Webdesign
Få et tilbud

En bedrifts nettsider er en avspeiling av firmaet. Det kreves et profesjonelt design av utseende hvor det er enkelt for brukere å navigere for å dekke et behov og nå målet. Oppmerksomheten må fanges på få sekunder, for å ikke miste den besøkende til et annet nettsted. Våre erfarne og dyktige designere utformer webdesign for din bedrift, med mål om å ivareta din bedrifts profil og identitet. Dette sørger for at bedriften din blir lagt merke til og husket.

Prosess for godt webdesign

Webdesign dreier seg også om engasjerende innhold, og designet må utformes slik at brukerne umiddelbart forstår essensen av bedriften din gjør. Det kreves grundige forberedelser for utvikling av et godt webdesign, og en viktig del av prosessen er tjenestedesign og interaksjon. Dette bygger grunnmuren for designet og sørger for en god brukeropplevelse. Ved å benytte kunnskaper om hvordan vi mennesker finner, leter etter, og oppfatter informasjon på nett, kan vi utforme et design hvor brukerne når sitt mål på best mulig måte. Mer informasjon om design for brukeropplevelse kan du lese om her. Designet baseres på god innsikt i kundens verdier og identitet, hvor våre designere alltid setter brukeren først.

«Websites should look good from the inside and out

Paul Cookson

Designet skal være gjennomgående

Utvikling av webdesign krever involvering av flere parter. Våre designere samarbeider tett med hverandre i avdelingen, samt utviklere og prosjektledere, for å forsikre et resultat å være stolt av. Utforming av en styleguide som beskriver reglene for den grafiske profilen til bedriften din er viktig. Dette innebærer blant annet definering av logoutseende, farger og skrifttype. Bevarelse av profil for et gjennomgående design for hele nettstedet er vi svært opptatt av. Ved mangler i eksisterende profil råder og tilbyr vi utforming av dette for din bedrift.

Ta kontakt med oss og se hva vi kan gjøre for din bedrift!