Sabona er en humanitær organisasjon som er basert på frivillig innsats og drives med få mellomledd. Semway har i 2017 hatt et veldedig samarbeid med Sabona for å bygge kjennskapen deres på Facebook.

Bygge kjennskap på Facebook

Målet for kampanjeperioden var å bygge kjennskapen til Sabona på Facebook for potensielle nye bidragsytere. For en merkevare som Sabona handler det om å skape positive assosiasjoner og merkefølelser rundt arbeidet deres. Det er mange personer på Facebook som allerede støtter andre dyktige organisasjoner, så hvorfor skal de følge med på Sabona sitt arbeid og interessere seg i hva de gjør? Det var det vi ville fortelle og få fram i kampanjeperioden, og med Facebook sine målrettingsmuligheter og annonseformer fikk Sabona økt synlighet og engasjement, samt en økning i antall fadder verv.

Ynghild Solholm
Semway åpnet nye dører for Sabona og deres kompetanse ble virkelig synliggjort i resultater. Semway har dyktige og dedikerte medarbeidere som går hele veien for at vi som kunde skal lykkes. - Ynghild Solholm / Grunnlegger av Sabona

Semway åpnet nye dører for Sabona og deres kompetanse ble virkelig synliggjort i resultater. Semway har dyktige og dedikerte medarbeidere som går hele veien for at vi som kunde skal lykkes.

Ynghild Solholm

Grunnlegger av Sabona

Gjennomføring 

Vår fremgangsmåte var å starte med en kampanjeform som tar utgangspunkt i synlighet og kjennskap. Det vil si at Facebook viser annonsen til et utvalg mennesker, innenfor våre målrettingskriterier, som er anslått å mest sannsynlig huske annonsen to dager etter å ha sett den. Ved å gjøre Sabona mer minneverdig for målgruppen på denne måten – kan bevisstheten påvirke en ønsket handling senere.

I kampanjeperioden varierte vi strategisk mellom annonseformer som karusell- og videoannonser. Dette skapte nysgjerrighet blant målgruppen og de ville lære mer om hvem Sabona var. For å bygge videre på nysgjerrigheten benyttet vi oss av annonseformen Canvas, hvor vi lager en egen landingsside på Facebook. Canvas er en fin måte å oppnå branding på, og en fin annonseform å bruke når man skal fortelle en historie med et budskap som er rettet mot en målgruppe på Facebook.

Resultater i kampanjeperioden (26.mars – 16.mai)

  • Positiv økning med 9% nye følgere på Facebook siden
  • Facebook annonsene genererte flest økter til nettsiden med hele 37,64%
  • Facebook annonsene har nådd ut til 113 451 unike potensielle bidragsytere

 

Om Sabona

Sabona er grunnlagt av Ynghild Solholm som i 1999 flyttet ned til Dopota i Zimbabwe for å være engelsklærer. Organisasjonen er basert på frivillig innsats, drives med få mellomledd og jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap. Det er befolkningen selv som eier sine egne prosjekter der målet er hjelp til selvhjelp. I tillegg til prosjektene sine har Sabona en fadderordning kalt «Et ansikt». Pengene går til utdanning, og matstasjonene sørger for at alle skolebarn og ungdommer får et varmt måltid om dagen. Det er gjennom musikk og kulturarrangementer i Norge at Sabona ønsker å engasjere givere.