Økt lengde på metabeskrivelsene i Google

Faglige nyheter

Økt lengde på metabeskrivelsene i Google

Oppdatering: Google har nå gått tilbake til opprinnelig lengde, hvor vi anbefaler å holde seg mellom 120 og 156 karakterer. Kan lese mer om dette her.

Du er kanskje en av de som har oppdaget at det nå er lengre metabeskrivelser i søkeresultatet til Google? I en årrekke har Google testet ut ulike lengder, noe de også har gjort den siste tiden.

 

Nå ser det imidlertid ut til at testene har gitt resultater, hvor de har bestemt seg for å forlenge antall karakterer fra omtrent 160 til 320. Dette er offisielt bekreftet til Search Engine Land av en talsperson i Google.

«We recently made a change to provide more descriptive and useful snippets, to help people better understand how pages are relevant to their searches. This resulted in snippets becoming slightly longer, on average.»

– Talsperson i Google.

Metabeskrivelser skal nå være mer beskrivende og nyttige

Google ønsker at brukerne skal få en mer beskrivende og nyttig metabeskrivelse når de gjør et søk. På bakgrunn av dette har de nå doblet lengden til 320 karakterer. Med andre ord resulterer dette i at metabeskrivelsene nå i gjennomsnitt blir lenger.

Som vi kan se i utklippet nedenfor fra RankRanger, økte antall karakterer på metabeskrivelsene i slutten av november. Før denne endringen lå metabeskrivelsene i gjennomsnitt på 148 karakterer i Norge, mens det nå ligger på 205 karakterer. Det er ingen endring på metatitlene.

Økt antall karakterer i metabeskrivelsene

“… as a guide, it’s not likely to be longer than 320 characters, which I believe is the max we show now.”

– Danny Sullivan, Google

Ikke anbefalt å optimalisere metabeskrivelser på nytt

Nå tenker du kanskje at du må optimalisere alle metabeskrivelsene på nytt, men Google anbefaler å ikke gjøre det. Dette da metabeskrivelsene nå gjennomgår en mer dynamisk prosess, hvor teksten er autogenerert basert på søkeintensjonen til brukeren og innholdet på nettsiden.

Har du noen spørsmål om den nye oppdateringen, er det bare å ta kontakt med oss.