selv de som har lite sensitivt innhold? I dette blogginnlegget setter vi fokus på hvilke tiltak en må og bør gjøre for å være bedre rustet.

 

I februar ble WordPress utsatt for et av tidenes største hackerangrep hvor over 1,5 millioner nettsteder ble påvirket. WordPress er som kjent den største plattformen for nettsider i verden, og de bruker enorme ressurser for å unngå akkurat slike episoder [1]. Nå nylig så vi også det omtalte WannaCry- angrepet som var svært ødeleggende for både bedrifter og privatpersoner, hvor over 200 000 maskiner hittil er infisert [2]. Det finnes ingen tvil om at digital terror blir mer og mer utbredt, og at det rammer alle.

Hvilke typer hacking kan du utsettes for?

Hacking er et vidt begrep og vi tar for oss den type hacking som betyr at brukeren gjør noe med nettsiden som er med hensikt i å skade innholdet, ytelse eller funksjoner. Det finnes også en rekke ulike typer skadelig hacking og her forteller vi litt om noen utvalgte som våre utviklere støter på i den daglige driften av våre kunders nettsider.

Denial of Service angrep (DDoS) er en fremgangsmåte som er mer og mer hyppig brukt. Her prøver angriperen å kvele tjenesten eller nettsiden din med så mange spørringer samtidig eller på rad at dine vanlig besøkende på siden ikke får tilgang.  En annen type er såkalte SQL-injections hvor angriperen prøver å injisere SQL-kode inn i databasen din for å få ut konfidensiell data som er lagret i databasen til nettsiden. Denne metoden brukes også til å bryte gjennom sikkerhetsmuren på nettsiden slik at hackeren får tilgang til funksjoner og har muligheten til å endre ting på nettsiden som vanligvis kun en administrator i bedriften kan gjøre.

«Vi må ofte rydde opp i infiserte nettsider der kunden har valgt en billig leverandør uten fokus på sikkerhet.»

Jarand Bjerkhaug, Front End Utvikler

 

Jarand Bjerkhaug er en av våre front-end utviklerne som sitter med det daglige vedlikeholdet av nærmere 300 store og små nettsider. Han forteller at det er mye å hente på å gjøre tiltakene før du blir hacket, fremfor å sette i gang opprydning når skaden har skjedd. Når vi bygger nettsider så har vi sterkt fokus på sikkerhet og bruker mye tid på å sette opp et solid rammeverk som er godt beskyttet, forteller han.

Hvorfor gjør de dette?

Motivene for hackerangrep får vi ofte spørsmål om i kundemøter og svaret er at det varierer veldig. De såkalte script-kiddiene gjør det ofte for hva de kaller for the lulz og for å vise at de kan – så enkelt. Ingen motiv annet enn å få kredibilitet i miljøet. Her er det ofte skader i en mer hyggelig form. Vi har sett nettsider som har fått noen nye ansatte inn på siden eller fått en ny redaktør på siden. Det kan absolutt være skadelig for bedriften, men ikke i samme grad som andre grunner.

Den største og verste motivasjonen er kanskje de som gjør det av økonomiske grunner. I verste fall er de er ute etter kredittkort- og/eller bruker-informasjon som de kan bruke eller selge på the dark web. I beste fall så er de ute etter å legge inn linker til ulike nettsider som gir disse nettsidene bedre rangering i Google, hvor de får betalt for hver link de klarer å legge igjen.

Konsekvensene når man først har blitt utsatt for et hackeangrep kan være synlig vandalisme av nettsiden, til usynlig stjeling og offentliggjøring av sensitiv informasjon. Siden brukere ofte bruker samme innloggingsinformasjon over flere nettsteder kan dette få store ringvirkninger. Dette vil kunne føre til tap av kunder og omdømme, som kan være veldig vanskelig å gjenopprette når skaden har skjedd.

Hvordan kan en sikre nettsiden?

Sett det på agendaen

Det er et stort skritt å bare komme så langt i dette blogginnlegget at du faktisk leser tiltakene vi har satt opp. Det betyr at du har et fokus på det eller ønsker i større grad å ta ansvar for å få iversatt ulike tiltak – det er det viktigste av alt. Videre må en skape en forståelse internt i bedriften at dette er noe en bør satse på og som en må sette av penger til i fremtiden. Vi sammenlikner ofte en driftsavtale med forsikringer – så og si alle bedrifter betaler for forsikringer både på jobb og privat, men det er få som skjønner at også nettsiden trenger en type forsikring.

Solid plattform

Første bud må være å bygge nettsiden på en plattform som er solid med utviklere som har god kjennskap og fokus på de sikkerhetstiltak som finnes.

Hyppige oppdateringer

Videre må en ha forståelse for at en nettside er en «levende materie», så de sikkerhetstiltakene du gjennomfører ved lansering blir fort utdaterte om en ikke oppdaterer, overvåker og har et våkent blikk for det som skjer i bransjen. 83% av alle sider wordpressider som er blitt hacket har ikke blitt oppdatert og dermed har det åpnet seg «sikkerhetshull» eller muligheter som en enkelt kunne vært sikret mot [3].

Langt passord

Videre bør en velge passord som er lange nok til at et bruteforce angrep (en datamaskin blir koblet på for å sjekke alle kombinasjoner) ikke vil kunne finne kombinasjonen innenfor et rimelig tidsperspektiv. Å utvide alfabetet til å inneholde symboler som ¤#% etc. har mindre effekt enn å bruke flere symboler, derfor burde et passord alltid ha en viss minimumslengde. En burde også sette det opp slik at kontoen låses etter et visst antall feil innloggingsforsøk.

Krypterte data

Har du en nettbutikk eller oppbevarer du sensitiv data i databasen til nettsiden, så er SSL-sertifikat å foretrekke. SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/nettsted) er kryptert. Dette gjøres for at andre skal ikke skal kunne snappe opp og lese dataene som sendes mellom brukermaskinen og tjenermaskinen, gjennom å sette opp lytteposter eller tappe datalinjene. Et SSL- serifikat på nettsiden ligger fra 700 kr pr. år og oppover, og Semway hjelper alle sine kunder som ønsker det å installere dette.

Overvåkning

Det er fullt mulig å sette opp en overvåkning som forteller deg om det er avvik på nettsiden i forhold til innlastingstid, innloggingsforsøk og ikke minst om nettsiden svarer ved «kall». Ved å automatisere denne prosessen kan du være trygg på at nettsiden er oppe og fungerer som den skal så lenge du ikke får varsler.

Tilgjengelig supportapparat

Overvåkning er kjekt å ha så lenge du har noen til å ta tak i utfordringene om/når de dukker opp. Det hjelper ikke å sitte på hytta en lørdag i påsken og få beskjed om at nettbutikken er nede om du ikke har noen du kan ringe til for å få fikset det. Semway har ulike nivåer for tilgjengelig support. Innenfor ordinær arbeidstid hjelper vi selvsagt alle våre kunder, men vi har også et «on-call» team som jobber kveld, helg og ferier for de bedriftene som er avhengig av at nettsiden kommer raskt tilbake om det skulle skje noe.

Det er verdt å nevne at angrep som DDoS og zero-day exploits er utfordrende å forebygge, men derfor enda viktigere å kunne agere om det er mistanke om et slikt angrep. SQL-injections kan forebygges ved å sanitere input før spørringen utføres.

Hva kan Semway hjelpe deg med?

Trenger du hjelp til å drifte en eksisterende nettside, bygge en ny og sikrere side eller få en gjennomgang av sikkerhetsnivået dere ligger på i dag? Vi skreddersyr løsninger for alle typer bedrifter – uansett størrelse og behov. Les om våre driftsavtaler her. Få et uforpliktende tilbud og mål det opp mot det du har i dag.  Eller få tilbud på to ulike supportnivåer og ta det opp i ledergruppen hvor viktig det er for dere å ha muligheten til å komme på nett igjen raskt. Våre rådgivere og utviklere har lang erfaring i å hjelpe deg med å velge. Finn en rådgiver du vil kontakte her.

 

Kilder:
[1] Bleeding Computer
[2] Abc.net
[3] WP Beginner

En dag hver måned setter vi av noen timer av arbeidsdagen til Kreative timer. Målet med disse timene er å flytte fokuset bort fra en hektisk hverdag og over på noe helt annet for å få kreativiteten til å boble. Vi ønsker at ansatte skal tørre å tenke utenfor boksen – her er alt lov og det er ingen grenser for hva vi skal oppnå.

Hva gjør vi?

Ofte stiller vi oss spørsmålene Hva har vi lyst å teste, men aldri har tid og kapasitet til?, Hvordan kan vi gjøre tjenestene våre enda bedre enn det de er i dag?, eller Hvilke nye funksjoner og design finnes, og er dette noe vi kan bruke?.  Utvalgte ansatte forbereder ofte et case i forkant, samler hele teamet i leveranseavdelingen som vanligvis ikke jobber sammen hver dag, og går i gang. Her skal ansatte få prøve seg på oppgaver de vanligvis ikke jobber med – designer skal ikke nødvendigvis designe, og utvikleren skal nødvendigvis ikke skrive kode. Det er dette som gjør at vi får utfordret oss og kan lære av hverandre.

Hvorfor setter vi av tid?

Som nevnt er målet med kreative timer å få satt fokuset vårt over på noe nytt og annerledes enn den vanlige arbeidsdagen og oppgavene som følger med. Vi mener det er viktig å åpne opp for nye ideer og løsninger som ikke like enkelt kommer frem i en hektisk arbeidshverdag. Vi i Semway er opptatt av å følge med i tiden, og kunne tilby kundene våre det nyeste innen f.eks design, funksjoner, kampanjer og innholdsmarkedsføring. Kreative timer gjør at vi får utfordret oss, som igjen fører til at vi optimaliserer tjenestene vi tilbyr våre kunder.

«Kreative timer lar oss lære og prøve nye ting, se på ting med et skråblikk, le og tulle sammen med gode kolleger, og bidra til at tjenestene vi kan tilby kundene våre blir enda bedre

Ole Kristian Fjærstad, Webutvikler | IXD i Semway

Bruker også reelle case

I noen tilfeller bruker vi også reelle case fra eksisterende kunder – utfordringer de har gitt våre rådgivere som vi plukker opp og kverner hodene våre sammen om. Eksempler er en ny form for FAQ på nettsiden, en annerledes markedsføringskampanje eller inspirasjon til en blogg. Vi forholder oss ikke til noe budsjett, tid eller andre begrensinger for hva vi kan utføre – vi skal kun komme opp med ideer på noe nytt – om det er mulig eller hva det koster overlater vi til det eventuelt skal pitches for kunden. Vi tror denne friheten er med på å skape noe unikt som vi ellers ikke ville tenkt på.

Det kan i noen tilfeller være utfordrende å plutselig måtte omstille seg og tenke helt nytt og annerledes. Hva gjør vi da? Jo, vi setter i gang de kreative timene med litt lek og moro. I forkant av timene finner vi gjerne noen kreative øvelser for nytenking, teamwork, problemløsing osv. Disse øvelsene fungerer som en kickstarter og gjør at folk glemmer tid og rom.

Ta meg med!

Tilbakemeldingene fra de ansatte er utelukkende positiv. Dette er en happening som alle gleder seg til og som de prioriterer i en hektisk hverdag. Vi ser på det som et ekstremt viktig fora for å kunne utnytte all den kreativiteten som ligger i teamet. Vi ser at flere av casene vi har jobbet med har blitt satt ut i live både som en test for Semway og for en rekke kunder. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig og blir enda viktigere etterhvert som vi vokser og hvert fagfelt danner sine egne grupperinger. For å kunne fortsette å være så fremoverlent som vi er kjent for er dette et av flere viktige tiltak for å ligge i front og levere nytenkende innenfor hele tjenestespekteret.

 

Har du et tema eller noe du synes vi burde teste ut på disse kreative timene? Vi er åpne for ideer og tanker så send det til post@semway.no eller snakk med din rådgiver.

Det er en ambisiøs overskrift. Skal vi dele alle våre forretningshemmeligheter og interne rutiner? Tja, det skal vi kanskje ikke, men vi er ikke redde for å dele vår filosofi. Det er den vi mener ligger bak at vi leverer gode resultater for våre kunder.

 

Er du av den late sorten og ikke liker å lese kan du hoppe over hele saken og lese konklusjonen i bunnen. Hvis du ikke faller i den kategorien håper vi du finner blogginnlegget interessant og leser videre.

 «Put your staff first, customers second, and shareholders third»

– Richard Branson

Dette har Richard Branson uttalt. Hvorfor sier han dette og hvorfor referer vi til dette sitatet på vår blogg?

Grunnen er en ganske enkelt at vi er helt enige! Det betyr ikke at vi ikke prioriterer våre kunder, men fornøyde ansatte gjør en god jobb for selskapets kunder. Han utdyper: «Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.»

Fornøyd gir fornøyd

Det er enkel logikk, men veldig fort å glemme. De som er fornøyde gjør en god jobb både for bedriften og for kundene.

I Semway sørger vi derfor for at de ansatte har det morsomt på jobb. Kall det moderne, kall det Google-mentalitet, kall det noe annet. Vi mener ihvertfall at det fungerer. Men la oss forklare litt nærmere.

Hvordan har vi det gøy på jobb?

Først og fremst har vi det morsomt med det vi jobber med, interessante arbeidsoppgaver, blir utfordret og utvikler oss. I tillegg til det har vi og gjør ting i Semway som vi mener gjør oss bedre:

Tanken er nærliggende, men Semway er ikke en lekeplass. Vi mener at det ikke går an å gjøre en fullgod jobb ved å sitte låst foran pc-skjermen hele dagen uten pauser. En pause hvor man rører litt på seg og tenker på og konsentrerer seg om noe annet er bra for alle. Det er også bra for trivsel, kreativitet og miljøet å ha andre aktiviteter i løpet av arbeidsdagen.

Teste – evaluere – optimalisere

Når vi hjelper våre kunder med markedsføring er det en selvfølge, teste – evaluere – optimalisere. Fasiten er aldri i hånd når vi begynner prosessen. Gode data og erfaring er et godt utgangspunkt, men utvikling krever stadig forbedring og å prøve noe nytt.

Akkurat den samme metodikken styrer vi Semway etter. Internett, internettmarkedsføring og dagens samfunn utvikler seg i et høyt tempo. Planen vi legger i dag kan fungere godt, eller det kan vise seg å være en total bom. Tilsvarende kan omfattende planer være utdatert når de er klare for å iverksettes.

Flat organisasjon og ønske om forbedring

Vi øker stadig flokken i Semway, men vi er opptatt av at det ikke skal være så mange nivåer. Med en flat organisasjon har vi tilpasningsdyktighet og rask utvikling som en av våre styrker. Våre ansatte skal ha stor påvirkningskraft, de er viktige og flinke.

De ansatte i Semway har unik kompetanse, hver og en av oss kan noe som ingen andre i Semway kan. I det ligger det muligheter for forbedring! Derfor ønsker vi alltid nye forslag til forbedringer i rutiner, kommunikasjon, løsninger, valg av programvarer, hva vi skal levere osv. Eksempelvis har vi et prosjektstyringsverktøy hvor de ulike avdelingene har ulike maler for prosjektene som skal gjennomføres. Disse malene er på ingen måte statiske. Dersom en som har jobbet i Semway to dager kommer med et forslag som kan gjøre vår leveranse bedre blir forslaget en del av malen og våre rutiner med en gang. Byråkrati bør være unødvendig, og et godt forslag er et godt forslag enten den som kommer med forslaget har jobbet lenge eller kort. I løpet av de neste prosjektene evaluerer vi om rutinen fungerer eller ikke. Deretter optimaliserer vi ytterligere og prøver på nytt.

Hva krever dette av de ansatte?

Frihet under ansvar kaller vi det. I praksis legger vi opp til at de ansatte i Semway i stor grad får påvirke sin egen arbeidshverdag.

Før frihet må man bevise at man er friheten verdig. Dette tar vi trinn for trinn, men fleksibilitet er et stikkord. Ansvar og frihet passer ikke for alle. Det krever modenhet, entusiasme, orden, fokus, vilje og drive. Generelt sett er vi alltid på jakt etter flinke mennesker som har vilje  til å lære mer og utvikle seg. Det er grunnleggende egenskaper vi er på jakt etter hos våre ansatte, men vi tilpasser også for dem som ikke ønsker frihet og ansvar på samme måte.

En bachelorgrad i markedsføring er veldig bra, men den harde virkeligheten er at en jobb i Semway er begynnelsen på en ny utdannelse. Utviklingen i vår bransje er rask, nye kanaler og produkter kommer og andre forsvinner. Dette er også bakgrunnen for at sulten er en av våre verdier. Det gjør at det ihvertfall ikke blir kjedelig på jobb, det er alltid noe nytt å lære.

Det er forventet at de ansatte i Semway er sultne, lærevillige, sosiale og flinke til å kommunisere. Alle er ikke og skal ikke være festens midtpunkt, men vi legger stor vekt på sosial trivsel og at våre kunder skal forstå hva vi leverer og skaper for dem.

Konklusjonen

Konklusjonen tar utgangspunkt i Richard Branson sin uttalelse Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients. I tillegg tester vi, evaluerer og optimaliserer/videreutvikler.

Vi prøver så godt vi kan å sørge for at de ansatte i Semway har en spennende, utviklende og morsom arbeidshverdag. Våre ansatte er Semway. Vår kunnskap, kompetanse og ekspertise er det vi leverer til våre kunder.

Skulle det være slik at du synes dette hørtes ut som et sted du selv eller noen andre du kjenner vil jobbe må dere ikke nøle med å kontakte oss.

Nå er det drøyt 7 år siden grunnleggerne av Semway satt en solrik høstdag på en benk i Slottsparken og tenkte JA! La oss gjøre det!. Dette skjedde i kjølvannet av måneder med planlegging og analyser av markedet. Konklusjonen vår var at det var plass til det webbyrået vi skulle starte.

 

Deretter fortsatte planleggingen og forberedelsene, jobbene ble sagt opp, kontorer ble leid, navnet Semway ble bestemt, selskapet ble stiftet og i januar 2010 satt vi der – 3 hoder, 3 pc-er, 3 mobiltelefoner og store ambisjoner på et lite kontor!

Vi begynte fra grunnen, det var bare å ta opp telefonen og begynne å ringe. Alle jobbet med salg og alle jobbet med leveranse. Administrative oppgaver og regnskapet ble ordnet på kvelden når kundene ikke var tilgjengelige. For å lykkes forstod vi at det var slik det måtte være.

Kundene kom sakte, men sikkert og allerede i april fylte vi på i rekkene med en ny ansatt. I august ble ytterligere to ansatt og eventyret var i gang.

Blod, svette og tårer?

Vi har ikke angret en dag på valget. Det har ikke bokstavelig talt vært blod, svette og tårer, og det har vært MANGE arbeidstimer, sene kvelder, mye å lære seg og stadige utfordringer. Utfordringer og læring dannet fundamentet for Semways utvikling videre.

Dagene var lange, men det skaper resultater. Løpende vokste Semway videre parallelt med bransjens utvikling. Flere ansatte, flere kunder og et fagområde som hadde nye produkter og tjenester hver måned satte stadig større krav til grunnleggerne. Kunne tre barndomsvenner fra Oslo øst fortsette den fine utviklingen eller hadde de tatt seg vann over hodet?

Kaizen

Uttrykket og prinsippet Kaizen lærte vi først 5-6 år etter at Semway ble startet, men prinsippet hadde vi jobbet etter fra dag en. Kaizen er et Sino-japansk ord som ganske enkelt betyr «endring til bedre». Altså ønsket om å alltid forbedre prosesser, arbeidsflyt og alt annet i bedriften.

Som grunnlag for vår filosofi benyttet vi leveregel nummer en for internettmarkedsføring: teste – evaluere – optimalisere. Det er i praksis mer eller mindre det samme som Kaizen. Vi skal gjøre ting litt smartere og bedre hver gang vi gjør det.

Voksesmerter og/eller organisk vekst?

Semway har så langt ikke hatt noen åpenbare voksesmerter, men vi har opplevd flere tilfeller der det hadde vært fint å vært flere, kunnet litt mer, hatt litt mer erfaring osv. Vi har aldri bitt av mer enn vi kunne tygge, selv om vi ikke har vært fremmede for utfordringer og å gjøre ting vi nødvendigvis ikke har gjort tidligere.

Å vokse er moro. Det har hele veien vært en strategi å vokse organisk, altså litt etter litt. Det var mange grunner til det, men i hovedsak dreide det seg følgende:

Trygge arbeidsplasser har alltid vært viktig for oss. At Semway er bygget fra en aksjekapital på 102 000 kroner forteller også om at det ikke har vært noen ressurssterke investorer som har hjulpet til.

Det er enkelt å ha et godt arbeidsmiljø når bedriften består av tre barndomsvenner som er enige om hvordan man skal ha det og hvordan man skal tenke. For hver ansatt som har begynt i Semway har det vært helt avgjørende å få videreført holdning og mentalitet til de nye. Vi tror på at Kaizen + trivsel = gode resultater, det har vi også skrevet om i bloggen tidligere.

Det er kort vei fra suksess til å mislykkes når alt man gjør er målbart og krever kunnskap og ekspertise for å kunne gjennomføres. Derfor har det vært ekstremt viktig at alle ansatte i Semway får opplæringen og plattformen de trenger for å skape gode resultater for våre kunder.

Vi forstod fort at dette ville ta tid og at organisk vekst var strategien som var riktig for oss.

Semway anno februar 2017

Semway er i dag 30 ansatte, deltidsansatte og freelancere som skaper gode resultater for våre kunder på internett. Det er en lang vei fra 3 til 26 ansatte. Fra 0 i 2009 til drøyt 39 millioner i omsetning i 2016 er også en sterk utvikling. På veien har vi blant annet blitt Gasellebedrift 3 av 3 år. Vi har ingen ambisjon om å stoppe her.

I juni 2016 gjennomførte vi et fullverdig trainee-program med traineer som fikk jobbe heltid en hel måned. Rekrutteringen ble gjort via Snapchat og  vi gjorde plass til 6 traineer som akkurat var ferdig med studiene sine eller hadde et år igjen. Trainee-programmet ble en suksess, både omtalt her og her og er et program vi skal gjenta i år.

I august satt det 11 stykker på opplæring (traineer som ble ansatt, nyansatte og tidligere deltidsansatte som begynte fulltid). De 11 på opplæring var flere ansatte enn Semway var for bare noen år siden, kontrastene er store.

Med det vi kaller the Semway bygger Semway videre for å kunne møte våre kunders behov og ønsker. Nettsideavdelingen vår leverte i 2015 over 50 nettsideprosjekter og i 2016 leverte vi enda flere med utvidet kapasitet og kompetanse til å levere større, flere og mer komplekse prosjekter. Vi har fylt på i rekkene med ansatte som jobber med SEO og innhold og flere som jobber med betalt annonsering. 2016 har vært et spennende år!

Nå fortsetter vi med å jobbe hardt og er spent på fortsettelsen.

Et godt førsteinntrykk er i mange tilfeller x-faktoren i en intervjuprosess ved nyansettelser. Med Snapchat som plattform, fikk søkere en annerledes måte å gi et førsteinntrykk på og hvilken suksess det ble!

 

Betingelsene var enkle, aktuelle søkere måtte sende en enkel 10 sekunders Snap eller Snapstory om hvorfor de fortjente en plass i Semways traineeprogram.

Under Karriereuka 2016 ved Markedshøyskolen, var Semway representert med en bedriftsstand hvor fremtidige markedsførere kunne møte noen av våre ansatte. Vi ønsket å gi kandidatene en presentasjon av vår bedrift og fortelle hvorfor Semway er den fantastiske arbeidsplassen den er i dag. På vår stand fikk også studenter benytte seg av muligheten til å legge inn sin søknad med vår Snapwall som bakgrunn.

Flere aktuelle kandidater

Med fakta på bordet fikk vi inn 53 søkere. Søknadsprosessen varte kun 3 dager og med så mange innsendte søknader, var konklusjonen enkel: Av 53 søkere ble 11 kalt inn til intervju. Disse kandidatene vil da kjempe om 4 gjeve traineeplasser som Semway tilbyr.

148 snaps ble mottatt. Med disse snapene fikk vi et inntrykk av kandidatene man gjerne ikke får når du møter opp ansikt til ansikt i et intervjurom. Ved hjelpe av denne metoden, slipper kandidatene nervene og bekymringene som gjerne inntreffer i en slik prosess.

I tillegg til dette ble Semways stand under Karriereuka kåret til beste stand i sterk konkurranse med bedrifter som DnB, Coca Cola, Gjensidige, Eniro og mange flere. På Semway standen bidro Inkdrinks med vann og vitaminer til alle som kom innom.

 

«Responsen var enorm

Kim Sagbakken, Rådgiver i Semway

Innovativ ansettelsesprosess

Semway ønsker å bruke innovative og kreative metoder for hvordan vi rekrutterer nyansatte. Snapway er den andre ansettelsesprosessen vi gjennomfører via sosiale medier. Vår første ansettelsesprosess ble gjennomført via Twitter og fikk senere mye medieoppmerksomhet med blant annet en gjesteinntreden på TV2s God Morgen Norge.

Hovedmålet med disse kampanjene er å nå ut til fremtidige markedsførere som gjerne søker på jobber, hvor nåløyet er trangt. Semway har fokus på utvikling, sult og personlighet når vi rekrutterer fremtidige arbeidstakere. Mange studenter har gjerne lik CV når de skal ut i arbeidslivet og valget av riktig kandidat blir derfor gjort via et godt førsteinntrykk og personlighet.

Med Snapchat som medium får man vist andre sider av seg selv, som gjerne ikke er egnet å vise frem, når man sitter i en intervjusituasjon ansikt til ansikt.

Vil du jobbe i Semway?

Vi søker fortsatt etter flere som kan tenke seg å arbeide med digital markedsføring og som vil være med på eventyret Semway.

Er du interessert? Send oss gjerne din CV og søknad til post@semway.no

Se vår film fra Karriereuka:

Å skape en nettside er en langt mer krevende prosess enn de fleste er klar over. Dessverre blir de fleste klar over det the hard way ved at de står midt oppe i det og føler det er mye jobb og langt igjen til mål. Hvordan kan en forhindre slike situasjoner?

 

I Semway har vi lært mye de siste årene. Vi har prøvd og feilet og prøvd igjen. Flere ganger. Vi er opptatt av å hele tiden følge med på utviklingen, både i forhold til tekniske muligheter og design, men ikke minst for å forbedre hele prosessen.

Uansett hvilket nivå og ambisjoner en kunde har, så gjennomfører vi en stegvis plan i stor eller liten skala. På denne måten kan vi være sikre på at produktet som leveres står i stil med forventningene til kunden, og ikke minst kvaliteten vi ønsker å levere fra oss.

Behovsavklaring

En behovsavklaring legger grunnlaget for hele nettsideprosessen, og er helt avgjørende for kvaliteten på sluttproduktet. Ved å ta seg god tid rundt idémyldring og ønsker, har vi muligheten til å prioritere, strukturere og ikke minst kutte ned på elementer. Semway kjører alltid en behovsavklaring før prisen på nettsiden kan presenteres, og i større prosjekter inngår dette som et steg i en lengre prosess pakket inn i et forprosjekt.

Innholdsstrukturering

Allerede før designet er klart, kan vi begynne å jobbe med innholdet.  For kunden er gjennomgang av innhold den desidert største jobben som skal gjøres, og i de fleste tilfellene begynner en altfor sent. I forhold til søkemotoroptimalisering av siden er det også gunstig å tenke på innholdet så tidlig som mulig, slik at en får lagt fokus på de viktigste søkeordene og mest besøkte undersidene.

Wireframes

Før en setter i gang en designer på siden, setter vi opp et rammeverk for siden. Ved hjelp av penn og papir skisser vi opp alle designoppsettene samt et totalskjelett som viser alle sider på nettstedet. Her passer vi på at alle funksjoner som er ønsket på siden kommer med. Slike wireframes gir kunden et inntrykk av hvordan siden vil fremstå, samt gir dem muligheten til å flytte om på elementer i forhold til målene en har satt for nettsiden.

Brukersentrert design

Alle nettsider som leveres fra Semway har et responsivt design, som betyr at nettsiden tilpasser seg skjermen den vises på – både mobil, pc og nettbrett i ulike størrelser. I tilfeller der kunden har høyest prosentandel med besøkende fra mobil, starter vi nettopp med design for mobil først.

Våre interaksjonsdesignere er opptatt av at designet gjenspeiler det brukerne av nettsiden har behov for og leter etter. Å designe noe bedriftens ansatte liker er en fordel der og da, men ikke veldig hensiktsmessig om en ønsker å skape gode resultater for bedriten i fremtiden.

Ut fra wireframes setter vi alltid design for forsiden først. Når den er godkjent så designes alle undersider. I tilfeller der uttrykket med både bilder, ordbruk og farger skal ha store endringer, utformer vi et moodboard først. Moodboard er et kart med stemningsbilder, farger ikoner og elementer som likner på det uttrykket som designeren tenker å bruke.

Universell utforming og programmering

Etter designet er satt, starter prosessen med programmering og universell utforming av nettsiden. Universell utforming er alltid i bakhodet når designet settes opp, men den største jobben med kontraster og funksjoner som er tilpasset funksjonsnedsatte brukergrupper settes av våre programmerere.

Prototyping og brukertesting

Når en prototype for nettsiden er programmert, setter vi i gang brukertesting med mål om å skape gode brukeropplevelser. Her involverer vi et testpanel satt sammen av ansatte i bedriften, målgruppen for nettsiden og ansatte i Semway. På hver sin kant gjennomfører de en test på demoen med en rekke spørsmål og oppgaver som gir oss en indikasjon på om det er lett å finne frem til informasjonen de er interessert i. En slik tilpasning kan gå flere runder med testing og iterering (tilpasning basert på tilbakemeldingene) før siden sendes tilbake til leveranseavdelingen for ferdigstillelse.

Import av innhold

Arbeidet med innsamling av innhold foregår på en ekstern plattform som er enkel å ta i bruk for kunden. Denne plattformen snakker godt med WordPress (publiseringsløsning), og hele skjelettet med innhold importeres enkelt inn på nettsiden. Når innholdet er overført, gjenstår en del småjusteringer for å få sidene optimale. Jobben med grunnleggende SEO– arbeider som metatekstbeskrivelser, title tags etc. settes også i gang.

Bugtesting og lansering

Når kunden og testpanelet er fornøyd med resultatet, setter vi vårt leveranseteam på en siste «polish» av siden. Her testes kontaktskjemaer, knapper, funksjoner og det responsive designet på en rekke ulike flater. Siden lastes opp på kundens webhotell og lanseres tidlig i uken slik at vi kan justere om det skulle dukke opp noe før helgen.

Kursing

Nettsider fra Semway leveres på enkle plattformer i forhold til redigering. Det er viktig for oss at kunden føler seg trygg på hvordan en gjør endringer på nettsiden selv. Før nettsiden lanseres, holder vi en workshop med opplæring for alle ansatte som skal jobbe med nettsiden.

Markedsføring

Det er en stor jobb å skape en ny nettside, men den virkelige jobben begynner når siden er lansert. Det hjelper ikke å ha en flott side om ingen finner den. Ved å sette opp en digital strategi med en av våre rådgivere, settes en plan for synliggjøring av bedriften etter lansering.