Som leverandør av nettsider har Semway mange konkurrenter, og det er ikke lett å velge i jungelen av tilbud. Nedenfor kommer vi med noen tips til hva du bør tenkte på og spørre etter i prosessen med valg av byrå.

Den klassiske fellen mange begår når de skal velge leverandør av nettside, er at velger på bakgrunn av avanserte, rå og flotte eksempler byrået har å vise til. Eller en utmerkelse de vant i 2011.

Mye har skjedd siden 2011. Mye skjer hver dag. Hvordan skal en da klare å velge byrå kun basert på hva de har levert til andre tidligere? Et ferdig produkt som ligger på internett sier ingenting om hvordan prosessen var frem til det endelige resultatet.

Det sier heller ingenting om hvor dyrt det ble i forhold til innsalget. Dette er det ingen som snakker om, for sluttproduktet ble så bra.

Å velge et byrå ut fra at det var det billigste tilbudet, behøver absolutt ikke å bety at det blir det billigste sluttproduktet. Mange byråer belager seg dessverre på at prislappen dobles underveis, fordi kunden ikke har sine ønsker klare før de setter i gang. Det kan ende med at kunden er misfornøyd før siden er lansert, og at forholdet mellom leverandør og kunde er ødelagt lenge før siden er lansert.

Så hvordan bør en gå frem når en skal velge leverandør? Skal du velge med hjertet, menneskene, prislappen eller finnes det andre ting en bør skaffe seg oversikt over før en går i gang. Det er mange spørsmål en kan stille for å få bedre oversikt, men nedenfor finner du noen av de vi synes er viktigst.

Hvordan er prosessen?

Vær nysgjerrig på hvordan byrået jobber for å komme til mål. Hvilke prosesser og milepæler skal en gjennom? Hvor mye tid blir satt av til de ulike stegene og hvor mange runder blir du som kunde involvert i?

Hvem leder utviklingen?

Har leverandøren en god prosjektleder som blir satt på ditt oppdrag? En god prosjektleder stiller de kritiske spørsmålene, holder orden på alle idéer, samt styrer prosessen med jernhånd. Uten en som lager milepæler og pusher både teamet og kunden til å levere innen tidsfrister, kan prosjektet dra seg ut i det uendelige. Innen nettsiden er levert, ser den allerede gammel ut.

Hva koster det for flere funksjoner underveis?

En fastpris på nettside kan være en stor fordel for deg som kunde, så lenge du har gjennomgått en skikkelig behovsavklaring i forkant. Om du ikke har laget et grundig «spekk» vil det garantert komme opp ting underveis. Skaff deg en oversikt over hva slike «add ons» vil koste dere.

Hvor mye koster drift og vedlikehold?

Sørg for at du selv eier nettsiden når den er levert, og at du ikke inngår en uforholdsmessig dyr avtale på drift hvor du er låst langt frem i tid.

Har dere kapasitet?

Et så direkte spørsmål er helt på sin plass, og leverandøren burde ikke nøle når de svarer på dette. Kapasitet i forhold til nettsider er vanskelig å beregne i avdelingen, for prosjekter kan dra seg ut og hastesaker kan komme inn fra siden. Er svaret et klart ja fra leverandøren, er sannsynligheten stor for at de vil prioritere deg.

Vil dere ha dette prosjektet?

Dette spørsmålet har vi møtt hos flere av våre kunder, og det er egentlig et ganske avslørende spørsmål. Det er ikke alle bransjer, produkter eller tilbud som er like spennende for designer og programmerer å jobbe med. En er faktisk avhengig av en viss glød hos leverandøren for et best mulig resultat.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi jobber med nettsider? Les videre her.

 

Meld deg opp til vår blogg

Så sender vi deg oppdateringer hver gang vi legger ut nye innlegg.