Digital strategi
Få et tilbud

En digital strategi handler om å legge en plan, sette tiltak og ta beslutninger for å nå et mål. For å utarbeide en best mulig strategi, er det viktig å vite hva du ønsker å oppnå for bedriften din. Vi hjelper deg med å utvikle og sette en digital strategi som er tilpasset din bedrift og ditt marked. Når vi utvikler en strategi involverer vi alle våre fagområder for å sette sammen den beste markedsmiksen. Hvilke kanaler som inkluderes baserer seg på en rekke faktorer, som blant annet bedrifts- og virksomhetstype og hvem målgruppen er.

En digital tilstedeværelse er avgjørende

Hvordan bedriften din presenterer seg på digitale flater er avgjørende for omdømmet av bedriften og for synligheten på nett. Dette gjelder uansett om det er via nettsider, sosiale medier eller i bedriftsoppføringen i Google. For å kunne skape gode resultater gjennom digitale kanaler er det flere elementer som må være på plass, der de viktigste elementene i en digital strategi er nettsider, innhold, søk og sosiale medier.

“Gode strategier er forbindelser, ikke elementer.”

Moz, 2016

Synlighet i søk med nettsider og innhold

Bedriften din bør ha et nettsted som både presenterer bedriften og det du tilbyr. Med et nettsted kan bedriften drive trafikk og konverteringer basert på produkter eller tjenester, samtidig som det er avgjørende for din bedrifts synlighet i søk.
I henhold til dagens krav fra søkemotorene for hva nettsider bør inneholde, stilles det forventninger til godt og brukervennlig innhold. Hvordan innholdet på nettstedet blir presentert er derfor viktig, og det kreves jevnlige oppdateringer og vedlikehold, slik at brukerne får en tillit til bedriften din.

Pull-markedsføring

Søk er pull-markedsføring. Google står for over 90% av all trafikk på nett i Norge og er derfor den viktigste markedskanalen vi har i dag. Ved søk henter kunden selv den informasjonen de trenger i søkeresultatet til søkemotorene. Søk skilles mellom søkemotoroptimalisering for organisk synlighet og søkemotorannonsering for betalt synlighet med eksempelvis bannerannonsering.

Push-markedsføring

Det er viktig å også dekke områder utenfor den aktive etterspørselen i Google. For dette trenger bedriften din også kanaler som gjør at dere når ut til potensielle kunder som ikke allerede aktivt etterspør det bedriften din tilbyr. Sosiale medier er push-markedsføring. Brukere som blir presentert for produktene eller tjenestene dine på en god måte gjennom disse kanalene, kan engasjeres til å besøke nettstedet ditt. De kan også gjennom sosiale medier gi deg sin kontaktinformasjon, følge deg eller gjennomføre et kjøp eller en bestilling på nettsiden din.

Omnikanal gir bedre kundereise og kundeopplevelser

For å sikre godt samspill og smart bruk av de ulike kanalene i den digitale strategien, jobber vi med omnikanal. Strategien baserer seg på en erkjennelse om at kunden har flere berøringspunkter i løpet av kundereisen, og at de beveger seg fritt mellom desktop, mobil og fysisk butikk. Med omnikanal ser vi derfor på verdien av å sette sammen de ulike kanalene i markedsmiksen mot det samme målet, i stedet for å maksimere hver enkelt kanal isolert sett. Dette er en strategi som har fokus på en helhetlig kommunikasjon på tvers, og bidrar til en bedre kundereise og kundeopplevelse.

En tilnærming til omnikanal sørger for at kunden også får en mer personlig opplevelse med bedriften din. Ved å ta hver enkelt kanal og aktivt bidra til størst mulig utfall totalt, presterer markedsføringen overordnet bedre. Dette vil være synlig gjennom de totale resultatene. Fordi kanalene blir styrt sammen, oppfattes det ikke for kundene som interaksjon med kanalen, men med bedriften.

Fordeling av verdi med attribusjon

Arbeid med omnikanal, betyr også at flere kanaler bidrar til at en konvertering skjer. For en rettferdig utdeling av konverteringens verdi, benyttes ulike attribusjonsmodeller. Når en ønsket handling blir utført av en kunde, eksempelvis et salg i en nettbutikk, vil vi ved hjelp av attribusjonsmodellene kunne kreditere kilder og handlinger som ble utført i forkant av salget. Det er ikke gitt at den siste trafikkilden som kunden kom fra er den som var kilden til at salget ble gjennomført. Attribusjon hjelper med å gi verdi til alle kanaler og kampanjer involvert, på en mer korrekt måte.

De ulike attribusjonsmodellene vi skiller mellom er datadrevne- og faste attribusjonsmodeller:

  • Last click – konverteringen tilskrives i sin helhet den siste annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord.
  • First click – konverteringen tilskrives i sin helhet den første annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord.
  • Linear – konverteringen tilskrives alle klikk i konverteringstrakten like stor grad.
  • Position-based – konverteringen tilskrives 40% til den første og siste annonsen brukeren klikket på sammen med tilhørende søkeord, der de siste 20% fordeles på de andre klikkene i konverteringstrakten.
  • Time decay – konverteringen tilskrives ulike klikk basert på tid. Større verdi tilskrives klikk som ligger nærmere konvertering, enn klikk som ble gjort lenger bak i tid.

Vit hvem bedriften din kommuniserer mot

Valg av kanaler til din bedrifts digitale strategi kommer an på hvilket behov du har. Er det eksempelvis ønske om en visuell profilering, vil Instagram være et godt valg. Arbeider bedriften din business-to-business bør LinkedIn bli en naturlig del av strategien. Kunden er viktigst, og for å jobbe med digitale kanaler er det essensielt å vite hvem bedriften din treffer og snakker til. Utvikling av såkalte personas er et viktig steg for å visualisere målgrupper og vite hvordan innhold og tiltak bør tilpasses. Kundereisen beskriver den prosessen en kunde går gjennom fra et behov oppstår til et kjøp er utført, og ved utvikling av personas bør kundereisen vurderes. Dette er viktige aspekter for å utarbeide en strategi, og her er mulighetene mange for å nå ønskede mål.

Ta kontakt med en av våre rådgivere